Crypto exchange Binance

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Binance: SUSHIUSDT
Date Price Volume Open Low High Close
2021-09-19 12.2255 USDT 3,295,337.4000 SUSHI 12.6960 USDT 11.7520 USDT 12.0260 USDT 12.1360 USDT
2021-09-18 12.7725 USDT 10,602,261.2000 SUSHI 12.5160 USDT 12.1030 USDT 12.5300 USDT 12.4640 USDT
2021-09-17 13.6174 USDT 16,308,157.1000 SUSHI 14.9230 USDT 12.7640 USDT 13.1970 USDT 12.9580 USDT
2021-09-16 15.3407 USDT 14,121,878.8880 SUSHI 15.1600 USDT 14.6690 USDT 15.1570 USDT 15.2070 USDT
2021-09-15 13.7196 USDT 9,921,224.6770 SUSHI 13.2070 USDT 12.6000 USDT 12.8360 USDT 15.2420 USDT
2021-09-14 12.0838 USDT 7,407,707.4000 SUSHI 11.0750 USDT 10.9700 USDT 11.1860 USDT 12.6090 USDT
2021-09-13 10.7370 USDT 7,381,110.8000 SUSHI 11.8720 USDT 10.0260 USDT 10.3760 USDT 11.0980 USDT
2021-09-12 11.2510 USDT 5,227,439.3000 SUSHI 10.5770 USDT 10.3260 USDT 10.4890 USDT 11.7550 USDT
2021-09-11 10.4909 USDT 2,641,194.6000 SUSHI 10.1320 USDT 10.0530 USDT 10.2950 USDT 10.6290 USDT
2021-09-10 10.7799 USDT 3,796,328.7000 SUSHI 11.0010 USDT 10.1270 USDT 10.4920 USDT 10.2190 USDT
2021-09-09 11.4205 USDT 6,115,874.7000 SUSHI 11.3490 USDT 10.9320 USDT 11.1140 USDT 11.0090 USDT
2021-09-08 10.8857 USDT 5,541,727.8000 SUSHI 10.9130 USDT 10.0720 USDT 10.5230 USDT 11.1570 USDT
2021-09-07 11.6710 USDT 10,585,545.1970 SUSHI 13.6150 USDT 9.3430 USDT 10.9590 USDT 10.9530 USDT
2021-09-06 13.8542 USDT 3,566,050.9000 SUSHI 14.2780 USDT 13.2060 USDT 13.7140 USDT 13.7880 USDT
2021-09-05 13.7982 USDT 5,986,529.0610 SUSHI 13.0990 USDT 12.9690 USDT 13.1980 USDT 14.1600 USDT
2021-09-04 13.0476 USDT 2,620,097.4000 SUSHI 13.0790 USDT 12.8200 USDT 12.9760 USDT 13.0580 USDT
2021-09-03 13.1461 USDT 3,770,168.3000 SUSHI 13.1090 USDT 12.7600 USDT 12.8940 USDT 12.9520 USDT
2021-09-02 13.2780 USDT 4,274,861.9000 SUSHI 13.8500 USDT 12.9040 USDT 13.1490 USDT 13.2940 USDT
2021-09-01 12.8839 USDT 7,897,084.0980 SUSHI 12.0560 USDT 11.6840 USDT 11.9960 USDT 13.8360 USDT
2021-08-31 11.8563 USDT 6,322,436.6940 SUSHI 11.5240 USDT 11.1420 USDT 11.3840 USDT 11.8180 USDT
2021-08-30 11.4889 USDT 4,793,967.7880 SUSHI 11.6000 USDT 10.9780 USDT 11.1670 USDT 11.6810 USDT
2021-08-29 11.5456 USDT 3,289,237.6210 SUSHI 11.7850 USDT 11.1360 USDT 11.4800 USDT 11.7000 USDT
2021-08-28 11.9665 USDT 2,346,291.9390 SUSHI 12.2200 USDT 11.5920 USDT 11.6890 USDT 11.7120 USDT
2021-08-27 11.7852 USDT 3,931,201.8400 SUSHI 11.6100 USDT 11.2360 USDT 11.5320 USDT 12.1670 USDT
