Crypto exchange Binance

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Binance: SUSHIUSDT
Date Price Volume Open Low High Close
2021-06-15 9.2630 USDT 3,746,339.0450 SUSHI 9.2500 USDT 8.8940 USDT 9.0680 USDT 9.1540 USDT
2021-06-14 8.9467 USDT 4,772,166.2330 SUSHI 8.6320 USDT 8.3940 USDT 8.5290 USDT 9.2150 USDT
2021-06-13 8.1415 USDT 4,039,125.5300 SUSHI 7.8450 USDT 7.7400 USDT 7.8950 USDT 8.7280 USDT
2021-06-12 8.0850 USDT 4,289,930.0570 SUSHI 8.5620 USDT 7.6340 USDT 7.8710 USDT 8.3360 USDT
2021-06-11 9.1352 USDT 3,016,344.0880 SUSHI 9.4120 USDT 8.5590 USDT 8.6050 USDT 8.6050 USDT
2021-06-10 9.8882 USDT 3,567,157.6740 SUSHI 10.5400 USDT 9.1940 USDT 9.4460 USDT 9.5130 USDT
2021-06-09 10.0296 USDT 5,268,030.8440 SUSHI 10.0720 USDT 9.4520 USDT 9.7500 USDT 10.2980 USDT
2021-06-08 10.0373 USDT 6,410,793.8500 SUSHI 10.2550 USDT 9.0960 USDT 9.5210 USDT 10.0790 USDT
2021-06-07 11.3041 USDT 3,669,302.3190 SUSHI 11.5410 USDT 10.2320 USDT 10.4510 USDT 10.4390 USDT
2021-06-06 11.6262 USDT 2,258,522.7630 SUSHI 11.5570 USDT 11.3160 USDT 11.4490 USDT 11.4400 USDT
2021-06-05 11.8178 USDT 4,565,190.5360 SUSHI 11.8450 USDT 11.1610 USDT 11.4210 USDT 11.3120 USDT
2021-06-04 12.0185 USDT 4,464,900.4770 SUSHI 13.2390 USDT 11.3020 USDT 11.8010 USDT 12.0930 USDT
2021-06-03 13.0203 USDT 3,958,333.3410 SUSHI 12.5410 USDT 12.2370 USDT 12.5330 USDT 13.1120 USDT
2021-06-02 12.2834 USDT 4,813,951.2540 SUSHI 12.0590 USDT 11.6370 USDT 11.9100 USDT 12.4720 USDT
2021-06-01 11.8426 USDT 4,994,651.0860 SUSHI 12.4680 USDT 11.3490 USDT 11.6430 USDT 12.0010 USDT
2021-05-31 11.3036 USDT 6,392,260.6310 SUSHI 10.8340 USDT 9.9910 USDT 10.2670 USDT 12.2380 USDT
2021-05-30 10.5477 USDT 5,762,690.0880 SUSHI 10.0430 USDT 9.5670 USDT 9.9740 USDT 10.9830 USDT
2021-05-29 10.5138 USDT 5,298,285.5170 SUSHI 10.5960 USDT 9.6120 USDT 9.9670 USDT 10.0040 USDT
2021-05-28 11.2437 USDT 8,297,871.0760 SUSHI 12.1190 USDT 10.0290 USDT 10.4310 USDT 10.3740 USDT
2021-05-27 12.3307 USDT 6,889,607.8340 SUSHI 13.4260 USDT 11.5740 USDT 12.0300 USDT 12.1750 USDT
2021-05-26 12.5827 USDT 12,778,191.6970 SUSHI 12.2320 USDT 11.5540 USDT 11.9980 USDT 12.8510 USDT
2021-05-25 10.9500 USDT 16,751,056.7720 SUSHI 11.9890 USDT 9.5790 USDT 10.0950 USDT 12.0520 USDT
2021-05-24 10.5065 USDT 17,277,719.0920 SUSHI 9.0130 USDT 8.9110 USDT 9.3700 USDT 11.7380 USDT
2021-05-23 8.1627 USDT 31,974,027.0700 SUSHI 11.0690 USDT 6.2940 USDT 7.6240 USDT 8.9130 USDT
2021-05-22 11.1872 USDT 14,943,609.3960 SUSHI 12.7800 USDT 9.9770 USDT 10.5330 USDT 11.4860 USDT
