Crypto exchange Bitvavo

Market Gas (GAS) / EUR

Identifier on Bitvavo: GAS-EUR
123...3940
Date Price Volume Open Low High Close
2024-07-20 3.5834 EUR 7,836.4405 GAS 3.5919 EUR 3.5636 EUR 3.6106 EUR 3.5751 EUR
2024-07-19 3.5484 EUR 4,765.0005 GAS 3.4989 EUR 3.4680 EUR 3.6243 EUR 3.5981 EUR
2024-07-18 3.5026 EUR 12,803.6009 GAS 3.5382 EUR 3.3880 EUR 3.5568 EUR 3.4779 EUR
2024-07-17 3.5125 EUR 10,089.2815 GAS 3.5463 EUR 3.4276 EUR 3.5850 EUR 3.5010 EUR
2024-07-16 3.4798 EUR 31,363.8919 GAS 3.5273 EUR 3.3698 EUR 3.5593 EUR 3.4934 EUR
2024-07-15 3.5078 EUR 74,318.6527 GAS 3.4712 EUR 3.4500 EUR 3.5745 EUR 3.5700 EUR
2024-07-14 3.4651 EUR 333,401.2546 GAS 3.1862 EUR 3.1673 EUR 3.6863 EUR 3.4803 EUR
2024-07-13 3.1267 EUR 5,005.2155 GAS 3.0807 EUR 3.0568 EUR 3.1626 EUR 3.1477 EUR
2024-07-12 3.0430 EUR 2,260.3481 GAS 3.0182 EUR 2.9590 EUR 3.0669 EUR 3.0568 EUR
2024-07-11 3.0736 EUR 3,904.4751 GAS 3.0821 EUR 3.0112 EUR 3.1034 EUR 3.0151 EUR
2024-07-10 3.0449 EUR 4,387.1602 GAS 3.0079 EUR 3.0079 EUR 3.0828 EUR 3.0493 EUR
2024-07-09 2.9801 EUR 3,957.4760 GAS 2.9488 EUR 2.9029 EUR 3.0235 EUR 3.0150 EUR
2024-07-08 2.8950 EUR 10,067.3962 GAS 2.8108 EUR 2.6987 EUR 3.0081 EUR 2.8872 EUR
2024-07-07 2.9465 EUR 8,975.9856 GAS 3.0269 EUR 2.8316 EUR 3.0421 EUR 2.8537 EUR
2024-07-06 2.9006 EUR 16,994.8168 GAS 2.8289 EUR 2.8071 EUR 3.0126 EUR 2.9938 EUR
2024-07-05 2.7061 EUR 28,261.7127 GAS 2.9000 EUR 2.5389 EUR 2.9000 EUR 2.8155 EUR
2024-07-04 3.0369 EUR 13,755.6584 GAS 3.2682 EUR 2.9478 EUR 3.2713 EUR 3.0010 EUR
2024-07-03 3.2994 EUR 5,071.5356 GAS 3.4278 EUR 3.2140 EUR 3.4278 EUR 3.2525 EUR
2024-07-02 3.4414 EUR 3,108.6320 GAS 3.4349 EUR 3.3775 EUR 3.4688 EUR 3.4113 EUR
2024-07-01 3.4382 EUR 9,199.2526 GAS 3.4865 EUR 3.4000 EUR 3.5130 EUR 3.4316 EUR
2024-06-30 3.4280 EUR 7,227.4330 GAS 3.4220 EUR 3.3324 EUR 3.4916 EUR 3.4904 EUR
2024-06-29 3.5595 EUR 33,037.1810 GAS 3.4696 EUR 3.4539 EUR 3.7351 EUR 3.4743 EUR
2024-06-28 3.6842 EUR 203,053.1035 GAS 3.4367 EUR 3.4245 EUR 3.8636 EUR 3.4575 EUR
2024-06-27 3.4004 EUR 7,527.5071 GAS 3.4102 EUR 3.3159 EUR 3.4696 EUR 3.4576 EUR
