Crypto exchange Bitvavo

Market Uniswap (UNI) / EUR

Identifier on Bitvavo: UNI-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2021-04-29 34.3701 EUR 21,127.5456 UNI 35.4160 EUR 32.6800 EUR 36.3380 EUR 34.0400 EUR
2021-04-28 34.2260 EUR 32,209.5927 UNI 33.0450 EUR 31.2600 EUR 35.9090 EUR 34.8190 EUR
2021-04-27 32.7690 EUR 21,408.6222 UNI 31.6170 EUR 30.9520 EUR 34.3420 EUR 32.6790 EUR
2021-04-26 29.6708 EUR 20,826.4302 UNI 28.5340 EUR 28.3020 EUR 31.5520 EUR 31.3550 EUR
2021-04-25 27.3911 EUR 25,682.2703 UNI 25.1150 EUR 24.8830 EUR 29.0000 EUR 28.2300 EUR
2021-04-24 26.0641 EUR 15,414.2221 UNI 27.2890 EUR 24.8850 EUR 27.7130 EUR 25.5950 EUR
2021-04-23 26.6153 EUR 29,636.3098 UNI 28.2270 EUR 24.6010 EUR 30.0000 EUR 26.8270 EUR
2021-04-22 30.2420 EUR 48,510.2763 UNI 28.0680 EUR 27.2470 EUR 31.9540 EUR 29.1240 EUR
2021-04-21 28.3462 EUR 27,606.1517 UNI 26.6990 EUR 25.4730 EUR 30.3440 EUR 28.4240 EUR
2021-04-20 25.2430 EUR 19,562.1682 UNI 26.2220 EUR 23.5000 EUR 28.5390 EUR 26.5500 EUR
2021-04-19 26.5897 EUR 17,510.8050 UNI 28.0000 EUR 24.5680 EUR 29.8680 EUR 26.5570 EUR
2021-04-18 27.1296 EUR 18,233.0179 UNI 29.3140 EUR 22.4020 EUR 30.3960 EUR 29.4970 EUR
2021-04-17 30.2961 EUR 17,680.6279 UNI 30.4080 EUR 29.2000 EUR 31.3670 EUR 30.0800 EUR
2021-04-16 30.4596 EUR 18,297.3257 UNI 31.6280 EUR 28.7400 EUR 31.8640 EUR 30.9060 EUR
2021-04-15 31.8185 EUR 27,897.1942 UNI 30.1800 EUR 29.7920 EUR 33.1670 EUR 31.8170 EUR
2021-04-14 29.5065 EUR 22,289.3007 UNI 29.6680 EUR 27.9180 EUR 30.8070 EUR 30.1760 EUR
2021-04-13 29.7898 EUR 35,852.9178 UNI 30.9410 EUR 28.0920 EUR 31.2730 EUR 29.4890 EUR
2021-04-12 29.5145 EUR 92,431.7630 UNI 25.1620 EUR 24.8190 EUR 32.0460 EUR 30.9070 EUR
2021-04-11 25.1356 EUR 12,011.2611 UNI 24.9160 EUR 24.5000 EUR 25.7270 EUR 25.2000 EUR
2021-04-10 25.0713 EUR 14,386.3711 UNI 24.9350 EUR 24.5010 EUR 25.6150 EUR 24.8730 EUR
2021-04-09 25.2848 EUR 12,029.6400 UNI 25.4000 EUR 24.8030 EUR 25.7390 EUR 24.8920 EUR
2021-04-08 24.9101 EUR 19,463.8525 UNI 24.1740 EUR 24.0000 EUR 25.4760 EUR 25.2210 EUR
2021-04-07 24.4957 EUR 20,539.0875 UNI 26.3970 EUR 23.5000 EUR 26.4640 EUR 24.1550 EUR
2021-04-06 26.4274 EUR 27,100.2302 UNI 26.2100 EUR 25.5030 EUR 27.4250 EUR 26.4610 EUR
