Crypto exchange Bitvavo

Market Uniswap (UNI) / EUR

Identifier on Bitvavo: UNI-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2021-07-18 14.0827 EUR 8,647.1024 UNI 13.7380 EUR 13.6100 EUR 14.5020 EUR 13.7590 EUR
2021-07-17 13.7985 EUR 6,100.5662 UNI 13.8130 EUR 13.5260 EUR 14.1790 EUR 13.6230 EUR
2021-07-16 14.0536 EUR 8,822.5557 UNI 14.3270 EUR 13.5220 EUR 14.8830 EUR 13.8500 EUR
2021-07-15 14.7271 EUR 8,746.3965 UNI 14.9210 EUR 14.2380 EUR 15.5370 EUR 14.4910 EUR
2021-07-14 14.9636 EUR 12,732.1027 UNI 15.7050 EUR 14.2190 EUR 15.7050 EUR 15.0600 EUR
2021-07-13 16.0459 EUR 12,085.5261 UNI 16.4020 EUR 15.4680 EUR 16.6490 EUR 15.6430 EUR
2021-07-12 16.8875 EUR 9,470.3239 UNI 17.3720 EUR 16.2100 EUR 18.0610 EUR 16.5570 EUR
2021-07-11 17.2178 EUR 7,311.9444 UNI 17.1180 EUR 16.8610 EUR 17.6170 EUR 17.3640 EUR
2021-07-10 17.2366 EUR 7,336.5175 UNI 17.6600 EUR 16.8260 EUR 18.0920 EUR 17.0510 EUR
2021-07-09 17.5171 EUR 10,599.5700 UNI 17.2050 EUR 16.6940 EUR 18.1650 EUR 17.7740 EUR
2021-07-08 17.5446 EUR 24,622.3235 UNI 18.9000 EUR 16.8650 EUR 18.9000 EUR 17.1150 EUR
2021-07-07 19.3735 EUR 13,410.0523 UNI 18.9550 EUR 18.4000 EUR 20.9400 EUR 18.9050 EUR
2021-07-06 18.7427 EUR 24,110.0931 UNI 16.8790 EUR 16.8790 EUR 19.6160 EUR 18.8940 EUR
2021-07-05 16.7667 EUR 13,112.3014 UNI 17.3230 EUR 16.0990 EUR 17.5060 EUR 17.2320 EUR
2021-07-04 17.5546 EUR 24,431.7771 UNI 16.3370 EUR 15.9750 EUR 18.0990 EUR 17.6340 EUR
2021-07-03 15.8278 EUR 7,661.6951 UNI 15.3300 EUR 15.0500 EUR 16.1800 EUR 15.8920 EUR
2021-07-02 14.6906 EUR 9,088.7048 UNI 14.9370 EUR 14.3350 EUR 15.3170 EUR 15.1740 EUR
2021-07-01 15.2587 EUR 12,117.3542 UNI 16.2620 EUR 14.8130 EUR 16.2620 EUR 15.0660 EUR
2021-06-30 15.2270 EUR 13,206.3719 UNI 15.6580 EUR 14.4350 EUR 16.0930 EUR 16.0930 EUR
2021-06-29 15.7814 EUR 11,931.6315 UNI 15.1220 EUR 15.0300 EUR 16.1210 EUR 15.5720 EUR
2021-06-28 14.5803 EUR 13,016.6466 UNI 14.3260 EUR 14.1290 EUR 15.2100 EUR 14.7950 EUR
2021-06-27 13.5799 EUR 9,589.7403 UNI 13.5170 EUR 13.1080 EUR 14.1510 EUR 14.0780 EUR
2021-06-26 13.1878 EUR 8,070.8992 UNI 13.2730 EUR 12.7210 EUR 13.8030 EUR 13.3300 EUR
2021-06-25 13.9393 EUR 7,507.3055 UNI 15.1630 EUR 13.1600 EUR 15.3380 EUR 13.5320 EUR