2021-05-21 13.5059 USDT 15,010,822.9590 SUSHI 15.1100 USDT 10.3800 USDT 12.1260 USDT 12.1190 USDT
2021-05-20 14.6231 USDT 19,434,568.3280 SUSHI 13.1450 USDT 11.5010 USDT 12.8000 USDT 15.1870 USDT
2021-05-19 16.9479 USDT 33,321,415.5830 SUSHI 21.4440 USDT 10.2500 USDT 14.3610 USDT 14.1290 USDT
2021-05-18 19.6940 USDT 19,368,610.0960 SUSHI 16.1750 USDT 16.0300 USDT 16.7150 USDT 21.4810 USDT
2021-05-17 16.5418 USDT 11,430,818.5100 SUSHI 16.5520 USDT 14.3300 USDT 15.3820 USDT 16.1630 USDT
2021-05-16 16.3721 USDT 7,751,973.2220 SUSHI 16.1860 USDT 14.9500 USDT 15.6050 USDT 16.1180 USDT
2021-05-15 17.5516 USDT 9,133,615.9130 SUSHI 18.5820 USDT 16.0880 USDT 16.8160 USDT 16.7000 USDT
2021-05-14 16.9834 USDT 10,114,034.1380 SUSHI 14.7760 USDT 14.6590 USDT 15.0810 USDT 18.6560 USDT
2021-05-13 15.3416 USDT 11,843,857.6170 SUSHI 14.8700 USDT 13.7680 USDT 14.4500 USDT 14.3730 USDT
2021-05-12 17.1739 USDT 19,041,239.7450 SUSHI 15.2430 USDT 15.2050 USDT 16.7310 USDT 16.0930 USDT
2021-05-11 14.2902 USDT 5,124,367.3190 SUSHI 13.8270 USDT 13.3660 USDT 13.7040 USDT 15.1840 USDT
2021-05-10 15.1511 USDT 9,113,106.3340 SUSHI 15.5270 USDT 12.8000 USDT 14.0680 USDT 14.0640 USDT
2021-05-09 15.8634 USDT 4,650,921.3560 SUSHI 16.3220 USDT 15.2060 USDT 15.5990 USDT 15.5530 USDT
2021-05-08 16.0258 USDT 4,903,839.5160 SUSHI 15.8020 USDT 15.4690 USDT 15.6900 USDT 16.2980 USDT
2021-05-07 16.6943 USDT 10,760,337.9450 SUSHI 16.5190 USDT 15.3940 USDT 15.9360 USDT 15.4320 USDT
2021-05-06 15.7795 USDT 15,543,687.8450 SUSHI 14.3690 USDT 13.9630 USDT 14.4380 USDT 16.3900 USDT
2021-05-05 13.5731 USDT 4,284,268.2230 SUSHI 12.6490 USDT 12.5010 USDT 13.1740 USDT 14.4280 USDT
2021-05-04 13.5135 USDT 5,534,028.8240 SUSHI 14.3820 USDT 12.5810 USDT 13.0420 USDT 12.8930 USDT
2021-05-03 14.3740 USDT 4,047,947.6720 SUSHI 13.8930 USDT 13.8850 USDT 14.1220 USDT 14.3160 USDT
2021-05-02 14.1919 USDT 3,312,242.5480 SUSHI 14.7910 USDT 13.6770 USDT 13.9440 USDT 13.8890 USDT
2021-05-01 14.7353 USDT 3,018,175.6080 SUSHI 14.3490 USDT 14.2290 USDT 14.4440 USDT 14.7590 USDT
2021-04-30 14.2581 USDT 3,047,162.5070 SUSHI 14.0490 USDT 13.8000 USDT 14.0470 USDT 14.2990 USDT
2021-04-29 14.3164 USDT 4,945,418.4170 SUSHI 14.2960 USDT 13.5600 USDT 13.9080 USDT 14.0500 USDT
2021-04-28 13.8437 USDT 5,626,312.2930 SUSHI 14.2900 USDT 12.9430 USDT 13.4720 USDT 14.2160 USDT
2021-04-27 13.1386 USDT 5,987,316.2530 SUSHI 12.1410 USDT 11.9410 USDT 12.1850 USDT 14.1930 USDT