Crypto exchange Bitvavo

Market Uniswap (UNI) / EUR

Identifier on Bitvavo: UNI-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2022-05-01 6.4876 EUR 20,232.1387 UNI 6.4514 EUR 6.2480 EUR 6.8529 EUR 6.7191 EUR
2022-04-30 6.5956 EUR 17,379.2256 UNI 7.3095 EUR 6.0858 EUR 7.3865 EUR 6.3759 EUR
2022-04-29 7.4717 EUR 6,532.4586 UNI 7.7913 EUR 7.1338 EUR 7.7922 EUR 7.1981 EUR
2022-04-28 7.7753 EUR 6,827.5094 UNI 7.7485 EUR 7.6549 EUR 7.9332 EUR 7.7674 EUR
2022-04-27 7.7265 EUR 5,062.3493 UNI 7.5882 EUR 7.5610 EUR 7.9508 EUR 7.7351 EUR
2022-04-26 7.7705 EUR 9,528.9662 UNI 8.1579 EUR 7.4500 EUR 8.1982 EUR 7.4630 EUR
2022-04-25 7.8800 EUR 17,157.8532 UNI 8.0500 EUR 7.6250 EUR 8.1539 EUR 8.1139 EUR
2022-04-24 8.1874 EUR 4,624.7592 UNI 8.2871 EUR 8.0641 EUR 8.4589 EUR 8.0685 EUR
2022-04-23 8.3572 EUR 3,753.4923 UNI 8.2711 EUR 8.2431 EUR 8.5350 EUR 8.4081 EUR
2022-04-22 8.2740 EUR 10,818.6144 UNI 8.1310 EUR 8.1200 EUR 8.4497 EUR 8.2215 EUR
2022-04-21 8.5226 EUR 12,964.5288 UNI 8.6874 EUR 7.9952 EUR 8.9050 EUR 8.1122 EUR
2022-04-20 8.7011 EUR 13,194.0800 UNI 8.8369 EUR 8.3993 EUR 8.9555 EUR 8.5771 EUR
2022-04-19 8.7309 EUR 7,283.8003 UNI 8.7418 EUR 8.5300 EUR 8.9144 EUR 8.8087 EUR
2022-04-18 8.4727 EUR 8,222.3710 UNI 8.5181 EUR 8.2400 EUR 8.6680 EUR 8.6319 EUR
2022-04-17 8.8904 EUR 3,604.5448 UNI 8.9767 EUR 8.7488 EUR 8.9797 EUR 8.7488 EUR
2022-04-16 8.9378 EUR 2,878.3811 UNI 9.0463 EUR 8.7970 EUR 9.0822 EUR 8.9390 EUR
2022-04-15 8.9648 EUR 19,743.6993 UNI 8.7682 EUR 8.7682 EUR 9.1900 EUR 9.0822 EUR
2022-04-14 8.8062 EUR 4,533.3151 UNI 8.8581 EUR 8.6234 EUR 8.9544 EUR 8.7480 EUR
2022-04-13 8.7680 EUR 7,675.5001 UNI 8.6289 EUR 8.5915 EUR 8.9312 EUR 8.7876 EUR
2022-04-12 8.5311 EUR 16,491.0949 UNI 8.2226 EUR 8.2226 EUR 8.7247 EUR 8.4689 EUR
2022-04-11 8.5354 EUR 17,217.0802 UNI 9.0390 EUR 8.2000 EUR 9.0685 EUR 8.3239 EUR
2022-04-10 9.3245 EUR 7,061.7189 UNI 9.1820 EUR 9.0899 EUR 9.4894 EUR 9.0900 EUR
2022-04-09 9.1090 EUR 3,018.3409 UNI 8.9879 EUR 8.9716 EUR 9.2384 EUR 9.2305 EUR
2022-04-08 9.3887 EUR 12,438.7898 UNI 9.6688 EUR 8.8682 EUR 9.7208 EUR 8.8979 EUR
2022-04-07 9.2648 EUR 11,634.1638 UNI 9.1731 EUR 9.0627 EUR 9.5574 EUR 9.5389 EUR
