Crypto exchange Binance

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Binance: SUSHIUSDT
Date Price Volume Open Low High Close
2021-01-17 7.2284 USDT 11,747,916.4780 SUSHI 7.1520 USDT 6.7910 USDT 7.7980 USDT 7.0430 USDT
2021-01-16 6.8217 USDT 14,644,108.8500 SUSHI 6.3960 USDT 6.0950 USDT 7.5000 USDT 7.1500 USDT
2021-01-15 6.0643 USDT 19,940,574.3000 SUSHI 5.6820 USDT 5.3020 USDT 6.8840 USDT 6.3940 USDT
2021-01-14 5.3872 USDT 13,409,915.9890 SUSHI 5.1190 USDT 4.9790 USDT 5.7940 USDT 5.6810 USDT
2021-01-13 4.5578 USDT 13,938,875.2240 SUSHI 4.2810 USDT 3.9200 USDT 5.2000 USDT 5.1180 USDT
2021-01-12 4.2189 USDT 13,928,805.3040 SUSHI 3.8790 USDT 3.6310 USDT 4.6660 USDT 4.2790 USDT
2021-01-11 3.8005 USDT 16,765,781.6650 SUSHI 4.3910 USDT 3.1800 USDT 4.4140 USDT 3.8800 USDT
2021-01-10 4.4959 USDT 9,909,998.0230 SUSHI 4.6660 USDT 4.0100 USDT 4.8860 USDT 4.3910 USDT
2021-01-09 4.6211 USDT 15,192,657.1000 SUSHI 4.2930 USDT 4.1720 USDT 5.0350 USDT 4.6660 USDT
2021-01-08 4.0287 USDT 17,551,082.9580 SUSHI 3.9480 USDT 3.2410 USDT 4.4880 USDT 4.2910 USDT
2021-01-07 3.9590 USDT 14,619,917.7600 SUSHI 3.8810 USDT 3.5200 USDT 4.3800 USDT 3.9510 USDT
2021-01-06 3.8616 USDT 12,541,705.0620 SUSHI 3.8590 USDT 3.5390 USDT 4.1370 USDT 3.8820 USDT
2021-01-05 3.5722 USDT 19,017,724.6700 SUSHI 3.5650 USDT 3.1110 USDT 4.0200 USDT 3.8530 USDT
2021-01-04 3.6158 USDT 21,277,122.2170 SUSHI 3.4480 USDT 3.1700 USDT 4.1630 USDT 3.5630 USDT
2021-01-03 3.2727 USDT 16,070,311.8740 SUSHI 3.2030 USDT 2.9360 USDT 3.5880 USDT 3.4450 USDT
2021-01-02 3.1898 USDT 14,221,470.1550 SUSHI 3.3320 USDT 3.0090 USDT 3.3680 USDT 3.2030 USDT
2021-01-01 3.0613 USDT 16,961,752.5350 SUSHI 2.8690 USDT 2.7930 USDT 3.3380 USDT 3.3330 USDT
2020-12-31 2.6766 USDT 11,501,072.3210 SUSHI 2.5840 USDT 2.4460 USDT 2.9350 USDT 2.8680 USDT
2020-12-30 2.5567 USDT 10,388,951.2670 SUSHI 2.5060 USDT 2.3910 USDT 2.7430 USDT 2.5830 USDT
2020-12-29 2.5010 USDT 11,277,144.4640 SUSHI 2.6200 USDT 2.3680 USDT 2.6740 USDT 2.5080 USDT
2020-12-28 2.7552 USDT 14,527,922.6920 SUSHI 2.6240 USDT 2.5510 USDT 2.9000 USDT 2.6200 USDT
2020-12-27 2.5343 USDT 16,391,775.8610 SUSHI 2.3910 USDT 2.3000 USDT 2.7290 USDT 2.6290 USDT
2020-12-26 2.4233 USDT 9,459,047.4700 SUSHI 2.5290 USDT 2.3080 USDT 2.5380 USDT 2.3920 USDT
2020-12-25 2.5367 USDT 10,552,724.9810 SUSHI 2.5900 USDT 2.3690 USDT 2.6880 USDT 2.5290 USDT