2021-08-26 11.7507 USDT 3,459,515.5000 SUSHI 12.2540 USDT 11.1540 USDT 11.5200 USDT 11.7910 USDT
2021-08-25 12.1343 USDT 4,956,115.3880 SUSHI 12.3120 USDT 11.5400 USDT 11.7820 USDT 12.2240 USDT
2021-08-24 12.9592 USDT 5,925,853.4650 SUSHI 13.7840 USDT 12.1950 USDT 12.4350 USDT 12.4410 USDT
2021-08-23 13.8590 USDT 3,256,001.2440 SUSHI 13.7660 USDT 13.5470 USDT 13.7550 USDT 13.8500 USDT
2021-08-22 13.6142 USDT 2,976,697.7010 SUSHI 13.6740 USDT 13.0900 USDT 13.3770 USDT 13.3910 USDT
2021-08-21 14.0523 USDT 5,481,734.8780 SUSHI 14.6680 USDT 13.4730 USDT 13.6850 USDT 13.6600 USDT
2021-08-20 13.9905 USDT 4,928,469.9700 SUSHI 14.0040 USDT 13.5340 USDT 13.7000 USDT 14.1440 USDT
2021-08-19 12.9820 USDT 8,477,540.3630 SUSHI 12.5450 USDT 12.0410 USDT 12.3320 USDT 13.9500 USDT
2021-08-18 12.6991 USDT 7,370,383.4120 SUSHI 12.5850 USDT 11.9810 USDT 12.4710 USDT 12.8440 USDT
2021-08-17 13.5416 USDT 10,851,894.2660 SUSHI 12.5560 USDT 12.0340 USDT 12.5670 USDT 12.7060 USDT
2021-08-16 12.6707 USDT 7,663,568.3580 SUSHI 12.6090 USDT 11.9220 USDT 12.2330 USDT 12.8130 USDT
2021-08-15 11.8103 USDT 3,218,156.1150 SUSHI 12.2080 USDT 11.4780 USDT 11.7310 USDT 12.0440 USDT
2021-08-14 12.2949 USDT 4,111,969.8120 SUSHI 12.5700 USDT 11.8000 USDT 12.0500 USDT 12.1610 USDT
2021-08-13 12.2236 USDT 4,989,219.2610 SUSHI 12.1420 USDT 11.7900 USDT 12.0360 USDT 12.5660 USDT
2021-08-12 11.0653 USDT 5,591,842.3040 SUSHI 11.2070 USDT 10.5070 USDT 10.7970 USDT 11.4140 USDT
2021-08-11 11.3776 USDT 8,484,214.9460 SUSHI 10.3780 USDT 10.3540 USDT 10.6540 USDT 11.2240 USDT
2021-08-10 10.1686 USDT 7,062,821.1700 SUSHI 9.8050 USDT 9.5830 USDT 9.8050 USDT 10.3400 USDT
2021-08-09 9.6883 USDT 4,756,262.3740 SUSHI 9.3880 USDT 9.0400 USDT 9.2110 USDT 9.7430 USDT
2021-08-08 9.8571 USDT 3,924,713.7650 SUSHI 10.3470 USDT 9.1990 USDT 9.3670 USDT 9.4240 USDT
2021-08-07 10.1932 USDT 5,675,360.6980 SUSHI 9.8150 USDT 9.7090 USDT 9.9800 USDT 10.0530 USDT
2021-08-06 9.5076 USDT 6,136,723.7230 SUSHI 9.6310 USDT 8.9860 USDT 9.1580 USDT 9.8520 USDT
2021-08-05 8.9941 USDT 6,976,630.8230 SUSHI 8.7570 USDT 8.1800 USDT 8.4080 USDT 9.6360 USDT
2021-08-04 8.3925 USDT 3,387,188.9190 SUSHI 8.0900 USDT 7.9500 USDT 8.0620 USDT 8.6620 USDT
2021-08-03 8.0596 USDT 3,319,728.2760 SUSHI 8.3460 USDT 7.8710 USDT 7.9910 USDT 8.1220 USDT
2021-08-02 8.4969 USDT 2,575,082.6800 SUSHI 8.4850 USDT 8.2790 USDT 8.4220 USDT 8.3970 USDT
2021-08-01 8.8491 USDT 4,901,311.2840 SUSHI 8.8670 USDT 8.3950 USDT 8.6380 USDT 8.6600 USDT