Crypto exchange Bitvavo

Market Gas (GAS) / EUR

Identifier on Bitvavo: GAS-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2019-08-21 1.4243 EUR 1,196.7846 GAS 1.4254 EUR 1.3807 EUR 1.4428 EUR 1.4231 EUR
2019-08-20 1.5017 EUR 490.1420 GAS 1.5146 EUR 1.4631 EUR 1.5154 EUR 1.4888 EUR
2019-08-19 1.5101 EUR 1,500.2357 GAS 1.5035 EUR 1.5029 EUR 1.5426 EUR 1.5167 EUR
2019-08-18 1.4560 EUR 630.0651 GAS 1.4532 EUR 1.4493 EUR 1.5500 EUR 1.4587 EUR
2019-08-17 1.4767 EUR 94.0517 GAS 1.4966 EUR 1.4447 EUR 1.4966 EUR 1.4568 EUR
2019-08-16 1.5047 EUR 762.8794 GAS 1.4952 EUR 1.4447 EUR 1.5303 EUR 1.5141 EUR
2019-08-15 1.4883 EUR 610.7994 GAS 1.4595 EUR 1.3875 EUR 1.5253 EUR 1.5171 EUR
2019-08-14 1.5092 EUR 568.4408 GAS 1.5753 EUR 1.4431 EUR 1.5854 EUR 1.4431 EUR
2019-08-13 1.6155 EUR 681.7751 GAS 1.6290 EUR 1.5690 EUR 1.6381 EUR 1.6020 EUR
2019-08-12 1.6339 EUR 595.2193 GAS 1.6596 EUR 1.6082 EUR 1.6596 EUR 1.6082 EUR
2019-08-11 1.6323 EUR 672.2664 GAS 1.6098 EUR 1.6098 EUR 1.6799 EUR 1.6547 EUR
2019-08-10 1.6108 EUR 394.7612 GAS 1.6038 EUR 1.5840 EUR 1.6400 EUR 1.6177 EUR
2019-08-09 1.6588 EUR 2,988.2910 GAS 1.7092 EUR 1.6083 EUR 1.7483 EUR 1.6083 EUR
2019-08-08 1.7473 EUR 710.7738 GAS 1.7695 EUR 1.6876 EUR 1.7695 EUR 1.7251 EUR
2019-08-07 1.7458 EUR 608.9675 GAS 1.7054 EUR 1.7054 EUR 1.8600 EUR 1.7861 EUR
2019-08-06 1.7436 EUR 393.6060 GAS 1.7800 EUR 1.7066 EUR 1.8254 EUR 1.7072 EUR
2019-08-05 1.8365 EUR 1,054.7386 GAS 1.8530 EUR 1.8036 EUR 1.8595 EUR 1.8199 EUR
2019-08-04 1.8481 EUR 125.7236 GAS 1.8445 EUR 1.8238 EUR 1.8517 EUR 1.8517 EUR
2019-08-03 1.8532 EUR 621.6950 GAS 1.8702 EUR 1.8172 EUR 1.8780 EUR 1.8362 EUR
2019-08-02 1.8715 EUR 860.3933 GAS 1.8850 EUR 1.8580 EUR 1.9002 EUR 1.8580 EUR
2019-08-01 1.9108 EUR 164.1969 GAS 1.9261 EUR 1.8720 EUR 1.9261 EUR 1.8955 EUR
2019-07-31 1.9689 EUR 601.0039 GAS 1.9723 EUR 1.9197 EUR 1.9751 EUR 1.9654 EUR
2019-07-30 1.9289 EUR 2,722.2272 GAS 1.9243 EUR 1.9099 EUR 1.9539 EUR 1.9334 EUR
2019-07-29 1.9243 EUR 137.1498 GAS 1.8964 EUR 1.8909 EUR 1.9521 EUR 1.9521 EUR
