Crypto exchange Binance

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Binance: SUSHIUSDT
Date Price Volume Open Low High Close
2020-11-02 0.5958 USDT 5,803,640.8660 SUSHI 0.6080 USDT 0.5810 USDT 0.6240 USDT 0.5830 USDT
2020-11-01 0.6049 USDT 2,351,754.0200 SUSHI 0.6050 USDT 0.5930 USDT 0.6160 USDT 0.6070 USDT
2020-10-31 0.6125 USDT 3,995,957.4230 SUSHI 0.5980 USDT 0.5900 USDT 0.6360 USDT 0.6060 USDT
2020-10-30 0.6096 USDT 7,519,001.6480 SUSHI 0.6430 USDT 0.5830 USDT 0.6490 USDT 0.5980 USDT
2020-10-29 0.6496 USDT 7,835,640.8230 SUSHI 0.6380 USDT 0.6190 USDT 0.6780 USDT 0.6440 USDT
2020-10-28 0.6491 USDT 12,393,377.7220 SUSHI 0.6980 USDT 0.6080 USDT 0.7050 USDT 0.6380 USDT
2020-10-27 0.6695 USDT 12,990,578.3900 SUSHI 0.6240 USDT 0.6230 USDT 0.7160 USDT 0.6980 USDT
2020-10-26 0.6158 USDT 6,281,550.4800 SUSHI 0.6230 USDT 0.5880 USDT 0.6440 USDT 0.6250 USDT
2020-10-25 0.6380 USDT 2,498,703.4000 SUSHI 0.6560 USDT 0.6150 USDT 0.6590 USDT 0.6230 USDT
2020-10-24 0.6578 USDT 2,204,987.4150 SUSHI 0.6640 USDT 0.6430 USDT 0.6720 USDT 0.6570 USDT
2020-10-23 0.6706 USDT 5,236,880.6610 SUSHI 0.6680 USDT 0.6430 USDT 0.6970 USDT 0.6640 USDT
2020-10-22 0.6872 USDT 6,781,796.0620 SUSHI 0.6640 USDT 0.6580 USDT 0.7190 USDT 0.6670 USDT
2020-10-21 0.6608 USDT 6,712,996.4120 SUSHI 0.6260 USDT 0.6210 USDT 0.6970 USDT 0.6650 USDT
2020-10-20 0.6378 USDT 6,048,227.4930 SUSHI 0.6750 USDT 0.6100 USDT 0.6780 USDT 0.6270 USDT
2020-10-19 0.6918 USDT 4,609,354.7060 SUSHI 0.7130 USDT 0.6650 USDT 0.7300 USDT 0.6750 USDT
2020-10-18 0.6939 USDT 5,774,098.0720 SUSHI 0.6640 USDT 0.6610 USDT 0.7180 USDT 0.7140 USDT
2020-10-17 0.6618 USDT 5,136,890.1510 SUSHI 0.6570 USDT 0.6420 USDT 0.6800 USDT 0.6630 USDT
2020-10-16 0.6705 USDT 8,937,403.3500 SUSHI 0.7040 USDT 0.6400 USDT 0.7070 USDT 0.6570 USDT
2020-10-15 0.6954 USDT 7,798,092.4280 SUSHI 0.7190 USDT 0.6660 USDT 0.7210 USDT 0.7040 USDT
2020-10-14 0.7301 USDT 7,426,841.8450 SUSHI 0.7370 USDT 0.6900 USDT 0.7660 USDT 0.7190 USDT
2020-10-13 0.7442 USDT 7,100,939.8130 SUSHI 0.7600 USDT 0.7100 USDT 0.7700 USDT 0.7360 USDT
2020-10-12 0.7700 USDT 9,029,535.9620 SUSHI 0.7600 USDT 0.7290 USDT 0.8010 USDT 0.7610 USDT
2020-10-11 0.7482 USDT 15,230,698.1810 SUSHI 0.7480 USDT 0.6950 USDT 0.7860 USDT 0.7600 USDT
2020-10-10 0.7830 USDT 18,960,669.9360 SUSHI 0.8260 USDT 0.7330 USDT 0.8730 USDT 0.7480 USDT