2022-04-06 9.6181 EUR 35,064.3857 UNI 10.1360 EUR 9.2353 EUR 10.1360 EUR 9.3240 EUR
2022-04-05 10.4697 EUR 8,407.9722 UNI 10.5540 EUR 10.2100 EUR 10.8480 EUR 10.2220 EUR
2022-04-04 10.6299 EUR 12,642.6029 UNI 10.7000 EUR 10.0870 EUR 11.0090 EUR 10.4690 EUR
2022-04-03 10.7222 EUR 25,337.0859 UNI 10.5880 EUR 10.4250 EUR 10.8990 EUR 10.7130 EUR
2022-04-02 10.6535 EUR 10,961.2256 UNI 10.4530 EUR 10.3960 EUR 10.8770 EUR 10.5870 EUR
2022-04-01 10.4503 EUR 14,042.3276 UNI 10.1740 EUR 9.8378 EUR 10.9580 EUR 10.5200 EUR
2022-03-31 10.5275 EUR 42,827.7019 UNI 10.4740 EUR 9.9870 EUR 11.1660 EUR 10.2410 EUR
2022-03-30 10.2655 EUR 32,330.4002 UNI 10.0900 EUR 9.7699 EUR 10.6440 EUR 10.5260 EUR
2022-03-29 10.2262 EUR 29,344.6557 UNI 9.9219 EUR 9.8765 EUR 10.5500 EUR 10.1300 EUR
2022-03-28 10.3710 EUR 35,027.3238 UNI 10.3390 EUR 10.1310 EUR 10.5460 EUR 10.1310 EUR
2022-03-27 10.0170 EUR 22,376.1734 UNI 9.6760 EUR 9.5565 EUR 10.3720 EUR 10.3720 EUR
2022-03-26 9.6197 EUR 7,954.2608 UNI 9.6893 EUR 9.4449 EUR 9.7810 EUR 9.6852 EUR
2022-03-25 9.8285 EUR 20,307.3704 UNI 9.7880 EUR 9.5087 EUR 10.1120 EUR 9.6588 EUR
2022-03-24 9.4312 EUR 21,306.5521 UNI 9.0848 EUR 9.0461 EUR 9.7628 EUR 9.7530 EUR
2022-03-23 8.9605 EUR 17,255.7745 UNI 8.8468 EUR 8.7767 EUR 9.3097 EUR 9.0406 EUR
2022-03-22 9.0063 EUR 26,543.0141 UNI 8.4341 EUR 8.4341 EUR 9.2435 EUR 8.8580 EUR
2022-03-21 8.5158 EUR 10,005.8775 UNI 8.5000 EUR 8.3252 EUR 8.6980 EUR 8.4430 EUR
2022-03-20 8.5519 EUR 11,213.8467 UNI 8.8059 EUR 8.2570 EUR 8.8409 EUR 8.4361 EUR
2022-03-19 8.7988 EUR 68,077.9316 UNI 8.8220 EUR 8.6710 EUR 9.0000 EUR 8.7925 EUR
2022-03-18 8.4148 EUR 91,959.0108 UNI 8.2820 EUR 8.1326 EUR 8.8267 EUR 8.7133 EUR
2022-03-17 8.3339 EUR 22,262.1374 UNI 8.2559 EUR 8.2159 EUR 8.4872 EUR 8.2516 EUR
2022-03-16 8.0901 EUR 33,054.2311 UNI 7.9820 EUR 7.7278 EUR 8.3466 EUR 8.2339 EUR
2022-03-15 7.7870 EUR 14,057.5396 UNI 7.7154 EUR 7.4179 EUR 8.0377 EUR 7.9201 EUR
2022-03-14 7.6454 EUR 18,318.4783 UNI 7.5003 EUR 7.4426 EUR 7.8222 EUR 7.7527 EUR
2022-03-13 7.7018 EUR 6,397.1047 UNI 7.8014 EUR 7.4426 EUR 8.0111 EUR 7.4687 EUR