Crypto exchange Bitfinex

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSUSHI:UST
Date Price Volume Open Low High Close
2021-12-13 5.8573 USDT 928,879.6380 SUSHI 5.5931 USDT 5.2749 USDT 6.3433 USDT 5.6855 USDT
2021-12-12 5.5572 USDT 194,546.4800 SUSHI 5.7240 USDT 5.3481 USDT 5.7309 USDT 5.6105 USDT
2021-12-11 5.5072 USDT 600,779.8190 SUSHI 5.0868 USDT 5.0116 USDT 5.7730 USDT 5.6914 USDT
2021-12-10 5.3650 USDT 393,943.4475 SUSHI 5.5114 USDT 5.0964 USDT 5.7257 USDT 5.2332 USDT
2021-12-09 5.9794 USDT 249,365.5804 SUSHI 6.6370 USDT 5.4214 USDT 6.6458 USDT 5.5667 USDT
2021-12-08 6.2105 USDT 656,943.6560 SUSHI 5.8536 USDT 5.6413 USDT 6.9059 USDT 6.5938 USDT
2021-12-07 6.1723 USDT 256,311.8810 SUSHI 6.3021 USDT 5.7694 USDT 6.4424 USDT 5.8480 USDT
2021-12-06 5.3168 USDT 379,469.0983 SUSHI 5.2405 USDT 4.7955 USDT 5.6552 USDT 5.6481 USDT
2021-12-05 5.5252 USDT 300,237.1791 SUSHI 5.8407 USDT 5.0850 USDT 5.9681 USDT 5.2099 USDT
2021-12-04 5.6402 USDT 933,205.1974 SUSHI 6.8325 USDT 4.3587 USDT 6.8697 USDT 5.8778 USDT
2021-12-03 7.1454 USDT 230,653.2041 SUSHI 7.3614 USDT 6.6361 USDT 7.4741 USDT 6.8883 USDT
2021-12-02 7.4223 USDT 381,396.2171 SUSHI 7.5200 USDT 7.1906 USDT 7.6151 USDT 7.4192 USDT
2021-12-01 7.8990 USDT 313,045.1953 SUSHI 8.0094 USDT 7.5228 USDT 8.1801 USDT 7.5720 USDT
2021-11-30 7.6451 USDT 312,553.2234 SUSHI 7.4675 USDT 7.1885 USDT 7.9405 USDT 7.8826 USDT
2021-11-29 7.8305 USDT 484,995.2100 SUSHI 7.9590 USDT 7.5009 USDT 8.1570 USDT 7.5557 USDT
2021-11-28 7.2585 USDT 661,686.6059 SUSHI 7.0420 USDT 6.6566 USDT 8.0340 USDT 7.8970 USDT
2021-11-27 7.1756 USDT 193,302.7557 SUSHI 7.0330 USDT 6.9909 USDT 7.3281 USDT 7.1570 USDT
2021-11-26 7.3851 USDT 637,998.6546 SUSHI 8.2034 USDT 6.8540 USDT 8.4180 USDT 7.0924 USDT
2021-11-25 8.0048 USDT 493,352.6858 SUSHI 7.9870 USDT 7.6590 USDT 8.4042 USDT 8.1950 USDT
2021-11-24 8.0614 USDT 293,193.2836 SUSHI 8.3980 USDT 7.8339 USDT 8.4512 USDT 8.0370 USDT
2021-11-23 8.4474 USDT 198,803.6711 SUSHI 8.2241 USDT 8.1600 USDT 8.6478 USDT 8.3747 USDT
2021-11-22 8.3788 USDT 256,665.1978 SUSHI 8.7570 USDT 8.1260 USDT 8.7644 USDT 8.2627 USDT
2021-11-21 8.9025 USDT 182,224.4715 SUSHI 9.0300 USDT 8.6822 USDT 9.1598 USDT 8.9485 USDT
2021-11-20 8.9862 USDT 153,753.5713 SUSHI 9.0157 USDT 8.7070 USDT 9.2290 USDT 9.0480 USDT
2021-11-19 8.9423 USDT 153,802.1224 SUSHI 8.8050 USDT 8.6498 USDT 9.3291 USDT 8.9990 USDT
