Crypto exchange Binance US

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Binance US: SUSHIUSDT
Date Price Volume Open Low High Close
2022-11-16 1.3164 USDT 30,555.2000 SUSHI 1.3240 USDT 1.2650 USDT 1.2820 USDT 1.2990 USDT
2022-11-15 1.3379 USDT 161,182.3000 SUSHI 1.2750 USDT 1.2450 USDT 1.2600 USDT 1.3040 USDT
2022-11-14 1.2219 USDT 68,601.8000 SUSHI 1.2420 USDT 1.1400 USDT 1.1590 USDT 1.2540 USDT
2022-11-13 1.2439 USDT 151,408.8000 SUSHI 1.1740 USDT 1.1730 USDT 1.1800 USDT 1.2290 USDT
2022-11-12 1.1575 USDT 100,390.0000 SUSHI 1.2450 USDT 1.1050 USDT 1.1390 USDT 1.1550 USDT
2022-11-11 1.2162 USDT 101,321.7000 SUSHI 1.2200 USDT 1.1500 USDT 1.1740 USDT 1.2190 USDT
2022-11-10 1.1532 USDT 147,711.1000 SUSHI 1.0100 USDT 1.0000 USDT 1.0730 USDT 1.2420 USDT
2022-11-09 1.1696 USDT 160,677.5000 SUSHI 1.3930 USDT 0.9970 USDT 1.0580 USDT 1.0130 USDT
2022-11-08 1.4935 USDT 296,341.6000 SUSHI 1.7320 USDT 1.1410 USDT 1.3830 USDT 1.4080 USDT
2022-11-07 1.7981 USDT 112,658.4000 SUSHI 1.7210 USDT 1.6670 USDT 1.7140 USDT 1.7140 USDT
2022-11-06 1.8062 USDT 24,360.1000 SUSHI 1.8210 USDT 1.7130 USDT 1.7370 USDT 1.7130 USDT
2022-11-05 1.9219 USDT 53,693.1000 SUSHI 1.9490 USDT 1.7830 USDT 1.8320 USDT 1.8160 USDT
2022-11-04 1.9121 USDT 138,887.4000 SUSHI 1.7330 USDT 1.7050 USDT 1.7290 USDT 1.9590 USDT
2022-11-03 1.7217 USDT 51,611.3000 SUSHI 1.6110 USDT 1.6100 USDT 1.6480 USDT 1.7390 USDT
2022-11-02 1.6124 USDT 74,696.0000 SUSHI 1.5750 USDT 1.5030 USDT 1.5160 USDT 1.6290 USDT
2022-11-01 1.6144 USDT 32,889.0000 SUSHI 1.6020 USDT 1.5650 USDT 1.5850 USDT 1.5840 USDT
2022-10-31 1.6999 USDT 48,004.6000 SUSHI 1.7030 USDT 1.5860 USDT 1.6050 USDT 1.6050 USDT
2022-10-30 1.7960 USDT 74,384.0000 SUSHI 1.8450 USDT 1.6560 USDT 1.6930 USDT 1.6880 USDT
2022-10-29 1.7875 USDT 103,844.2000 SUSHI 1.7000 USDT 1.6480 USDT 1.6540 USDT 1.8280 USDT
2022-10-28 1.6910 USDT 48,273.3000 SUSHI 1.6070 USDT 1.5950 USDT 1.6050 USDT 1.7050 USDT
2022-10-27 1.6694 USDT 43,016.0000 SUSHI 1.6810 USDT 1.5930 USDT 1.6170 USDT 1.6140 USDT
2022-10-26 1.6479 USDT 59,874.2000 SUSHI 1.5590 USDT 1.5560 USDT 1.5700 USDT 1.6730 USDT
2022-10-25 1.5608 USDT 95,861.0000 SUSHI 1.4280 USDT 1.4010 USDT 1.4010 USDT 1.5620 USDT
2022-10-24 1.4376 USDT 11,831.6000 SUSHI 1.4400 USDT 1.3960 USDT 1.3960 USDT 1.4200 USDT
