Crypto exchange Binance

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Binance: SUSHIUSDT
Date Price Volume Open Low High Close
2021-05-12 15.2639 USDT 27,038.2990 SUSHI 15.2430 USDT 15.2050 USDT 15.3010 USDT 15.2710 USDT
2021-05-11 14.2902 USDT 5,124,367.3190 SUSHI 13.8270 USDT 13.3660 USDT 13.7040 USDT 15.1840 USDT
2021-05-10 15.1511 USDT 9,113,106.3340 SUSHI 15.5270 USDT 12.8000 USDT 14.0680 USDT 14.0640 USDT
2021-05-09 15.8634 USDT 4,650,921.3560 SUSHI 16.3220 USDT 15.2060 USDT 15.5990 USDT 15.5530 USDT
2021-05-08 16.0258 USDT 4,903,839.5160 SUSHI 15.8020 USDT 15.4690 USDT 15.6900 USDT 16.2980 USDT
2021-05-07 16.6943 USDT 10,760,337.9450 SUSHI 16.5190 USDT 15.3940 USDT 15.9360 USDT 15.4320 USDT
2021-05-06 15.7795 USDT 15,543,687.8450 SUSHI 14.3690 USDT 13.9630 USDT 14.4380 USDT 16.3900 USDT
2021-05-05 13.5731 USDT 4,284,268.2230 SUSHI 12.6490 USDT 12.5010 USDT 13.1740 USDT 14.4280 USDT
2021-05-04 13.5135 USDT 5,534,028.8240 SUSHI 14.3820 USDT 12.5810 USDT 13.0420 USDT 12.8930 USDT
2021-05-03 14.3740 USDT 4,047,947.6720 SUSHI 13.8930 USDT 13.8850 USDT 14.1220 USDT 14.3160 USDT
2021-05-02 14.1919 USDT 3,312,242.5480 SUSHI 14.7910 USDT 13.6770 USDT 13.9440 USDT 13.8890 USDT
2021-05-01 14.7353 USDT 3,018,175.6080 SUSHI 14.3490 USDT 14.2290 USDT 14.4440 USDT 14.7590 USDT
2021-04-30 14.2581 USDT 3,047,162.5070 SUSHI 14.0490 USDT 13.8000 USDT 14.0470 USDT 14.2990 USDT
2021-04-29 14.3164 USDT 4,945,418.4170 SUSHI 14.2960 USDT 13.5600 USDT 13.9080 USDT 14.0500 USDT
2021-04-28 13.8437 USDT 5,626,312.2930 SUSHI 14.2900 USDT 12.9430 USDT 13.4720 USDT 14.2160 USDT
2021-04-27 13.1386 USDT 5,987,316.2530 SUSHI 12.1410 USDT 11.9410 USDT 12.1850 USDT 14.1930 USDT
2021-04-26 11.8925 USDT 4,332,056.9650 SUSHI 10.9750 USDT 10.8770 USDT 11.5090 USDT 12.0590 USDT
2021-04-25 11.0351 USDT 3,166,604.6540 SUSHI 10.7070 USDT 10.2870 USDT 10.5670 USDT 10.7270 USDT
2021-04-24 11.0763 USDT 3,516,019.4130 SUSHI 11.8170 USDT 10.5010 USDT 10.8810 USDT 10.7240 USDT
2021-04-23 11.1408 USDT 9,383,286.1170 SUSHI 12.3040 USDT 10.1390 USDT 10.8530 USDT 11.7180 USDT
2021-04-22 13.2925 USDT 9,170,358.1750 SUSHI 12.4580 USDT 12.0000 USDT 12.5110 USDT 12.4920 USDT
2021-04-21 12.7121 USDT 5,542,585.6150 SUSHI 12.6940 USDT 11.8140 USDT 12.2530 USDT 12.4830 USDT
2021-04-20 11.9926 USDT 5,859,349.0630 SUSHI 12.1570 USDT 11.0000 USDT 11.5170 USDT 12.7470 USDT
2021-04-19 13.1396 USDT 8,369,634.9670 SUSHI 14.0040 USDT 11.8440 USDT 12.1890 USDT 12.4500 USDT