2021-11-18 9.2383 USDT 324,933.1300 SUSHI 9.7402 USDT 8.6366 USDT 10.1330 USDT 8.7440 USDT
2021-11-17 9.7949 USDT 137,856.4458 SUSHI 9.6751 USDT 9.5270 USDT 10.0880 USDT 9.6041 USDT
2021-11-16 9.7122 USDT 308,068.4863 SUSHI 10.3290 USDT 9.1250 USDT 10.3290 USDT 9.7661 USDT
2021-11-15 10.8019 USDT 110,828.1178 SUSHI 11.0790 USDT 10.4240 USDT 11.1890 USDT 10.4670 USDT
2021-11-14 10.9786 USDT 83,863.5925 SUSHI 11.1900 USDT 10.7710 USDT 11.2900 USDT 10.9880 USDT
2021-11-13 10.9763 USDT 71,641.4969 SUSHI 11.0270 USDT 10.7100 USDT 11.2040 USDT 11.1100 USDT
2021-11-12 10.9768 USDT 149,886.8174 SUSHI 11.1430 USDT 10.5680 USDT 11.3830 USDT 10.9610 USDT
2021-11-11 11.1832 USDT 134,908.5331 SUSHI 11.0580 USDT 10.9230 USDT 11.3930 USDT 11.1960 USDT
2021-11-10 11.4199 USDT 371,911.4839 SUSHI 11.9810 USDT 10.4950 USDT 12.2610 USDT 10.9910 USDT
2021-11-09 12.1928 USDT 145,128.7788 SUSHI 12.2660 USDT 11.9780 USDT 12.4300 USDT 12.0720 USDT
2021-11-08 12.1249 USDT 51,180.3531 SUSHI 12.0910 USDT 11.9490 USDT 12.3190 USDT 12.1750 USDT
2021-11-07 11.9366 USDT 113,188.2118 SUSHI 11.8030 USDT 11.5590 USDT 12.2510 USDT 12.0580 USDT
2021-11-06 11.7433 USDT 128,835.1162 SUSHI 12.1310 USDT 11.3140 USDT 12.2110 USDT 11.7870 USDT
2021-11-05 12.7103 USDT 60,314.6779 SUSHI 12.9370 USDT 12.1850 USDT 13.2540 USDT 12.2560 USDT
2021-11-04 12.6541 USDT 215,630.6778 SUSHI 13.4080 USDT 12.0800 USDT 13.4080 USDT 12.9040 USDT
2021-11-03 12.5736 USDT 305,273.5873 SUSHI 12.1140 USDT 11.8790 USDT 13.4010 USDT 13.3400 USDT
2021-11-02 12.4884 USDT 187,109.5230 SUSHI 12.7420 USDT 12.1070 USDT 12.7880 USDT 12.2420 USDT
2021-11-01 12.0906 USDT 512,246.2282 SUSHI 10.8800 USDT 10.5360 USDT 13.0790 USDT 12.6610 USDT
2021-10-31 10.8871 USDT 170,026.3865 SUSHI 11.0660 USDT 10.5600 USDT 11.2750 USDT 10.9880 USDT
2021-10-30 11.1623 USDT 126,037.8794 SUSHI 11.4390 USDT 10.8130 USDT 11.4390 USDT 10.8460 USDT
2021-10-29 11.3566 USDT 232,957.1668 SUSHI 10.9950 USDT 10.8910 USDT 11.7900 USDT 11.5360 USDT
2021-10-28 10.6703 USDT 284,824.1446 SUSHI 10.1430 USDT 10.1000 USDT 11.0410 USDT 10.8460 USDT
2021-10-27 10.9575 USDT 376,735.0030 SUSHI 11.3190 USDT 10.1480 USDT 12.2110 USDT 10.2410 USDT
2021-10-26 11.4722 USDT 374,826.3538 SUSHI 10.7680 USDT 10.7470 USDT 12.1650 USDT 11.7400 USDT
2021-10-25 10.6486 USDT 59,493.2938 SUSHI 10.5630 USDT 10.4930 USDT 10.7520 USDT 10.7140 USDT