Crypto exchange Bitvavo

Market Uniswap (UNI) / EUR

Identifier on Bitvavo: UNI-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2022-07-19 7.3155 EUR 36,547.2277 UNI 7.1959 EUR 7.1340 EUR 7.6360 EUR 7.2780 EUR
2022-07-18 7.0927 EUR 31,470.8860 UNI 6.8798 EUR 6.8309 EUR 7.3360 EUR 7.1800 EUR
2022-07-17 7.1259 EUR 19,668.9362 UNI 7.3250 EUR 6.8270 EUR 7.3716 EUR 7.0667 EUR
2022-07-16 7.0739 EUR 27,229.4637 UNI 6.7276 EUR 6.6310 EUR 7.6449 EUR 7.2633 EUR
2022-07-15 6.9386 EUR 23,185.6169 UNI 7.0188 EUR 6.6688 EUR 7.2105 EUR 6.8943 EUR
2022-07-14 6.5231 EUR 90,498.2542 UNI 6.0730 EUR 6.0273 EUR 7.1020 EUR 6.8880 EUR
2022-07-13 5.5999 EUR 28,931.5442 UNI 5.5165 EUR 5.2361 EUR 6.1810 EUR 6.0122 EUR
2022-07-12 5.5940 EUR 41,196.9054 UNI 5.4921 EUR 5.4394 EUR 5.8201 EUR 5.5920 EUR
2022-07-11 5.8356 EUR 45,606.7984 UNI 6.0256 EUR 5.2349 EUR 6.1950 EUR 5.6032 EUR
2022-07-10 6.1484 EUR 28,602.6426 UNI 6.3283 EUR 5.8875 EUR 6.3488 EUR 6.1995 EUR
2022-07-09 6.2195 EUR 64,368.0006 UNI 5.7716 EUR 5.7154 EUR 6.5102 EUR 6.4080 EUR
2022-07-08 5.6172 EUR 37,564.6671 UNI 5.6207 EUR 5.4370 EUR 5.8568 EUR 5.7937 EUR
2022-07-07 5.4957 EUR 104,072.8331 UNI 5.2409 EUR 5.1769 EUR 5.7237 EUR 5.6219 EUR
2022-07-06 5.2305 EUR 33,602.5396 UNI 5.2170 EUR 5.0884 EUR 5.3623 EUR 5.2733 EUR
2022-07-05 5.1529 EUR 71,720.3275 UNI 5.1095 EUR 4.8748 EUR 5.2811 EUR 5.2410 EUR
2022-07-04 4.7401 EUR 10,739.5668 UNI 4.6919 EUR 4.5315 EUR 4.9320 EUR 4.9320 EUR
2022-07-03 4.6574 EUR 15,246.5774 UNI 4.7128 EUR 4.5450 EUR 4.7409 EUR 4.7001 EUR
2022-07-02 4.6885 EUR 15,770.3907 UNI 4.6510 EUR 4.5380 EUR 4.8507 EUR 4.7491 EUR
2022-07-01 4.7032 EUR 29,444.4718 UNI 4.7888 EUR 4.5650 EUR 4.8753 EUR 4.6865 EUR
2022-06-30 4.5978 EUR 22,411.9039 UNI 4.8949 EUR 4.4387 EUR 4.8949 EUR 4.5570 EUR
2022-06-29 4.7652 EUR 36,497.1161 UNI 4.6699 EUR 4.5613 EUR 5.0429 EUR 4.8947 EUR
2022-06-28 4.9040 EUR 43,428.0518 UNI 5.1002 EUR 4.6369 EUR 5.1899 EUR 4.6369 EUR
2022-06-27 5.2721 EUR 17,069.9097 UNI 5.2924 EUR 4.9800 EUR 5.5932 EUR 5.0739 EUR
2022-06-26 5.3487 EUR 74,868.4702 UNI 5.3605 EUR 5.1986 EUR 5.7428 EUR 5.4093 EUR
