Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: TRBBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2021-10-21 58.0262 BUSD 5,499.7600 58.7800 BUSD 57.0300 BUSD 57.7100 BUSD 58.6600 BUSD
2021-10-20 58.3643 BUSD 21,847.1800 55.3300 BUSD 54.8300 BUSD 55.2800 BUSD 58.9800 BUSD
2021-10-19 55.6535 BUSD 13,677.7100 53.6700 BUSD 53.2600 BUSD 53.7200 BUSD 55.3500 BUSD
2021-10-18 52.8475 BUSD 16,781.4300 53.1900 BUSD 51.1700 BUSD 52.5200 BUSD 53.1000 BUSD
2021-10-17 55.2525 BUSD 86,520.0800 51.0100 BUSD 49.9700 BUSD 50.7700 BUSD 53.4000 BUSD
2021-10-16 54.5401 BUSD 73,448.4700 49.3500 BUSD 49.3400 BUSD 50.4400 BUSD 50.9500 BUSD
2021-10-15 49.8200 BUSD 38,998.6300 47.4400 BUSD 45.6200 BUSD 46.3200 BUSD 49.4100 BUSD
2021-10-14 47.3272 BUSD 9,397.5800 45.9600 BUSD 45.5700 BUSD 45.8900 BUSD 46.5500 BUSD
2021-10-13 44.7795 BUSD 4,844.9300 44.5000 BUSD 43.5700 BUSD 44.2800 BUSD 45.5500 BUSD
2021-10-12 43.6045 BUSD 6,474.6900 44.7300 BUSD 41.7200 BUSD 42.5000 BUSD 44.7600 BUSD
2021-10-11 45.9645 BUSD 6,435.3300 45.0700 BUSD 44.3400 BUSD 45.1600 BUSD 44.5500 BUSD
2021-10-10 47.2984 BUSD 4,409.7100 48.4500 BUSD 45.2000 BUSD 46.5100 BUSD 45.7300 BUSD
2021-10-09 49.2398 BUSD 5,852.0600 49.7900 BUSD 47.8900 BUSD 48.3000 BUSD 48.3000 BUSD
2021-10-08 50.7878 BUSD 8,767.3800 49.3400 BUSD 49.2500 BUSD 49.8700 BUSD 49.4100 BUSD
2021-10-07 50.0556 BUSD 15,313.8200 49.3100 BUSD 47.5800 BUSD 48.5100 BUSD 49.7100 BUSD
2021-10-06 50.9084 BUSD 25,589.8600 49.9200 BUSD 45.8800 BUSD 46.6100 BUSD 49.3900 BUSD
2021-10-05 48.2340 BUSD 11,415.2500 47.1600 BUSD 46.7700 BUSD 47.2000 BUSD 49.6900 BUSD
2021-10-04 47.4574 BUSD 10,496.4700 49.1700 BUSD 45.3500 BUSD 46.9800 BUSD 47.0100 BUSD
2021-10-03 50.1497 BUSD 11,912.9500 48.4700 BUSD 47.3500 BUSD 48.4500 BUSD 49.0000 BUSD
2021-10-02 49.1706 BUSD 6,016.0100 47.9500 BUSD 47.1500 BUSD 47.5900 BUSD 48.2900 BUSD
2021-10-01 45.8567 BUSD 9,112.1100 43.1000 BUSD 42.7500 BUSD 42.9000 BUSD 47.8900 BUSD
2021-09-30 42.6007 BUSD 4,196.2800 41.3500 BUSD 41.3400 BUSD 42.4000 BUSD 42.6200 BUSD
2021-09-29 42.3584 BUSD 5,526.2800 41.5400 BUSD 40.7400 BUSD 41.2000 BUSD 41.1500 BUSD
2021-09-28 42.8877 BUSD 3,207.4800 43.1300 BUSD 41.3400 BUSD 41.8500 BUSD 42.6900 BUSD
