Crypto exchange Bitvavo

Market Gas (GAS) / EUR

Identifier on Bitvavo: GAS-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2024-05-03 4.6988 EUR 13,037.9057 GAS 4.5279 EUR 4.4944 EUR 4.8504 EUR 4.7912 EUR
2024-05-02 4.5174 EUR 9,969.8883 GAS 4.5242 EUR 4.3800 EUR 4.6389 EUR 4.6000 EUR
2024-05-01 4.4424 EUR 17,384.9670 GAS 4.6690 EUR 4.2700 EUR 4.6754 EUR 4.5057 EUR
2024-04-30 4.7005 EUR 16,921.3938 GAS 5.1230 EUR 4.5342 EUR 5.1810 EUR 4.6596 EUR
2024-04-29 5.0519 EUR 8,847.7548 GAS 5.1851 EUR 4.9500 EUR 5.2384 EUR 4.9943 EUR
2024-04-28 5.1871 EUR 8,223.8044 GAS 5.1163 EUR 5.1002 EUR 5.2932 EUR 5.1075 EUR
2024-04-27 5.0555 EUR 25,177.6506 GAS 5.0640 EUR 4.8648 EUR 5.2164 EUR 5.0867 EUR
2024-04-26 5.0921 EUR 21,693.6094 GAS 5.0354 EUR 4.9405 EUR 5.1774 EUR 5.1157 EUR
2024-04-25 5.0255 EUR 34,070.4276 GAS 5.0108 EUR 4.8559 EUR 5.1567 EUR 5.0563 EUR
2024-04-24 5.1626 EUR 40,035.6431 GAS 5.2729 EUR 4.9557 EUR 5.4000 EUR 5.0108 EUR
2024-04-23 5.3472 EUR 22,670.0196 GAS 5.4094 EUR 5.2493 EUR 5.5000 EUR 5.2581 EUR
2024-04-22 5.3838 EUR 19,618.5936 GAS 5.2950 EUR 5.2612 EUR 5.4564 EUR 5.4211 EUR
2024-04-21 5.2774 EUR 29,486.7460 GAS 5.2328 EUR 5.1304 EUR 5.4473 EUR 5.2690 EUR
2024-04-20 5.1914 EUR 16,917.6004 GAS 5.0434 EUR 4.9841 EUR 5.3088 EUR 5.3026 EUR
2024-04-19 5.1763 EUR 116,768.0255 GAS 5.0818 EUR 4.8516 EUR 5.4593 EUR 5.0822 EUR
2024-04-18 4.8611 EUR 28,895.3487 GAS 4.5918 EUR 4.5324 EUR 5.0540 EUR 5.0540 EUR
2024-04-17 4.7923 EUR 26,676.3074 GAS 4.8857 EUR 4.5516 EUR 4.9534 EUR 4.7217 EUR
2024-04-16 4.8992 EUR 45,757.0599 GAS 4.9541 EUR 4.6916 EUR 5.0454 EUR 4.9640 EUR
2024-04-15 5.1935 EUR 79,913.9060 GAS 5.1363 EUR 4.7248 EUR 5.5586 EUR 5.1177 EUR
2024-04-14 4.8311 EUR 73,357.4894 GAS 4.7499 EUR 4.4608 EUR 5.0770 EUR 5.0324 EUR
2024-04-13 5.2343 EUR 89,789.4274 GAS 5.7396 EUR 4.0253 EUR 6.0234 EUR 4.4985 EUR
2024-04-12 6.2550 EUR 160,953.2108 GAS 6.6075 EUR 5.2000 EUR 6.8558 EUR 5.5961 EUR
2024-04-11 6.4822 EUR 145,059.9877 GAS 6.2274 EUR 6.1759 EUR 6.6500 EUR 6.5426 EUR
2024-04-10 5.9472 EUR 28,823.8540 GAS 5.9606 EUR 5.7500 EUR 6.1722 EUR 6.1282 EUR
