Crypto exchange Bitvavo

Market Gas (GAS) / EUR

Identifier on Bitvavo: GAS-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2019-05-30 3.0130 EUR 6,075.2105 GAS 3.1333 EUR 2.8205 EUR 3.2557 EUR 2.8926 EUR
2019-05-29 3.0502 EUR 7,027.7219 GAS 2.9581 EUR 2.8409 EUR 3.2560 EUR 3.1422 EUR
2019-05-28 2.9034 EUR 17,081.4246 GAS 2.8508 EUR 2.7864 EUR 2.9991 EUR 2.9559 EUR
2019-05-27 2.8084 EUR 3,661.9145 GAS 2.7503 EUR 2.7503 EUR 3.1720 EUR 2.8665 EUR
2019-05-26 2.8245 EUR 1,020.1968 GAS 2.9000 EUR 2.6504 EUR 2.9000 EUR 2.7489 EUR
2019-05-25 2.7494 EUR 8,822.8173 GAS 2.7460 EUR 2.6886 EUR 2.8497 EUR 2.7527 EUR
2019-05-24 2.7364 EUR 9,145.5104 GAS 2.6684 EUR 2.6049 EUR 3.0554 EUR 2.8044 EUR
2019-05-23 2.5390 EUR 5,322.2135 GAS 2.4473 EUR 2.4464 EUR 3.0493 EUR 2.6306 EUR
2019-05-22 2.5064 EUR 1,096.2940 GAS 2.5533 EUR 2.4266 EUR 2.5729 EUR 2.4595 EUR
2019-05-21 2.4800 EUR 3,015.4075 GAS 2.4384 EUR 2.3883 EUR 2.5986 EUR 2.5216 EUR
2019-05-20 2.3726 EUR 4,523.9800 GAS 2.3225 EUR 2.2620 EUR 2.5202 EUR 2.4226 EUR
2019-05-19 2.4082 EUR 8,108.3706 GAS 2.4081 EUR 2.3552 EUR 2.5200 EUR 2.4083 EUR
2019-05-18 2.3513 EUR 2,828.7308 GAS 2.4000 EUR 2.2792 EUR 2.4895 EUR 2.3025 EUR
2019-05-17 2.3798 EUR 1,576.8086 GAS 2.3500 EUR 2.1925 EUR 2.4152 EUR 2.4096 EUR
2019-05-16 2.7248 EUR 3,252.8279 GAS 2.7983 EUR 2.5743 EUR 2.8646 EUR 2.6512 EUR
2019-05-15 2.6530 EUR 838.4759 GAS 2.5122 EUR 2.2600 EUR 2.8052 EUR 2.7938 EUR
2019-05-14 2.4012 EUR 2,281.7598 GAS 2.3222 EUR 2.3023 EUR 2.4801 EUR 2.4801 EUR
2019-05-13 2.2614 EUR 2,237.8300 GAS 2.2522 EUR 2.2440 EUR 2.4165 EUR 2.2705 EUR
2019-05-12 2.2587 EUR 1,726.9764 GAS 2.3442 EUR 2.1500 EUR 2.4393 EUR 2.1731 EUR
2019-05-11 2.2181 EUR 5,727.8727 GAS 2.0597 EUR 2.0130 EUR 2.5000 EUR 2.3765 EUR
2019-05-10 2.0341 EUR 5,109.4071 GAS 2.0009 EUR 1.9799 EUR 2.1333 EUR 2.0672 EUR
2019-05-09 2.0070 EUR 1,492.7203 GAS 2.1039 EUR 1.9100 EUR 2.1039 EUR 1.9100 EUR
2019-05-08 2.0991 EUR 4,588.4735 GAS 2.0781 EUR 2.0781 EUR 2.1650 EUR 2.1200 EUR
2019-05-07 2.2202 EUR 913.5697 GAS 2.2630 EUR 2.1707 EUR 2.2630 EUR 2.1773 EUR