2021-09-27 45.8287 BUSD 4,311.6500 45.0100 BUSD 43.3000 BUSD 44.2500 BUSD 44.3800 BUSD
2021-09-26 44.2043 BUSD 7,002.0400 45.1000 BUSD 40.4500 BUSD 41.6300 BUSD 45.9900 BUSD
2021-09-25 44.8724 BUSD 6,421.8500 44.4000 BUSD 42.5100 BUSD 44.2300 BUSD 44.1700 BUSD
2021-09-24 45.6163 BUSD 14,270.3300 49.4600 BUSD 41.9400 BUSD 43.7300 BUSD 44.9000 BUSD
2021-09-23 48.2239 BUSD 12,118.9600 46.5500 BUSD 45.8000 BUSD 46.9100 BUSD 48.8600 BUSD
2021-09-22 44.5103 BUSD 12,989.9600 41.3700 BUSD 40.9600 BUSD 42.3900 BUSD 46.3900 BUSD
2021-09-21 46.0033 BUSD 19,998.6700 46.8100 BUSD 40.4000 BUSD 41.7500 BUSD 40.8600 BUSD
2021-09-20 49.5786 BUSD 45,127.7700 55.5300 BUSD 46.0200 BUSD 48.1900 BUSD 48.1500 BUSD
2021-09-19 58.3144 BUSD 16,021.3400 59.8200 BUSD 56.2400 BUSD 57.2800 BUSD 57.0000 BUSD
2021-09-18 60.2189 BUSD 25,444.3800 58.4200 BUSD 57.2400 BUSD 58.4200 BUSD 59.3300 BUSD
2021-09-17 62.9734 BUSD 93,533.7800 57.8100 BUSD 56.1000 BUSD 57.0000 BUSD 58.2200 BUSD
2021-09-16 58.4064 BUSD 15,683.3100 60.5900 BUSD 55.3300 BUSD 57.1200 BUSD 57.1700 BUSD
2021-09-15 58.7989 BUSD 27,625.9100 56.0100 BUSD 54.8800 BUSD 55.5500 BUSD 59.8600 BUSD
2021-09-14 53.6411 BUSD 20,731.6400 51.4300 BUSD 51.0000 BUSD 51.4700 BUSD 54.3700 BUSD
2021-09-13 55.7598 BUSD 54,868.2200 56.6100 BUSD 50.5500 BUSD 51.7200 BUSD 51.7800 BUSD
2021-09-12 53.1803 BUSD 13,322.1300 50.9600 BUSD 49.7500 BUSD 50.4000 BUSD 56.2300 BUSD
2021-09-11 51.7597 BUSD 7,272.6300 49.3100 BUSD 48.5000 BUSD 49.5600 BUSD 52.2200 BUSD
2021-09-10 51.5098 BUSD 14,039.7500 52.9300 BUSD 48.0000 BUSD 50.0300 BUSD 49.2900 BUSD
2021-09-09 53.9345 BUSD 20,511.2200 52.3300 BUSD 51.5400 BUSD 52.8300 BUSD 52.6200 BUSD
2021-09-08 52.2248 BUSD 34,474.1700 51.0400 BUSD 45.5600 BUSD 48.6300 BUSD 52.9900 BUSD
2021-09-07 57.2605 BUSD 41,829.8500 62.7000 BUSD 40.9000 BUSD 50.0500 BUSD 48.8000 BUSD
2021-09-06 64.2328 BUSD 25,351.2800 64.8800 BUSD 57.7000 BUSD 62.7300 BUSD 62.4600 BUSD
2021-09-05 63.5997 BUSD 16,613.0190 60.6300 BUSD 59.9600 BUSD 61.1900 BUSD 65.5300 BUSD
2021-09-04 61.7689 BUSD 18,938.1510 58.4500 BUSD 58.0200 BUSD 58.8600 BUSD 60.5300 BUSD
2021-09-03 58.4571 BUSD 20,706.4600 58.0400 BUSD 56.1500 BUSD 57.1700 BUSD 57.9800 BUSD
2021-09-02 59.7319 BUSD 52,544.8890 56.5600 BUSD 55.5000 BUSD 55.8700 BUSD 58.0400 BUSD