2022-06-25 5.1669 EUR 31,626.9078 UNI 5.1805 EUR 4.9710 EUR 5.4489 EUR 5.3616 EUR
2022-06-24 5.2424 EUR 100,669.9736 UNI 5.4025 EUR 5.0724 EUR 5.4760 EUR 5.2421 EUR
2022-06-23 5.1117 EUR 82,226.1584 UNI 4.7404 EUR 4.7404 EUR 5.3970 EUR 5.3211 EUR
2022-06-22 4.6267 EUR 55,918.4983 UNI 4.4780 EUR 4.3452 EUR 5.0574 EUR 4.8315 EUR
2022-06-21 4.5255 EUR 50,694.3344 UNI 4.0801 EUR 4.0141 EUR 4.9233 EUR 4.5717 EUR
2022-06-20 3.9606 EUR 68,890.6469 UNI 3.9970 EUR 3.8066 EUR 4.1516 EUR 3.9300 EUR
2022-06-19 3.6316 EUR 48,083.2437 UNI 3.4711 EUR 3.3412 EUR 4.0449 EUR 3.9539 EUR
2022-06-18 3.4958 EUR 70,383.2018 UNI 3.7428 EUR 3.1830 EUR 3.8812 EUR 3.3785 EUR
2022-06-17 3.7308 EUR 34,236.4181 UNI 3.6192 EUR 3.6050 EUR 3.7999 EUR 3.7331 EUR
2022-06-16 3.8176 EUR 61,601.4307 UNI 4.2453 EUR 3.5593 EUR 4.2453 EUR 3.6000 EUR
2022-06-15 3.6608 EUR 99,519.1996 UNI 3.6910 EUR 3.2266 EUR 4.2300 EUR 4.1890 EUR
2022-06-14 3.5021 EUR 50,155.6116 UNI 3.5156 EUR 3.2500 EUR 3.6860 EUR 3.5066 EUR
2022-06-13 3.5369 EUR 93,817.1331 UNI 3.8550 EUR 3.3000 EUR 3.9120 EUR 3.4210 EUR
2022-06-12 4.0166 EUR 82,965.2737 UNI 4.1929 EUR 3.8900 EUR 4.2570 EUR 4.0497 EUR
2022-06-11 4.3948 EUR 56,788.8992 UNI 4.5813 EUR 4.1182 EUR 4.7200 EUR 4.2193 EUR
2022-06-10 4.8181 EUR 33,519.8030 UNI 4.8540 EUR 4.5577 EUR 4.9110 EUR 4.5717 EUR
2022-06-09 4.8575 EUR 5,833.1803 UNI 4.7210 EUR 4.7210 EUR 4.9909 EUR 4.8545 EUR
2022-06-08 4.8096 EUR 36,914.7336 UNI 4.9222 EUR 4.7201 EUR 4.9551 EUR 4.7459 EUR
2022-06-07 4.8225 EUR 35,307.3702 UNI 4.9896 EUR 4.6370 EUR 5.0509 EUR 4.9796 EUR
2022-06-06 4.9415 EUR 24,964.2985 UNI 4.7557 EUR 4.7557 EUR 5.0389 EUR 4.9537 EUR
2022-06-05 4.7464 EUR 17,971.7321 UNI 4.7210 EUR 4.5995 EUR 4.8748 EUR 4.7713 EUR
2022-06-04 4.7053 EUR 3,867.9838 UNI 4.7106 EUR 4.6143 EUR 4.7989 EUR 4.7989 EUR
2022-06-03 4.7583 EUR 11,281.1878 UNI 4.9281 EUR 4.6460 EUR 4.9329 EUR 4.7463 EUR
2022-06-02 4.8646 EUR 8,347.0302 UNI 4.7935 EUR 4.7338 EUR 4.9463 EUR 4.9190 EUR
2022-06-01 5.0859 EUR 18,799.9209 UNI 5.3442 EUR 4.7790 EUR 5.4082 EUR 4.8235 EUR
2022-05-31 5.3149 EUR 22,131.3411 UNI 5.3000 EUR 5.1759 EUR 5.4745 EUR 5.3082 EUR