Crypto exchange Bitvavo

Market Gas (GAS) / EUR

Identifier on Bitvavo: GAS-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2019-10-10 1.1621 EUR 5,724.0617 GAS 1.1800 EUR 1.1243 EUR 1.2056 EUR 1.1442 EUR
2019-10-09 1.1571 EUR 7,071.8522 GAS 1.1342 EUR 1.1206 EUR 1.1807 EUR 1.1800 EUR
2019-10-08 1.1303 EUR 12,608.5045 GAS 1.1426 EUR 1.1140 EUR 1.1606 EUR 1.1180 EUR
2019-10-07 1.1109 EUR 5,424.9934 GAS 1.0890 EUR 1.0699 EUR 1.1583 EUR 1.1327 EUR
2019-10-06 1.1227 EUR 3,696.9568 GAS 1.1602 EUR 1.0835 EUR 1.1602 EUR 1.0851 EUR
2019-10-05 1.1350 EUR 1,416.4090 GAS 1.1335 EUR 1.1254 EUR 1.1485 EUR 1.1364 EUR
2019-10-04 1.1203 EUR 1,272.6549 GAS 1.1129 EUR 1.1066 EUR 1.1361 EUR 1.1277 EUR
2019-10-03 1.1308 EUR 1,994.0289 GAS 1.1360 EUR 1.0906 EUR 1.1685 EUR 1.1256 EUR
2019-10-02 1.1318 EUR 8,478.0442 GAS 1.1312 EUR 1.0894 EUR 1.1431 EUR 1.1323 EUR
2019-10-01 1.1330 EUR 4,796.1187 GAS 1.1251 EUR 1.1218 EUR 1.1589 EUR 1.1409 EUR
2019-09-30 1.0679 EUR 14,830.8441 GAS 1.0497 EUR 1.0270 EUR 1.1048 EUR 1.0860 EUR
2019-09-29 1.0502 EUR 1,039.5662 GAS 1.0538 EUR 0.9806 EUR 1.0538 EUR 1.0465 EUR
2019-09-28 1.0288 EUR 3,857.7069 GAS 1.0052 EUR 0.9866 EUR 1.1654 EUR 1.0524 EUR
2019-09-27 0.9738 EUR 1,750.5734 GAS 0.9550 EUR 0.9436 EUR 1.0037 EUR 0.9926 EUR
2019-09-26 0.9839 EUR 2,348.2923 GAS 1.0026 EUR 0.9286 EUR 1.0259 EUR 0.9652 EUR
2019-09-25 1.0005 EUR 3,884.5112 GAS 0.9854 EUR 0.9265 EUR 1.0177 EUR 1.0157 EUR
2019-09-24 1.0665 EUR 909.6774 GAS 1.1647 EUR 0.9194 EUR 1.1831 EUR 0.9684 EUR
2019-09-23 1.1679 EUR 303.3897 GAS 1.1903 EUR 1.1455 EUR 1.2017 EUR 1.1455 EUR
2019-09-22 1.2121 EUR 117.0291 GAS 1.2212 EUR 1.2029 EUR 1.2309 EUR 1.2029 EUR
2019-09-21 1.2602 EUR 302.2520 GAS 1.2701 EUR 1.2429 EUR 1.2709 EUR 1.2503 EUR
2019-09-20 1.2782 EUR 686.0192 GAS 1.2882 EUR 1.2681 EUR 1.2986 EUR 1.2681 EUR
2019-09-19 1.3027 EUR 2,217.7866 GAS 1.3076 EUR 1.2200 EUR 1.3135 EUR 1.2978 EUR
2019-09-18 1.2780 EUR 5,502.4387 GAS 1.2381 EUR 1.2330 EUR 1.3344 EUR 1.3179 EUR
2019-09-17 1.2245 EUR 1,726.8031 GAS 1.2029 EUR 1.1891 EUR 1.2460 EUR 1.2460 EUR