2022-10-23 1.3395 USDT 13,431.0000 SUSHI 1.2980 USDT 1.2620 USDT 1.2720 USDT 1.4400 USDT
2022-10-22 1.3211 USDT 8,741.8000 SUSHI 1.3380 USDT 1.2950 USDT 1.2970 USDT 1.3030 USDT
2022-10-21 1.3275 USDT 27,276.7000 SUSHI 1.3560 USDT 1.2790 USDT 1.3050 USDT 1.3380 USDT
2022-10-20 1.4152 USDT 16,732.0000 SUSHI 1.4850 USDT 1.3660 USDT 1.3660 USDT 1.3660 USDT
2022-10-19 1.4996 USDT 26,686.9000 SUSHI 1.4970 USDT 1.4640 USDT 1.4660 USDT 1.4790 USDT
2022-10-18 1.4838 USDT 52,850.4000 SUSHI 1.4200 USDT 1.3910 USDT 1.3910 USDT 1.4910 USDT
2022-10-17 1.4304 USDT 22,416.6000 SUSHI 1.4490 USDT 1.3880 USDT 1.3880 USDT 1.4200 USDT
2022-10-16 1.4661 USDT 14,494.1000 SUSHI 1.4680 USDT 1.4150 USDT 1.4220 USDT 1.4700 USDT
2022-10-15 1.4596 USDT 44,580.5000 SUSHI 1.4600 USDT 1.4030 USDT 1.4170 USDT 1.4900 USDT
2022-10-14 1.4204 USDT 125,321.9000 SUSHI 1.2610 USDT 1.2580 USDT 1.2800 USDT 1.4770 USDT
2022-10-13 1.2013 USDT 39,484.6000 SUSHI 1.1730 USDT 1.0940 USDT 1.0940 USDT 1.2440 USDT
2022-10-12 1.2164 USDT 4,739.7000 SUSHI 1.2570 USDT 1.1850 USDT 1.1850 USDT 1.1850 USDT
2022-10-11 1.2410 USDT 47,402.3000 SUSHI 1.2500 USDT 1.2120 USDT 1.2120 USDT 1.2500 USDT
2022-10-10 1.3164 USDT 21,455.3000 SUSHI 1.3790 USDT 1.2490 USDT 1.2810 USDT 1.2840 USDT
2022-10-09 1.3717 USDT 8,614.6000 SUSHI 1.3700 USDT 1.3270 USDT 1.3310 USDT 1.3700 USDT
2022-10-08 1.3638 USDT 18,943.5000 SUSHI 1.3600 USDT 1.3390 USDT 1.3420 USDT 1.3640 USDT
2022-10-07 1.3623 USDT 54,997.9000 SUSHI 1.3420 USDT 1.3020 USDT 1.3090 USDT 1.3580 USDT
2022-10-06 1.3214 USDT 31,675.7000 SUSHI 1.2900 USDT 1.2540 USDT 1.2600 USDT 1.3170 USDT
2022-10-05 1.2231 USDT 36,689.9000 SUSHI 1.1360 USDT 1.1040 USDT 1.1140 USDT 1.2790 USDT
2022-10-04 1.1261 USDT 16,307.8000 SUSHI 1.0940 USDT 1.0850 USDT 1.0880 USDT 1.1420 USDT
2022-10-03 1.0666 USDT 748.2000 SUSHI 1.0190 USDT 1.0190 USDT 1.0190 USDT 1.0860 USDT
2022-10-02 1.0526 USDT 2,517.1000 SUSHI 1.0700 USDT 1.0320 USDT 1.0320 USDT 1.0320 USDT
2022-10-01 1.1093 USDT 1,873.2000 SUSHI 1.1050 USDT 1.0790 USDT 1.0790 USDT 1.0790 USDT
2022-09-30 1.1040 USDT 652.6000 SUSHI 1.0960 USDT 1.0860 USDT 1.0860 USDT 1.1050 USDT
2022-09-29 1.0814 USDT 2,714.1000 SUSHI 1.0780 USDT 1.0560 USDT 1.0630 USDT 1.0960 USDT
2022-09-28 1.0734 USDT 1,023.5000 SUSHI 1.0640 USDT 1.0320 USDT 1.0320 USDT 1.0770 USDT