Crypto exchange Binance US

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Binance US: SUSHIUSDT
Date Price Volume Open Low High Close
2023-02-24 1.4496 USDT 8,304.9000 SUSHI 1.4890 USDT 1.3350 USDT 1.3650 USDT 1.3640 USDT
2023-02-23 1.4212 USDT 14,646.5000 SUSHI 1.4050 USDT 1.4030 USDT 1.4060 USDT 1.4770 USDT
2023-02-22 1.3975 USDT 4,281.3000 SUSHI 1.4500 USDT 1.3250 USDT 1.3450 USDT 1.3870 USDT
2023-02-21 1.4602 USDT 5,201.3000 SUSHI 1.5000 USDT 1.3990 USDT 1.3990 USDT 1.4280 USDT
2023-02-20 1.4872 USDT 21,050.1000 SUSHI 1.4280 USDT 1.3930 USDT 1.4050 USDT 1.5050 USDT
2023-02-19 1.4901 USDT 9,569.1000 SUSHI 1.4410 USDT 1.4240 USDT 1.4240 USDT 1.4360 USDT
2023-02-18 1.4436 USDT 2,593.6000 SUSHI 1.4260 USDT 1.3840 USDT 1.4050 USDT 1.4410 USDT
2023-02-17 1.3955 USDT 2,981.3000 SUSHI 1.3250 USDT 1.3220 USDT 1.3460 USDT 1.4150 USDT
2023-02-16 1.4011 USDT 39,338.5000 SUSHI 1.4130 USDT 1.3380 USDT 1.3380 USDT 1.3380 USDT
2023-02-15 1.3931 USDT 83,703.3000 SUSHI 1.3140 USDT 1.2850 USDT 1.2930 USDT 1.4130 USDT
2023-02-14 1.2987 USDT 7,432.4000 SUSHI 1.2850 USDT 1.2640 USDT 1.2640 USDT 1.3110 USDT
2023-02-13 1.2748 USDT 6,304.4000 SUSHI 1.2640 USDT 1.2090 USDT 1.2290 USDT 1.2650 USDT
2023-02-12 1.2949 USDT 3,126.9000 SUSHI 1.3140 USDT 1.2420 USDT 1.2650 USDT 1.2650 USDT
2023-02-11 1.3036 USDT 1,879.8000 SUSHI 1.2900 USDT 1.2740 USDT 1.2740 USDT 1.3270 USDT
2023-02-10 1.2726 USDT 17,018.9000 SUSHI 1.2620 USDT 1.2270 USDT 1.2450 USDT 1.2900 USDT
2023-02-09 1.3064 USDT 16,068.3000 SUSHI 1.4480 USDT 1.2170 USDT 1.2500 USDT 1.2480 USDT
2023-02-08 1.4694 USDT 45,331.7000 SUSHI 1.4980 USDT 1.3820 USDT 1.4050 USDT 1.4320 USDT
2023-02-07 1.4678 USDT 20,269.9000 SUSHI 1.4500 USDT 1.3940 USDT 1.4500 USDT 1.5030 USDT
2023-02-06 1.4815 USDT 19,993.1000 SUSHI 1.4370 USDT 1.4240 USDT 1.4270 USDT 1.4310 USDT
2023-02-05 1.4500 USDT 16,414.2000 SUSHI 1.5120 USDT 1.4210 USDT 1.4210 USDT 1.4350 USDT
2023-02-04 1.5470 USDT 5,583.4000 SUSHI 1.5720 USDT 1.5280 USDT 1.5310 USDT 1.5350 USDT
2023-02-03 1.5519 USDT 39,599.0000 SUSHI 1.5150 USDT 1.4670 USDT 1.4900 USDT 1.5500 USDT
2023-02-02 1.4579 USDT 133,316.8000 SUSHI 1.3240 USDT 1.2460 USDT 1.3270 USDT 1.5120 USDT
2023-02-01 1.2656 USDT 94,218.6000 SUSHI 1.2670 USDT 1.1910 USDT 1.2110 USDT 1.3050 USDT