2021-06-24 14.8889 EUR 8,756.3196 UNI 14.9190 EUR 13.9320 EUR 15.5450 EUR 15.1650 EUR
2021-06-23 14.9403 EUR 10,409.8450 UNI 13.8180 EUR 13.3000 EUR 15.8970 EUR 14.9410 EUR
2021-06-22 13.3629 EUR 33,763.8492 UNI 13.2210 EUR 11.5500 EUR 14.3470 EUR 13.6880 EUR
2021-06-21 14.8410 EUR 16,691.9932 UNI 17.4480 EUR 13.2320 EUR 17.4480 EUR 13.2320 EUR
2021-06-20 16.7443 EUR 12,211.2565 UNI 16.6890 EUR 15.7920 EUR 17.7120 EUR 17.5830 EUR
2021-06-19 17.2518 EUR 5,028.0773 UNI 17.3360 EUR 16.7970 EUR 17.6890 EUR 16.8370 EUR
2021-06-18 17.4607 EUR 14,601.1013 UNI 18.5870 EUR 16.5010 EUR 18.5870 EUR 17.1870 EUR
2021-06-17 18.5998 EUR 6,343.7548 UNI 18.2470 EUR 18.0010 EUR 19.1660 EUR 18.3050 EUR
2021-06-16 18.6631 EUR 6,815.9927 UNI 19.2120 EUR 18.0000 EUR 19.4190 EUR 18.1240 EUR
2021-06-15 19.7069 EUR 7,605.3556 UNI 20.0000 EUR 19.1210 EUR 20.4590 EUR 19.4280 EUR
2021-06-14 19.2436 EUR 9,386.3136 UNI 19.2230 EUR 18.6040 EUR 19.8670 EUR 19.7060 EUR
2021-06-13 18.0952 EUR 10,914.1807 UNI 17.6060 EUR 16.9230 EUR 19.5110 EUR 19.0790 EUR
2021-06-12 17.4536 EUR 6,168.6614 UNI 17.9570 EUR 16.7830 EUR 18.3730 EUR 17.8550 EUR
2021-06-11 18.6689 EUR 10,152.6516 UNI 19.5450 EUR 17.6210 EUR 19.5450 EUR 18.1110 EUR
2021-06-10 19.9794 EUR 10,472.7030 UNI 20.5200 EUR 18.9980 EUR 20.6840 EUR 19.4710 EUR
2021-06-09 19.6354 EUR 19,651.3097 UNI 19.0560 EUR 18.2680 EUR 20.7020 EUR 20.6050 EUR
2021-06-08 18.4495 EUR 23,272.4321 UNI 20.0270 EUR 16.6380 EUR 20.2220 EUR 19.3450 EUR
2021-06-07 21.4978 EUR 20,055.9574 UNI 21.4160 EUR 19.6740 EUR 22.4980 EUR 19.8890 EUR
2021-06-06 21.2974 EUR 5,053.2587 UNI 21.0960 EUR 20.9430 EUR 21.8210 EUR 21.1650 EUR
2021-06-05 21.8059 EUR 10,392.5792 UNI 22.0870 EUR 20.7890 EUR 22.8100 EUR 20.9290 EUR
2021-06-04 21.8742 EUR 27,738.0613 UNI 23.3150 EUR 20.7520 EUR 23.3150 EUR 22.1360 EUR
2021-06-03 23.4126 EUR 16,771.5297 UNI 22.4720 EUR 22.1060 EUR 24.0820 EUR 23.5000 EUR
2021-06-02 22.9160 EUR 14,730.0845 UNI 22.4510 EUR 21.6540 EUR 23.5620 EUR 22.7590 EUR
2021-06-01 22.1295 EUR 32,665.3056 UNI 23.0820 EUR 21.2660 EUR 23.5530 EUR 22.3430 EUR
2021-05-31 21.5092 EUR 34,895.0306 UNI 20.9330 EUR 19.3050 EUR 23.1800 EUR 23.1600 EUR
2021-05-30 20.5794 EUR 35,798.3389 UNI 18.8210 EUR 17.9090 EUR 21.8990 EUR 21.0240 EUR