2024-04-09 6.2053 EUR 76,513.3864 GAS 6.4637 EUR 5.9353 EUR 6.4765 EUR 5.9353 EUR
2024-04-08 6.3651 EUR 214,546.0156 GAS 5.8030 EUR 5.6912 EUR 6.5795 EUR 6.4673 EUR
2024-04-07 5.7907 EUR 6,988.6087 GAS 5.7723 EUR 5.7262 EUR 5.8366 EUR 5.7697 EUR
2024-04-06 5.7349 EUR 3,370.0187 GAS 5.6451 EUR 5.6451 EUR 5.7772 EUR 5.7548 EUR
2024-04-05 5.6095 EUR 12,693.0657 GAS 5.7560 EUR 5.4645 EUR 5.7570 EUR 5.7032 EUR
2024-04-04 5.7648 EUR 16,815.7516 GAS 5.6641 EUR 5.5461 EUR 5.8467 EUR 5.7333 EUR
2024-04-03 5.7565 EUR 32,936.5915 GAS 5.6578 EUR 5.4769 EUR 6.0109 EUR 5.6562 EUR
2024-04-02 5.7460 EUR 17,533.1228 GAS 6.0769 EUR 5.5594 EUR 6.0769 EUR 5.7098 EUR
2024-04-01 6.1363 EUR 17,643.0128 GAS 6.4269 EUR 5.9208 EUR 6.4831 EUR 6.1148 EUR
2024-03-31 6.3943 EUR 10,502.3837 GAS 6.3081 EUR 6.3081 EUR 6.4850 EUR 6.4548 EUR
2024-03-30 6.3921 EUR 9,745.7699 GAS 6.4093 EUR 6.3182 EUR 6.4490 EUR 6.3182 EUR
2024-03-29 6.3815 EUR 11,471.4053 GAS 6.5347 EUR 6.3171 EUR 6.5347 EUR 6.4232 EUR
2024-03-28 6.4901 EUR 11,590.6889 GAS 6.5231 EUR 6.3000 EUR 6.5565 EUR 6.5150 EUR
2024-03-27 6.5755 EUR 64,062.3560 GAS 6.5001 EUR 6.1678 EUR 6.8295 EUR 6.5847 EUR
2024-03-26 6.4832 EUR 43,148.8397 GAS 6.3230 EUR 6.3230 EUR 6.6307 EUR 6.5011 EUR
2024-03-25 6.2407 EUR 57,415.4649 GAS 6.0411 EUR 6.0142 EUR 6.5201 EUR 6.3462 EUR
2024-03-24 5.9808 EUR 17,397.5652 GAS 5.8736 EUR 5.8305 EUR 6.0763 EUR 6.0579 EUR
2024-03-23 5.8930 EUR 33,194.9591 GAS 5.7700 EUR 5.7478 EUR 5.9703 EUR 5.8686 EUR
2024-03-22 5.7925 EUR 56,569.3555 GAS 5.9860 EUR 5.6215 EUR 5.9860 EUR 5.7758 EUR
2024-03-21 5.8820 EUR 100,816.5201 GAS 5.7879 EUR 5.6960 EUR 6.1007 EUR 5.9477 EUR
2024-03-20 6.6072 EUR 415,497.1997 GAS 5.2514 EUR 5.0665 EUR 10.0000 EUR 5.7711 EUR
2024-03-19 5.3784 EUR 54,384.3390 GAS 5.8881 EUR 5.1220 EUR 5.8881 EUR 5.1319 EUR
2024-03-18 5.8846 EUR 19,320.8160 GAS 6.1877 EUR 5.6888 EUR 6.1877 EUR 5.8649 EUR
2024-03-17 5.9991 EUR 35,186.2001 GAS 6.0651 EUR 5.6192 EUR 6.2336 EUR 6.1624 EUR
2024-03-16 6.3302 EUR 22,101.0898 GAS 6.6987 EUR 5.9000 EUR 6.7269 EUR 6.0025 EUR
2024-03-15 6.8210 EUR 90,526.5829 GAS 7.0748 EUR 6.2053 EUR 7.5832 EUR 6.6519 EUR