Crypto exchange Binance

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Binance: SUSHIUSDT
Date Price Volume Open Low High Close
2020-10-12 0.7700 USDT 9,029,535.9620 SUSHI 0.7600 USDT 0.7290 USDT 0.8010 USDT 0.7610 USDT
2020-10-11 0.7482 USDT 15,230,698.1810 SUSHI 0.7480 USDT 0.6950 USDT 0.7860 USDT 0.7600 USDT
2020-10-10 0.7830 USDT 18,960,669.9360 SUSHI 0.8260 USDT 0.7330 USDT 0.8730 USDT 0.7480 USDT
2020-10-09 0.7994 USDT 19,787,864.0820 SUSHI 0.7760 USDT 0.7340 USDT 0.8650 USDT 0.8270 USDT
2020-10-08 0.7020 USDT 30,020,199.2130 SUSHI 0.6760 USDT 0.5960 USDT 0.7990 USDT 0.7760 USDT
2020-10-07 0.6078 USDT 34,416,906.2860 SUSHI 0.6390 USDT 0.5510 USDT 0.6850 USDT 0.6770 USDT
2020-10-06 0.7081 USDT 39,576,045.1900 SUSHI 0.8460 USDT 0.6260 USDT 0.8520 USDT 0.6390 USDT
2020-10-05 0.8778 USDT 20,088,828.8980 SUSHI 0.8780 USDT 0.8180 USDT 0.9510 USDT 0.8450 USDT
2020-10-04 0.9287 USDT 13,878,097.4610 SUSHI 1.0570 USDT 0.8560 USDT 1.0680 USDT 0.8770 USDT
2020-10-03 1.1033 USDT 4,229,582.0960 SUSHI 1.1180 USDT 1.0490 USDT 1.1270 USDT 1.0570 USDT
2020-10-02 1.1356 USDT 9,282,085.3910 SUSHI 1.2500 USDT 1.0340 USDT 1.2630 USDT 1.1170 USDT
2020-10-01 1.2840 USDT 7,570,278.7020 SUSHI 1.2830 USDT 1.2040 USDT 1.3500 USDT 1.2510 USDT
2020-09-30 1.2814 USDT 8,414,892.7240 SUSHI 1.2530 USDT 1.2370 USDT 1.3260 USDT 1.2830 USDT
2020-09-29 1.2502 USDT 9,617,591.8680 SUSHI 1.2670 USDT 1.1960 USDT 1.2880 USDT 1.2540 USDT
2020-09-28 1.3429 USDT 8,124,207.7680 SUSHI 1.3690 USDT 1.2500 USDT 1.3940 USDT 1.2710 USDT
2020-09-27 1.3817 USDT 7,500,802.8930 SUSHI 1.3950 USDT 1.3240 USDT 1.4500 USDT 1.3690 USDT
2020-09-26 1.4060 USDT 9,236,067.5560 SUSHI 1.4050 USDT 1.3510 USDT 1.4430 USDT 1.3950 USDT
2020-09-25 1.3957 USDT 12,729,370.0260 SUSHI 1.4100 USDT 1.3330 USDT 1.4500 USDT 1.4030 USDT
2020-09-24 1.3808 USDT 18,707,194.7370 SUSHI 1.2700 USDT 1.2450 USDT 1.4780 USDT 1.4110 USDT
2020-09-23 1.3307 USDT 25,049,977.0350 SUSHI 1.3900 USDT 1.2150 USDT 1.4520 USDT 1.2690 USDT
2020-09-22 1.3980 USDT 13,042,320.6130 SUSHI 1.4120 USDT 1.3210 USDT 1.4630 USDT 1.3910 USDT
2020-09-21 1.5250 USDT 17,956,521.9400 SUSHI 1.6440 USDT 1.3490 USDT 1.7500 USDT 1.4110 USDT
2020-09-20 1.7395 USDT 23,131,230.8070 SUSHI 1.7750 USDT 1.5730 USDT 1.9350 USDT 1.6420 USDT
2020-09-19 1.7892 USDT 24,543,400.6820 SUSHI 1.6940 USDT 1.6040 USDT 1.9480 USDT 1.7750 USDT
2020-09-18 1.6906 USDT 35,026,833.6110 SUSHI 1.5350 USDT 1.5300 USDT 1.8750 USDT 1.6940 USDT
2020-09-17 1.4586 USDT 26,410,234.8840 SUSHI 1.5190 USDT 1.3190 USDT 1.6560 USDT 1.5340 USDT
2020-09-16 1.6327 USDT 24,325,497.3410 SUSHI 1.7570 USDT 1.4640 USDT 1.8500 USDT 1.5180 USDT
2020-09-15 2.1215 USDT 46,952,316.6050 SUSHI 2.4610 USDT 1.6790 USDT 2.6400 USDT 1.7570 USDT
2020-09-14 2.4180 USDT 27,596,631.4620 SUSHI 2.3280 USDT 2.1410 USDT 2.6640 USDT 2.4620 USDT
2020-09-13 2.3975 USDT 19,611,441.9450 SUSHI 2.6290 USDT 2.1800 USDT 2.6450 USDT 2.3290 USDT
2020-09-12 2.4768 USDT 34,128,562.6540 SUSHI 2.7140 USDT 2.3060 USDT 2.7300 USDT 2.6290 USDT
2020-09-11 2.5371 USDT 44,851,135.6770 SUSHI 2.3830 USDT 2.0280 USDT 2.9450 USDT 2.7110 USDT
2020-09-10 2.6226 USDT 34,906,807.7030 SUSHI 2.8770 USDT 2.2500 USDT 3.1450 USDT 2.3810 USDT
2020-09-09 2.6983 USDT 38,425,426.5360 SUSHI 2.3750 USDT 2.1530 USDT 3.1880 USDT 2.8800 USDT
2020-09-08 2.6612 USDT 27,337,787.4070 SUSHI 2.8510 USDT 2.2800 USDT 2.9700 USDT 2.3740 USDT
2020-09-07 2.7493 USDT 50,877,821.1760 SUSHI 3.1760 USDT 2.1800 USDT 3.3800 USDT 2.8500 USDT
2020-09-06 2.5577 USDT 95,427,415.4990 SUSHI 1.8850 USDT 1.1300 USDT 3.5000 USDT 3.1710 USDT
2020-09-05 2.3604 USDT 48,547,457.4740 SUSHI 4.5610 USDT 1.3110 USDT 5.0590 USDT 1.8840 USDT
2020-09-04 4.9615 USDT 11,142,693.3190 SUSHI 4.8600 USDT 4.3000 USDT 5.7730 USDT 4.5620 USDT
2020-09-03 6.8068 USDT 14,760,107.9220 SUSHI 7.2420 USDT 4.5600 USDT 8.9450 USDT 4.8600 USDT
2020-09-02 7.1215 USDT 11,293,501.2640 SUSHI 8.8060 USDT 5.9440 USDT 9.5000 USDT 7.2450 USDT
2020-09-01 10.5355 USDT 8,172,284.2390 SUSHI 6.0800 USDT 6.0800 USDT 15.9700 USDT 8.8040 USDT