2024-06-26 3.3975 EUR 5,179.2225 GAS 3.4049 EUR 3.3399 EUR 3.4518 EUR 3.4018 EUR
2024-06-25 3.3632 EUR 2,973.8433 GAS 3.3145 EUR 3.3145 EUR 3.4220 EUR 3.4181 EUR
2024-06-24 3.2455 EUR 18,972.0224 GAS 3.3598 EUR 3.1005 EUR 3.4089 EUR 3.2962 EUR
2024-06-23 3.3858 EUR 7,819.5712 GAS 3.3906 EUR 3.3091 EUR 3.4373 EUR 3.3309 EUR
2024-06-22 3.4555 EUR 49,163.3097 GAS 3.5521 EUR 3.3776 EUR 3.5881 EUR 3.3863 EUR
2024-06-21 3.7383 EUR 279,685.8911 GAS 3.4057 EUR 3.3652 EUR 4.0185 EUR 3.5977 EUR
2024-06-20 3.5008 EUR 16,778.3753 GAS 3.3496 EUR 3.3496 EUR 3.6000 EUR 3.4161 EUR
2024-06-19 3.3671 EUR 21,240.3390 GAS 3.2656 EUR 3.2656 EUR 3.4251 EUR 3.3575 EUR
2024-06-18 3.1599 EUR 19,689.6880 GAS 3.4183 EUR 3.0029 EUR 3.4183 EUR 3.2873 EUR
2024-06-17 3.5266 EUR 29,706.3478 GAS 3.8472 EUR 3.2943 EUR 4.2649 EUR 3.5242 EUR
2024-06-16 3.8170 EUR 470.3379 GAS 3.8005 EUR 3.7554 EUR 3.8415 EUR 3.8245 EUR
2024-06-15 3.8088 EUR 10,617.2246 GAS 3.7791 EUR 3.7791 EUR 3.8320 EUR 3.8108 EUR
2024-06-14 3.8057 EUR 10,764.8498 GAS 3.8341 EUR 3.6048 EUR 3.9314 EUR 3.7791 EUR
2024-06-13 3.9200 EUR 6,192.9987 GAS 4.0049 EUR 3.8277 EUR 4.0911 EUR 3.8711 EUR
2024-06-12 4.0233 EUR 14,729.7353 GAS 3.8241 EUR 3.7992 EUR 4.0999 EUR 3.9924 EUR
2024-06-11 3.8983 EUR 9,495.6071 GAS 4.0329 EUR 3.7500 EUR 4.0509 EUR 3.8418 EUR
2024-06-10 4.0877 EUR 6,837.8046 GAS 4.0737 EUR 4.0158 EUR 4.1231 EUR 4.0314 EUR
2024-06-09 4.0402 EUR 20,259.8221 GAS 4.0098 EUR 3.9850 EUR 4.1539 EUR 4.1206 EUR
2024-06-08 4.0874 EUR 17,509.6521 GAS 4.2201 EUR 3.9958 EUR 4.2337 EUR 3.9979 EUR
2024-06-07 4.0677 EUR 40,325.3552 GAS 4.5540 EUR 3.8036 EUR 4.6514 EUR 4.2096 EUR
2024-06-06 4.6146 EUR 3,489.4600 GAS 4.6448 EUR 4.5138 EUR 4.6507 EUR 4.5779 EUR
2024-06-05 4.6429 EUR 4,372.3934 GAS 4.6088 EUR 4.6022 EUR 4.6806 EUR 4.6484 EUR
2024-06-04 4.5699 EUR 6,214.8456 GAS 4.5152 EUR 4.5037 EUR 4.6389 EUR 4.6206 EUR
2024-06-03 4.5570 EUR 6,135.5019 GAS 4.5032 EUR 4.5000 EUR 4.5834 EUR 4.5142 EUR
2024-06-02 4.5173 EUR 3,953.8961 GAS 4.5642 EUR 4.4628 EUR 4.5891 EUR 4.5438 EUR
2024-06-01 4.5794 EUR 2,535.3597 GAS 4.5749 EUR 4.5551 EUR 4.5967 EUR 4.5967 EUR
123...3940