2021-04-18 13.5603 USDT 14,751,690.9310 SUSHI 15.8430 USDT 9.9980 USDT 12.9790 USDT 14.2360 USDT
2021-04-17 16.2462 USDT 3,248,825.1920 SUSHI 16.2400 USDT 15.4430 USDT 15.8440 USDT 16.2920 USDT
2021-04-16 16.6697 USDT 4,793,638.2170 SUSHI 17.5540 USDT 15.6220 USDT 16.3680 USDT 16.3140 USDT
2021-04-15 17.8044 USDT 4,864,285.3320 SUSHI 17.4980 USDT 17.1650 USDT 17.4990 USDT 17.7710 USDT
2021-04-14 16.6585 USDT 7,573,471.0270 SUSHI 15.8540 USDT 15.6500 USDT 15.9290 USDT 17.4530 USDT
2021-04-13 15.7705 USDT 5,541,648.9890 SUSHI 16.0550 USDT 15.2800 USDT 15.6270 USDT 15.8320 USDT
2021-04-12 15.3266 USDT 10,700,760.7620 SUSHI 14.1810 USDT 13.8870 USDT 14.0540 USDT 16.2370 USDT
2021-04-11 14.2729 USDT 2,431,537.6340 SUSHI 14.5000 USDT 13.9780 USDT 14.1280 USDT 14.1190 USDT
2021-04-10 14.7615 USDT 2,376,360.8500 SUSHI 14.5320 USDT 14.0810 USDT 14.3990 USDT 14.3990 USDT
2021-04-09 14.9072 USDT 2,888,981.7440 SUSHI 14.4330 USDT 14.3470 USDT 14.5140 USDT 14.4900 USDT
2021-04-08 14.3002 USDT 1,957,148.4910 SUSHI 13.8670 USDT 13.7320 USDT 14.0820 USDT 14.4490 USDT
2021-04-07 14.3443 USDT 4,302,184.1540 SUSHI 15.3300 USDT 13.5000 USDT 14.0240 USDT 14.1250 USDT
2021-04-06 15.4970 USDT 3,473,480.3270 SUSHI 15.0570 USDT 14.8200 USDT 15.2580 USDT 15.3570 USDT
2021-04-05 15.1501 USDT 3,175,110.6900 SUSHI 15.2450 USDT 14.6890 USDT 14.9000 USDT 15.1160 USDT
2021-04-04 15.1007 USDT 2,773,091.2500 SUSHI 14.8190 USDT 14.5870 USDT 15.0200 USDT 15.2490 USDT
2021-04-03 15.7093 USDT 4,378,399.1730 SUSHI 16.4280 USDT 14.5820 USDT 15.0290 USDT 15.1560 USDT
2021-04-02 15.8101 USDT 4,485,882.9480 SUSHI 14.8740 USDT 14.6060 USDT 14.9320 USDT 16.3580 USDT
2021-04-01 14.9601 USDT 3,380,086.5350 SUSHI 14.7020 USDT 14.4900 USDT 14.8410 USDT 14.7950 USDT
2021-03-31 14.7255 USDT 4,424,096.8970 SUSHI 15.4120 USDT 14.0720 USDT 14.4670 USDT 14.5900 USDT
2021-03-30 15.5911 USDT 2,335,444.6970 SUSHI 15.8110 USDT 15.2820 USDT 15.4680 USDT 15.5280 USDT
2021-03-29 15.6163 USDT 3,126,778.7420 SUSHI 15.2720 USDT 15.0390 USDT 15.2540 USDT 15.8250 USDT
2021-03-28 15.6458 USDT 2,487,499.5470 SUSHI 16.1880 USDT 14.8740 USDT 15.0680 USDT 15.0530 USDT
2021-03-27 16.2230 USDT 1,963,470.1100 SUSHI 16.8300 USDT 15.7700 USDT 16.0530 USDT 16.3050 USDT
2021-03-26 16.0177 USDT 2,669,756.2290 SUSHI 14.8260 USDT 14.8120 USDT 15.4050 USDT 16.6920 USDT
2021-03-25 14.6983 USDT 4,589,634.9460 SUSHI 14.9180 USDT 14.0780 USDT 14.5740 USDT 14.8900 USDT
2021-03-24 16.3571 USDT 3,135,193.5230 SUSHI 16.4220 USDT 14.4480 USDT 15.3710 USDT 14.9000 USDT