Crypto exchange Binance US

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Binance US: SUSHIUSDT
Date Price Volume Open Low High Close
2023-01-05 0.9847 USDT 4,141.8000 SUSHI 0.9960 USDT 0.9700 USDT 0.9740 USDT 0.9910 USDT
2023-01-04 0.9908 USDT 2,581.3000 SUSHI 0.9670 USDT 0.9660 USDT 0.9660 USDT 0.9860 USDT
2023-01-03 0.9691 USDT 748.1000 SUSHI 0.9620 USDT 0.9510 USDT 0.9510 USDT 0.9510 USDT
2023-01-02 0.9491 USDT 6,308.3000 SUSHI 0.9380 USDT 0.9230 USDT 0.9250 USDT 0.9620 USDT
2023-01-01 0.9232 USDT 991.6000 SUSHI 0.9150 USDT 0.9120 USDT 0.9150 USDT 0.9380 USDT
2022-12-31 0.9207 USDT 3,824.8000 SUSHI 0.9150 USDT 0.9100 USDT 0.9110 USDT 0.9260 USDT
2022-12-30 0.9333 USDT 3,125.8000 SUSHI 0.9430 USDT 0.9150 USDT 0.9230 USDT 0.9150 USDT
2022-12-29 0.9711 USDT 16,621.7000 SUSHI 0.9570 USDT 0.9230 USDT 0.9230 USDT 0.9430 USDT
2022-12-28 0.9567 USDT 18,184.6000 SUSHI 0.9810 USDT 0.9420 USDT 0.9460 USDT 0.9510 USDT
2022-12-27 0.9978 USDT 9,196.9000 SUSHI 0.9890 USDT 0.9750 USDT 0.9750 USDT 0.9820 USDT
2022-12-26 0.9521 USDT 9,312.1000 SUSHI 0.9300 USDT 0.9300 USDT 0.9300 USDT 0.9830 USDT
2022-12-25 0.9203 USDT 6,497.7000 SUSHI 0.9400 USDT 0.9150 USDT 0.9190 USDT 0.9300 USDT
2022-12-24 0.9408 USDT 3,530.3000 SUSHI 0.9350 USDT 0.9350 USDT 0.9350 USDT 0.9400 USDT
2022-12-23 0.9415 USDT 23,383.0000 SUSHI 0.9520 USDT 0.9340 USDT 0.9340 USDT 0.9350 USDT
2022-12-22 0.9285 USDT 4,076.9000 SUSHI 0.9390 USDT 0.9070 USDT 0.9070 USDT 0.9430 USDT
2022-12-21 0.9430 USDT 943.0000 SUSHI 0.9560 USDT 0.9240 USDT 0.9240 USDT 0.9240 USDT
2022-12-20 0.9705 USDT 7,295.2000 SUSHI 0.9260 USDT 0.9260 USDT 0.9340 USDT 0.9680 USDT
2022-12-19 0.8094 USDT 86,618.0000 SUSHI 1.0050 USDT 0.0020 USDT 0.9330 USDT 0.9260 USDT
2022-12-18 1.0084 USDT 4,936.0000 SUSHI 1.0200 USDT 0.9990 USDT 0.9990 USDT 1.0060 USDT
2022-12-17 0.9874 USDT 15,444.5000 SUSHI 0.9780 USDT 0.9550 USDT 0.9760 USDT 1.0240 USDT
2022-12-16 0.9874 USDT 66,591.8000 SUSHI 1.1270 USDT 0.6560 USDT 0.9850 USDT 0.9780 USDT
2022-12-15 1.1226 USDT 3,571.0000 SUSHI 1.1210 USDT 1.0970 USDT 1.0970 USDT 1.1240 USDT
2022-12-14 1.1435 USDT 5,262.8000 SUSHI 1.1600 USDT 1.1160 USDT 1.1210 USDT 1.1210 USDT
2022-12-13 1.1496 USDT 14,732.4000 SUSHI 1.1440 USDT 1.0970 USDT 1.1090 USDT 1.1600 USDT