2021-04-05 26.0675 EUR 19,700.3996 UNI 26.3760 EUR 25.3690 EUR 26.5570 EUR 25.9180 EUR
2021-04-04 26.0881 EUR 17,127.6978 UNI 25.0540 EUR 24.8710 EUR 26.9900 EUR 26.4150 EUR
2021-04-03 26.6456 EUR 37,004.6874 UNI 25.7670 EUR 25.0280 EUR 27.7750 EUR 25.7210 EUR
2021-04-02 25.0016 EUR 18,185.7553 UNI 24.4340 EUR 24.3640 EUR 25.5980 EUR 25.0950 EUR
2021-04-01 24.9938 EUR 23,309.4510 UNI 23.9980 EUR 23.9970 EUR 25.8360 EUR 24.5240 EUR
2021-03-31 23.7971 EUR 18,582.6045 UNI 24.3520 EUR 22.5270 EUR 24.7400 EUR 23.8840 EUR
2021-03-30 24.5011 EUR 20,289.0836 UNI 24.6430 EUR 24.0620 EUR 24.9430 EUR 24.3610 EUR
2021-03-29 24.5087 EUR 19,980.4183 UNI 23.7580 EUR 23.4390 EUR 25.0700 EUR 24.5320 EUR
2021-03-28 23.8761 EUR 17,938.6453 UNI 23.9010 EUR 23.2050 EUR 24.4390 EUR 23.7300 EUR
2021-03-27 24.1751 EUR 29,018.4999 UNI 24.4990 EUR 23.6230 EUR 25.0000 EUR 24.0100 EUR
2021-03-26 23.7706 EUR 24,777.2009 UNI 22.7690 EUR 22.7100 EUR 24.6300 EUR 24.2440 EUR
2021-03-25 22.9108 EUR 32,513.0545 UNI 23.2240 EUR 21.5840 EUR 23.7990 EUR 23.2560 EUR
2021-03-24 25.7300 EUR 62,869.8288 UNI 26.0960 EUR 21.8400 EUR 29.1610 EUR 23.5390 EUR
2021-03-23 27.9220 EUR 41,951.8168 UNI 27.6230 EUR 25.5270 EUR 31.0000 EUR 26.0000 EUR
2021-03-22 28.5041 EUR 38,339.0550 UNI 27.8030 EUR 26.8630 EUR 30.1860 EUR 27.5400 EUR
2021-03-21 27.4554 EUR 19,380.8016 UNI 26.7250 EUR 26.5530 EUR 28.1910 EUR 27.9750 EUR
2021-03-20 28.0571 EUR 27,141.7771 UNI 27.9400 EUR 26.9010 EUR 29.5000 EUR 27.1370 EUR
2021-03-19 27.3545 EUR 23,549.6439 UNI 25.1300 EUR 24.8010 EUR 28.8410 EUR 27.7790 EUR
2021-03-18 25.6994 EUR 14,915.5554 UNI 26.2520 EUR 25.0590 EUR 26.3510 EUR 25.4040 EUR
2021-03-17 25.6951 EUR 15,377.1761 UNI 25.2900 EUR 24.8230 EUR 26.5000 EUR 25.8130 EUR
2021-03-16 24.4256 EUR 14,591.8284 UNI 25.1240 EUR 23.5350 EUR 25.2770 EUR 25.0450 EUR
2021-03-15 25.3831 EUR 17,200.0381 UNI 25.6040 EUR 24.7880 EUR 26.5050 EUR 25.1380 EUR
2021-03-14 26.7267 EUR 15,813.5804 UNI 26.6690 EUR 25.7510 EUR 27.8990 EUR 25.9050 EUR
2021-03-13 27.1060 EUR 27,749.4810 UNI 25.8190 EUR 25.2410 EUR 30.0000 EUR 26.6480 EUR
2021-03-12 25.7005 EUR 25,093.1898 UNI 25.9940 EUR 24.5000 EUR 26.7460 EUR 25.8930 EUR
2021-03-11 25.9962 EUR 26,972.4466 UNI 26.0000 EUR 24.7610 EUR 26.9550 EUR 26.3890 EUR