Crypto exchange Bitvavo

Market Gas (GAS) / EUR

Identifier on Bitvavo: GAS-EUR
12...373839
Date Price Volume Open Low High Close
2019-04-04 2.9874 EUR 1,744.4546 GAS 2.9700 EUR 2.9640 EUR 3.2142 EUR 3.0047 EUR
2019-04-03 3.0007 EUR 1,747.0099 GAS 2.9065 EUR 2.8792 EUR 3.3569 EUR 3.0948 EUR
2019-04-02 2.7726 EUR 768.9838 GAS 2.6262 EUR 2.6248 EUR 2.9189 EUR 2.9189 EUR
2019-04-01 2.6276 EUR 301.5619 GAS 2.6255 EUR 2.6035 EUR 2.6307 EUR 2.6296 EUR
2019-03-31 2.6075 EUR 392.0130 GAS 2.6117 EUR 2.5684 EUR 2.6174 EUR 2.6032 EUR
2019-03-30 2.5938 EUR 526.6629 GAS 2.5796 EUR 2.5746 EUR 2.6080 EUR 2.6080 EUR
2019-03-29 2.6187 EUR 792.6134 GAS 2.6097 EUR 2.5564 EUR 2.6516 EUR 2.6276 EUR
2019-03-28 2.5597 EUR 253.3535 GAS 2.5225 EUR 2.4843 EUR 2.6065 EUR 2.5968 EUR
2019-03-27 2.4743 EUR 1,416.9390 GAS 2.4159 EUR 2.4159 EUR 2.5350 EUR 2.5327 EUR
2019-03-26 2.3637 EUR 310.7026 GAS 2.3473 EUR 2.3189 EUR 2.3800 EUR 2.3800 EUR
2019-03-25 2.3777 EUR 464.5536 GAS 2.4121 EUR 2.3160 EUR 2.4259 EUR 2.3432 EUR
2019-03-24 2.4407 EUR 758.9542 GAS 2.4442 EUR 2.4212 EUR 2.4485 EUR 2.4371 EUR
2019-03-23 2.4881 EUR 510.2740 GAS 2.5118 EUR 2.4390 EUR 2.5340 EUR 2.4644 EUR
2019-03-22 2.5395 EUR 1,044.2258 GAS 2.5600 EUR 2.4238 EUR 2.5600 EUR 2.5190 EUR
2019-03-21 2.4188 EUR 1,140.2851 GAS 2.4780 EUR 2.3015 EUR 2.4780 EUR 2.3595 EUR
2019-03-20 2.3850 EUR 704.8520 GAS 2.3567 EUR 2.3485 EUR 2.5933 EUR 2.4132 EUR
2019-03-19 2.3325 EUR 19.7630 GAS 2.2989 EUR 2.2989 EUR 2.3660 EUR 2.3660 EUR
2019-03-18 2.3416 EUR 369.7431 GAS 2.3453 EUR 2.2820 EUR 2.3631 EUR 2.3379 EUR
2019-03-17 2.3347 EUR 718.7544 GAS 2.3233 EUR 2.3218 EUR 2.3899 EUR 2.3461 EUR
2019-03-16 2.3925 EUR 1,414.9825 GAS 2.4081 EUR 2.3712 EUR 2.4384 EUR 2.3769 EUR
2019-03-15 2.3943 EUR 1,157.4948 GAS 2.3857 EUR 2.3543 EUR 2.4307 EUR 2.4028 EUR
2019-03-14 2.3936 EUR 1,336.9524 GAS 2.3598 EUR 2.3059 EUR 2.4348 EUR 2.4274 EUR
2019-03-13 2.3804 EUR 5,629.2946 GAS 2.3250 EUR 2.2664 EUR 2.7420 EUR 2.4357 EUR
2019-03-12 2.2256 EUR 2,087.1682 GAS 2.1718 EUR 2.1718 EUR 2.5000 EUR 2.2794 EUR
2019-03-11 2.1623 EUR 319.9977 GAS 2.1487 EUR 2.1125 EUR 2.2906 EUR 2.1759 EUR
2019-03-10 2.1746 EUR 862.7208 GAS 2.1808 EUR 2.1349 EUR 2.1812 EUR 2.1683 EUR
2019-03-09 2.1657 EUR 770.3027 GAS 2.1585 EUR 2.1505 EUR 2.2268 EUR 2.1728 EUR
2019-03-08 2.1365 EUR 172.5571 GAS 2.1506 EUR 2.0972 EUR 2.1701 EUR 2.1224 EUR
12...373839