2019-09-16 1.2083 EUR 209.2195 GAS 1.2138 EUR 1.1775 EUR 1.2138 EUR 1.2027 EUR
2019-09-15 1.2036 EUR 315.5130 GAS 1.2162 EUR 1.1908 EUR 1.2164 EUR 1.1909 EUR
2019-09-14 1.1810 EUR 2,169.9596 GAS 1.1535 EUR 1.1535 EUR 1.2098 EUR 1.2085 EUR
2019-09-13 1.1543 EUR 23.6469 GAS 1.1640 EUR 1.1445 EUR 1.1721 EUR 1.1445 EUR
2019-09-12 1.1629 EUR 2,155.0480 GAS 1.1700 EUR 1.1427 EUR 1.1897 EUR 1.1557 EUR
2019-09-11 1.1983 EUR 2,474.0193 GAS 1.2037 EUR 1.1833 EUR 1.2265 EUR 1.1928 EUR
2019-09-10 1.2595 EUR 137.6329 GAS 1.2959 EUR 1.2216 EUR 1.2959 EUR 1.2230 EUR
2019-09-09 1.2799 EUR 509.5028 GAS 1.2822 EUR 1.2255 EUR 1.2822 EUR 1.2776 EUR
2019-09-08 1.2857 EUR 1,127.2856 GAS 1.2851 EUR 1.2514 EUR 1.3012 EUR 1.2862 EUR
2019-09-07 1.2477 EUR 2,149.6546 GAS 1.2283 EUR 1.2272 EUR 1.2856 EUR 1.2670 EUR
2019-09-06 1.2516 EUR 880.4877 GAS 1.2683 EUR 1.2262 EUR 1.2904 EUR 1.2348 EUR
2019-09-05 1.2623 EUR 1,531.0762 GAS 1.2695 EUR 1.2383 EUR 1.2817 EUR 1.2550 EUR
2019-09-04 1.2851 EUR 1,084.2353 GAS 1.3037 EUR 1.2665 EUR 1.3181 EUR 1.2665 EUR
2019-09-03 1.3199 EUR 1,160.7723 GAS 1.3225 EUR 1.2966 EUR 1.3609 EUR 1.3172 EUR
2019-09-02 1.3152 EUR 887.6998 GAS 1.3171 EUR 1.2987 EUR 1.3523 EUR 1.3132 EUR
2019-09-01 1.3407 EUR 165.2459 GAS 1.3327 EUR 1.3138 EUR 1.3487 EUR 1.3487 EUR
2019-08-31 1.3372 EUR 124.2359 GAS 1.3494 EUR 1.3177 EUR 1.3494 EUR 1.3250 EUR
2019-08-30 1.3351 EUR 121.0644 GAS 1.3273 EUR 1.3175 EUR 1.3566 EUR 1.3428 EUR
2019-08-29 1.3500 EUR 1,242.3157 GAS 1.3581 EUR 1.3077 EUR 1.3581 EUR 1.3418 EUR
2019-08-28 1.4236 EUR 1,774.6089 GAS 1.4972 EUR 1.3373 EUR 1.5077 EUR 1.3499 EUR
2019-08-27 1.4963 EUR 167.1347 GAS 1.4881 EUR 1.4855 EUR 1.5201 EUR 1.5045 EUR
2019-08-26 1.5405 EUR 308.7183 GAS 1.5485 EUR 1.5306 EUR 1.5619 EUR 1.5325 EUR
2019-08-25 1.5924 EUR 926.5948 GAS 1.6189 EUR 1.5651 EUR 1.6657 EUR 1.5659 EUR
2019-08-24 1.5561 EUR 535.4426 GAS 1.5390 EUR 1.4933 EUR 1.5855 EUR 1.5732 EUR
2019-08-23 1.4980 EUR 1,284.3723 GAS 1.4817 EUR 1.4817 EUR 1.5223 EUR 1.5143 EUR
2019-08-22 1.4407 EUR 1,038.5999 GAS 1.4202 EUR 1.4200 EUR 1.4813 EUR 1.4611 EUR