2022-12-12 1.1165 USDT 16,273.8000 SUSHI 1.1380 USDT 1.0970 USDT 1.1080 USDT 1.1340 USDT
2022-12-11 1.1606 USDT 40,875.1000 SUSHI 1.1780 USDT 1.1250 USDT 1.1460 USDT 1.1440 USDT
2022-12-10 1.1871 USDT 14,531.9000 SUSHI 1.1750 USDT 1.1700 USDT 1.1700 USDT 1.1700 USDT
2022-12-09 1.1766 USDT 34,990.8000 SUSHI 1.1820 USDT 1.1550 USDT 1.1630 USDT 1.1750 USDT
2022-12-08 1.1705 USDT 33,801.9000 SUSHI 1.1700 USDT 1.1340 USDT 1.1490 USDT 1.1850 USDT
2022-12-07 1.2163 USDT 51,555.6000 SUSHI 1.2700 USDT 1.1440 USDT 1.1630 USDT 1.1630 USDT
2022-12-06 1.3134 USDT 114,807.9000 SUSHI 1.4050 USDT 1.2400 USDT 1.2470 USDT 1.2650 USDT
2022-12-05 1.3785 USDT 11,243.8000 SUSHI 1.3510 USDT 1.3510 USDT 1.3510 USDT 1.3740 USDT
2022-12-04 1.3444 USDT 1,851.5000 SUSHI 1.3300 USDT 1.3300 USDT 1.3300 USDT 1.3510 USDT
2022-12-03 1.3831 USDT 53,138.3000 SUSHI 1.3640 USDT 1.3160 USDT 1.3240 USDT 1.3240 USDT
2022-12-02 1.3472 USDT 27,577.0000 SUSHI 1.3770 USDT 1.3220 USDT 1.3230 USDT 1.3890 USDT
2022-12-01 1.3878 USDT 25,664.9000 SUSHI 1.4640 USDT 1.3550 USDT 1.3650 USDT 1.3820 USDT
2022-11-30 1.4357 USDT 46,455.9000 SUSHI 1.3860 USDT 1.3720 USDT 1.3990 USDT 1.4760 USDT
2022-11-29 1.3701 USDT 80,314.6000 SUSHI 1.3450 USDT 1.2930 USDT 1.3450 USDT 1.3980 USDT
2022-11-28 1.3144 USDT 84,746.3000 SUSHI 1.2810 USDT 1.2140 USDT 1.2560 USDT 1.3390 USDT
2022-11-27 1.2619 USDT 64,121.0000 SUSHI 1.2020 USDT 1.2020 USDT 1.2210 USDT 1.2770 USDT
2022-11-26 1.1924 USDT 6,917.6000 SUSHI 1.1680 USDT 1.1680 USDT 1.1800 USDT 1.1950 USDT
2022-11-25 1.1651 USDT 8,747.6000 SUSHI 1.1560 USDT 1.1430 USDT 1.1490 USDT 1.1730 USDT
2022-11-24 1.2006 USDT 14,343.4000 SUSHI 1.2040 USDT 1.1590 USDT 1.1640 USDT 1.1640 USDT
2022-11-23 1.2074 USDT 61,002.4000 SUSHI 1.1750 USDT 1.1710 USDT 1.1710 USDT 1.2040 USDT
2022-11-22 1.1233 USDT 12,549.2000 SUSHI 1.1350 USDT 1.0830 USDT 1.0900 USDT 1.1750 USDT
2022-11-21 1.1403 USDT 9,500.0000 SUSHI 1.1560 USDT 1.0860 USDT 1.0900 USDT 1.1190 USDT
2022-11-20 1.2087 USDT 66,645.9000 SUSHI 1.2150 USDT 1.1550 USDT 1.1720 USDT 1.1720 USDT
2022-11-19 1.2054 USDT 52,329.1000 SUSHI 1.1990 USDT 1.1650 USDT 1.1720 USDT 1.2130 USDT
2022-11-18 1.2299 USDT 14,462.0000 SUSHI 1.2470 USDT 1.1930 USDT 1.1990 USDT 1.1990 USDT
2022-11-17 1.2590 USDT 35,469.2000 SUSHI 1.3060 USDT 1.2260 USDT 1.2340 USDT 1.2260 USDT