2020-10-09 0.7994 USDT 19,787,864.0820 SUSHI 0.7760 USDT 0.7340 USDT 0.8650 USDT 0.8270 USDT
2020-10-08 0.7020 USDT 30,020,199.2130 SUSHI 0.6760 USDT 0.5960 USDT 0.7990 USDT 0.7760 USDT
2020-10-07 0.6078 USDT 34,416,906.2860 SUSHI 0.6390 USDT 0.5510 USDT 0.6850 USDT 0.6770 USDT
2020-10-06 0.7081 USDT 39,576,045.1900 SUSHI 0.8460 USDT 0.6260 USDT 0.8520 USDT 0.6390 USDT
2020-10-05 0.8778 USDT 20,088,828.8980 SUSHI 0.8780 USDT 0.8180 USDT 0.9510 USDT 0.8450 USDT
2020-10-04 0.9287 USDT 13,878,097.4610 SUSHI 1.0570 USDT 0.8560 USDT 1.0680 USDT 0.8770 USDT
2020-10-03 1.1033 USDT 4,229,582.0960 SUSHI 1.1180 USDT 1.0490 USDT 1.1270 USDT 1.0570 USDT
2020-10-02 1.1356 USDT 9,282,085.3910 SUSHI 1.2500 USDT 1.0340 USDT 1.2630 USDT 1.1170 USDT
2020-10-01 1.2840 USDT 7,570,278.7020 SUSHI 1.2830 USDT 1.2040 USDT 1.3500 USDT 1.2510 USDT
2020-09-30 1.2814 USDT 8,414,892.7240 SUSHI 1.2530 USDT 1.2370 USDT 1.3260 USDT 1.2830 USDT
2020-09-29 1.2502 USDT 9,617,591.8680 SUSHI 1.2670 USDT 1.1960 USDT 1.2880 USDT 1.2540 USDT
2020-09-28 1.3429 USDT 8,124,207.7680 SUSHI 1.3690 USDT 1.2500 USDT 1.3940 USDT 1.2710 USDT
2020-09-27 1.3817 USDT 7,500,802.8930 SUSHI 1.3950 USDT 1.3240 USDT 1.4500 USDT 1.3690 USDT
2020-09-26 1.4060 USDT 9,236,067.5560 SUSHI 1.4050 USDT 1.3510 USDT 1.4430 USDT 1.3950 USDT
2020-09-25 1.3957 USDT 12,729,370.0260 SUSHI 1.4100 USDT 1.3330 USDT 1.4500 USDT 1.4030 USDT
2020-09-24 1.3808 USDT 18,707,194.7370 SUSHI 1.2700 USDT 1.2450 USDT 1.4780 USDT 1.4110 USDT
2020-09-23 1.3307 USDT 25,049,977.0350 SUSHI 1.3900 USDT 1.2150 USDT 1.4520 USDT 1.2690 USDT
2020-09-22 1.3980 USDT 13,042,320.6130 SUSHI 1.4120 USDT 1.3210 USDT 1.4630 USDT 1.3910 USDT
2020-09-21 1.5250 USDT 17,956,521.9400 SUSHI 1.6440 USDT 1.3490 USDT 1.7500 USDT 1.4110 USDT
2020-09-20 1.7395 USDT 23,131,230.8070 SUSHI 1.7750 USDT 1.5730 USDT 1.9350 USDT 1.6420 USDT
2020-09-19 1.7892 USDT 24,543,400.6820 SUSHI 1.6940 USDT 1.6040 USDT 1.9480 USDT 1.7750 USDT
2020-09-18 1.6906 USDT 35,026,833.6110 SUSHI 1.5350 USDT 1.5300 USDT 1.8750 USDT 1.6940 USDT
2020-09-17 1.4586 USDT 26,410,234.8840 SUSHI 1.5190 USDT 1.3190 USDT 1.6560 USDT 1.5340 USDT
2020-09-16 1.6327 USDT 24,325,497.3410 SUSHI 1.7570 USDT 1.4640 USDT 1.8500 USDT 1.5180 USDT
2020-09-15 2.1215 USDT 46,952,316.6050 SUSHI 2.4610 USDT 1.6790 USDT 2.6400 USDT 1.7570 USDT
2020-09-14 2.4180 USDT 27,596,631.4620 SUSHI 2.3280 USDT 2.1410 USDT 2.6640 USDT 2.4620 USDT