2023-01-31 1.2473 USDT 84,185.3000 SUSHI 1.2470 USDT 1.2380 USDT 1.2390 USDT 1.2670 USDT
2023-01-30 1.2972 USDT 18,573.0000 SUSHI 1.3520 USDT 1.2220 USDT 1.2410 USDT 1.2410 USDT
2023-01-29 1.3157 USDT 90,007.1000 SUSHI 1.2780 USDT 1.2780 USDT 1.2910 USDT 1.3660 USDT
2023-01-28 1.3104 USDT 12,521.4000 SUSHI 1.3560 USDT 1.2800 USDT 1.2840 USDT 1.2840 USDT
2023-01-27 1.3022 USDT 24,557.8000 SUSHI 1.3240 USDT 1.2720 USDT 1.2930 USDT 1.3590 USDT
2023-01-26 1.3019 USDT 15,883.0000 SUSHI 1.3060 USDT 1.2770 USDT 1.2880 USDT 1.3090 USDT
2023-01-25 1.2878 USDT 50,466.3000 SUSHI 1.2430 USDT 1.2200 USDT 1.2340 USDT 1.3060 USDT
2023-01-24 1.2779 USDT 35,719.7000 SUSHI 1.3290 USDT 1.2270 USDT 1.2450 USDT 1.2320 USDT
2023-01-23 1.3430 USDT 31,732.2000 SUSHI 1.3440 USDT 1.3220 USDT 1.3290 USDT 1.3410 USDT
2023-01-22 1.3552 USDT 28,026.4000 SUSHI 1.3150 USDT 1.2830 USDT 1.2870 USDT 1.3220 USDT
2023-01-21 1.3237 USDT 180,049.6000 SUSHI 1.3110 USDT 1.2760 USDT 1.3050 USDT 1.3020 USDT
2023-01-20 1.2472 USDT 12,850.2000 SUSHI 1.1880 USDT 1.1670 USDT 1.1730 USDT 1.3050 USDT
2023-01-19 1.1742 USDT 8,643.4000 SUSHI 1.1920 USDT 1.1550 USDT 1.1590 USDT 1.1950 USDT
2023-01-18 1.2302 USDT 64,136.4000 SUSHI 1.2350 USDT 1.1430 USDT 1.1760 USDT 1.1930 USDT
2023-01-17 1.2698 USDT 22,677.1000 SUSHI 1.2470 USDT 1.2350 USDT 1.2450 USDT 1.2450 USDT
2023-01-16 1.2659 USDT 38,960.7000 SUSHI 1.2920 USDT 1.1250 USDT 1.2310 USDT 1.2500 USDT
2023-01-15 1.2930 USDT 22,482.1000 SUSHI 1.2560 USDT 1.2190 USDT 1.2230 USDT 1.2900 USDT
2023-01-14 1.2583 USDT 75,607.6000 SUSHI 1.2120 USDT 1.1950 USDT 1.2230 USDT 1.2480 USDT
2023-01-13 1.1734 USDT 56,563.3000 SUSHI 1.1390 USDT 1.1050 USDT 1.1070 USDT 1.2040 USDT
2023-01-12 1.0920 USDT 51,643.9000 SUSHI 1.1060 USDT 1.0720 USDT 1.0900 USDT 1.1390 USDT
2023-01-11 1.0835 USDT 7,261.1000 SUSHI 1.1220 USDT 1.0560 USDT 1.0560 USDT 1.0980 USDT
2023-01-10 1.1200 USDT 9,069.5000 SUSHI 1.0900 USDT 1.0720 USDT 1.0720 USDT 1.1220 USDT
2023-01-09 1.0927 USDT 27,902.8000 SUSHI 1.0970 USDT 1.0800 USDT 1.0910 USDT 1.0900 USDT
2023-01-08 1.0727 USDT 12,449.9000 SUSHI 1.0560 USDT 1.0450 USDT 1.0510 USDT 1.0780 USDT
2023-01-07 1.0485 USDT 6,469.9000 SUSHI 1.0450 USDT 1.0300 USDT 1.0520 USDT 1.0590 USDT
2023-01-06 0.9992 USDT 8,325.4000 SUSHI 0.9820 USDT 0.9630 USDT 0.9690 USDT 1.0500 USDT