2020-12-24 2.2445 USDT 21,434,837.0700 SUSHI 2.2210 USDT 1.9410 USDT 2.6100 USDT 2.5860 USDT
2020-12-23 2.2683 USDT 24,663,079.3600 SUSHI 2.7160 USDT 1.1000 USDT 2.7620 USDT 2.2180 USDT
2020-12-22 2.5329 USDT 14,924,562.8980 SUSHI 2.5060 USDT 2.2940 USDT 2.7590 USDT 2.7180 USDT
2020-12-21 2.5715 USDT 11,072,507.4120 SUSHI 2.7000 USDT 2.4320 USDT 2.7840 USDT 2.5080 USDT
2020-12-20 2.7960 USDT 9,010,016.1880 SUSHI 2.8650 USDT 2.6310 USDT 2.9420 USDT 2.7030 USDT
2020-12-19 2.9273 USDT 13,063,075.0600 SUSHI 2.8250 USDT 2.7080 USDT 3.0840 USDT 2.8650 USDT
2020-12-18 2.7395 USDT 8,617,869.6520 SUSHI 2.6800 USDT 2.5810 USDT 2.8660 USDT 2.8240 USDT
2020-12-17 2.8111 USDT 13,595,503.9990 SUSHI 2.8450 USDT 2.6170 USDT 2.9680 USDT 2.6830 USDT
2020-12-16 2.7771 USDT 19,869,197.8810 SUSHI 2.7170 USDT 2.5330 USDT 2.9500 USDT 2.8470 USDT
2020-12-15 2.6444 USDT 18,383,486.8940 SUSHI 2.5660 USDT 2.5180 USDT 2.8040 USDT 2.7150 USDT
2020-12-14 2.3889 USDT 13,842,747.2810 SUSHI 2.3910 USDT 2.2480 USDT 2.5990 USDT 2.5640 USDT
2020-12-13 2.3289 USDT 13,209,827.0090 SUSHI 2.1540 USDT 2.1440 USDT 2.4310 USDT 2.3910 USDT
2020-12-12 2.0974 USDT 10,360,531.2910 SUSHI 1.9310 USDT 1.9150 USDT 2.2150 USDT 2.1520 USDT
2020-12-11 1.9807 USDT 13,218,634.8420 SUSHI 2.1600 USDT 1.8890 USDT 2.1690 USDT 1.9310 USDT
2020-12-10 2.1597 USDT 10,552,606.5910 SUSHI 2.2170 USDT 2.0900 USDT 2.2360 USDT 2.1540 USDT
2020-12-09 2.1393 USDT 17,742,571.9420 SUSHI 2.1210 USDT 1.9690 USDT 2.3180 USDT 2.2160 USDT
2020-12-08 2.2647 USDT 20,761,693.8710 SUSHI 2.4010 USDT 2.0360 USDT 2.4700 USDT 2.1210 USDT
2020-12-07 2.3564 USDT 17,459,239.1580 SUSHI 2.1870 USDT 2.1040 USDT 2.4960 USDT 2.4030 USDT
2020-12-06 2.1744 USDT 12,322,229.2520 SUSHI 2.3160 USDT 2.0600 USDT 2.3310 USDT 2.1850 USDT
2020-12-05 2.1430 USDT 19,022,904.1500 SUSHI 1.9020 USDT 1.8470 USDT 2.3320 USDT 2.3160 USDT
2020-12-04 1.9984 USDT 16,450,230.8310 SUSHI 2.1270 USDT 1.8200 USDT 2.1550 USDT 1.9030 USDT
2020-12-03 2.1297 USDT 15,510,831.6850 SUSHI 2.1710 USDT 1.9650 USDT 2.2270 USDT 2.1280 USDT
2020-12-02 2.1883 USDT 38,824,726.5740 SUSHI 1.9200 USDT 1.8650 USDT 2.3790 USDT 2.1720 USDT
2020-12-01 1.8182 USDT 47,194,919.7380 SUSHI 1.5780 USDT 1.5410 USDT 2.0220 USDT 1.9210 USDT
2020-11-30 1.5080 USDT 14,099,141.2250 SUSHI 1.4290 USDT 1.4110 USDT 1.5820 USDT 1.5780 USDT
2020-11-29 1.3858 USDT 8,460,020.9240 SUSHI 1.3620 USDT 1.3230 USDT 1.4600 USDT 1.4280 USDT