2019-07-28 1.8745 EUR 146.5803 GAS 1.8778 EUR 1.8712 EUR 1.9075 EUR 1.8712 EUR
2019-07-27 1.9570 EUR 632.5526 GAS 2.0222 EUR 1.8735 EUR 2.0395 EUR 1.8918 EUR
2019-07-26 2.0037 EUR 363.2328 GAS 2.0024 EUR 1.9562 EUR 2.0102 EUR 2.0050 EUR
2019-07-25 2.0034 EUR 522.3797 GAS 2.0300 EUR 1.9768 EUR 2.0668 EUR 1.9768 EUR
2019-07-24 1.9609 EUR 2,653.6787 GAS 1.9420 EUR 1.9237 EUR 2.0155 EUR 1.9798 EUR
2019-07-23 2.0644 EUR 828.1269 GAS 2.1229 EUR 1.9503 EUR 2.1229 EUR 2.0058 EUR
2019-07-22 2.0299 EUR 617.5882 GAS 2.0525 EUR 1.9891 EUR 2.1181 EUR 2.0072 EUR
2019-07-21 2.0915 EUR 2,613.7082 GAS 2.1279 EUR 1.9968 EUR 2.1279 EUR 2.0550 EUR
2019-07-20 2.1207 EUR 894.0903 GAS 2.0986 EUR 2.0487 EUR 2.1428 EUR 2.1428 EUR
2019-07-19 2.0832 EUR 1,094.3905 GAS 2.0822 EUR 1.9933 EUR 2.1083 EUR 2.0842 EUR
2019-07-18 1.9725 EUR 2,004.2014 GAS 1.8892 EUR 1.8122 EUR 2.0726 EUR 2.0558 EUR
2019-07-17 1.7677 EUR 1,758.9064 GAS 1.6929 EUR 1.6775 EUR 1.8910 EUR 1.8425 EUR
2019-07-16 1.8880 EUR 1,523.2831 GAS 2.0273 EUR 1.7457 EUR 2.0277 EUR 1.7486 EUR
2019-07-15 2.0037 EUR 1,745.8312 GAS 1.9540 EUR 1.9397 EUR 2.0665 EUR 2.0533 EUR
2019-07-14 2.1288 EUR 4,427.1026 GAS 2.2969 EUR 1.9606 EUR 2.3055 EUR 1.9606 EUR
2019-07-13 2.3195 EUR 561.0563 GAS 2.3920 EUR 2.2305 EUR 2.4036 EUR 2.2469 EUR
2019-07-12 2.3845 EUR 10,657.0917 GAS 2.3076 EUR 2.2927 EUR 2.4642 EUR 2.4613 EUR
2019-07-11 2.3751 EUR 1,944.4793 GAS 2.4851 EUR 2.2610 EUR 2.4851 EUR 2.2651 EUR
2019-07-10 2.6121 EUR 3,308.5678 GAS 2.7355 EUR 2.4652 EUR 2.7355 EUR 2.4887 EUR
2019-07-09 2.7807 EUR 4,292.6501 GAS 2.8599 EUR 2.6631 EUR 2.8599 EUR 2.7014 EUR
2019-07-08 2.8355 EUR 1,118.0359 GAS 2.8384 EUR 2.7743 EUR 2.8867 EUR 2.8325 EUR
2019-07-07 2.7831 EUR 1,186.1877 GAS 2.7240 EUR 2.7240 EUR 2.8920 EUR 2.8422 EUR
2019-07-06 2.7429 EUR 3,095.8052 GAS 2.7676 EUR 2.7090 EUR 2.8212 EUR 2.7182 EUR
2019-07-05 2.7098 EUR 1,567.1236 GAS 2.7040 EUR 2.6941 EUR 2.8237 EUR 2.7155 EUR
2019-07-04 2.7807 EUR 4,245.5875 GAS 2.8456 EUR 2.7158 EUR 2.8456 EUR 2.7158 EUR
2019-07-03 2.8771 EUR 2,824.3039 GAS 2.8731 EUR 2.7592 EUR 2.9260 EUR 2.8810 EUR