2019-05-06 2.1991 EUR 1,119.3755 GAS 2.1718 EUR 2.1718 EUR 2.2523 EUR 2.2263 EUR
2019-05-05 2.2445 EUR 1,160.8378 GAS 2.2515 EUR 2.2000 EUR 2.2605 EUR 2.2374 EUR
2019-05-04 2.3086 EUR 2,595.3224 GAS 2.3817 EUR 2.1817 EUR 2.3946 EUR 2.2355 EUR
2019-05-03 2.3919 EUR 384.0291 GAS 2.4190 EUR 2.3638 EUR 2.4369 EUR 2.3648 EUR
2019-05-02 2.3970 EUR 346.3640 GAS 2.3678 EUR 2.3667 EUR 2.4380 EUR 2.4262 EUR
2019-05-01 2.3621 EUR 678.3809 GAS 2.3478 EUR 2.3375 EUR 2.3763 EUR 2.3763 EUR
2019-04-30 2.3048 EUR 165.5915 GAS 2.2888 EUR 2.2741 EUR 2.3208 EUR 2.3208 EUR
2019-04-29 2.3035 EUR 421.1622 GAS 2.3359 EUR 2.2496 EUR 2.3363 EUR 2.2711 EUR
2019-04-28 2.2604 EUR 227.3516 GAS 2.3243 EUR 2.1964 EUR 2.3243 EUR 2.1964 EUR
2019-04-27 2.2835 EUR 192.7629 GAS 2.2420 EUR 2.2420 EUR 2.3397 EUR 2.3249 EUR
2019-04-26 2.2555 EUR 543.1653 GAS 2.2940 EUR 2.2132 EUR 2.2989 EUR 2.2169 EUR
2019-04-25 2.3910 EUR 113.3091 GAS 2.4606 EUR 2.2876 EUR 2.5373 EUR 2.3213 EUR
2019-04-24 2.5440 EUR 383.5390 GAS 2.6534 EUR 2.3756 EUR 2.6534 EUR 2.4346 EUR
2019-04-23 2.7149 EUR 286.6721 GAS 2.7526 EUR 2.6424 EUR 2.7526 EUR 2.6771 EUR
2019-04-22 2.7199 EUR 318.7032 GAS 2.6994 EUR 2.6963 EUR 2.7443 EUR 2.7403 EUR
2019-04-21 2.7588 EUR 1,520.8640 GAS 2.8148 EUR 2.6483 EUR 2.8148 EUR 2.7028 EUR
2019-04-20 2.8359 EUR 406.6266 GAS 2.8586 EUR 2.8112 EUR 2.8586 EUR 2.8131 EUR
2019-04-19 2.8313 EUR 834.1056 GAS 2.8443 EUR 2.8182 EUR 2.8749 EUR 2.8182 EUR
2019-04-18 2.8700 EUR 418.4159 GAS 2.8375 EUR 2.8293 EUR 2.9108 EUR 2.9025 EUR
2019-04-17 2.8454 EUR 1,735.2609 GAS 2.8465 EUR 2.8023 EUR 2.9240 EUR 2.8443 EUR
2019-04-16 2.7103 EUR 154.7928 GAS 2.6772 EUR 2.6772 EUR 2.7713 EUR 2.7433 EUR
2019-04-15 2.7549 EUR 2,504.9612 GAS 2.8364 EUR 2.6512 EUR 2.8863 EUR 2.6734 EUR
2019-04-14 2.7701 EUR 87.8869 GAS 2.7340 EUR 2.7284 EUR 2.8264 EUR 2.8062 EUR
2019-04-13 2.7808 EUR 198.0276 GAS 2.8103 EUR 2.7385 EUR 2.8103 EUR 2.7513 EUR
2019-04-12 2.7104 EUR 585.5781 GAS 2.6667 EUR 2.6667 EUR 2.7940 EUR 2.7540 EUR
2019-04-11 2.8686 EUR 861.0487 GAS 2.9676 EUR 2.6779 EUR 2.9676 EUR 2.7696 EUR