Crypto exchange Binance

Market Alien Worlds (TLM) / TRY

Identifier on Binance: TLMTRY
Date Price Volume Open Low High Close
2021-11-21 4.5425 TRY 209,008,714.0000 TLM 3.8670 TRY 3.6350 TRY 3.7620 TRY 3.7980 TRY
2021-11-20 3.5553 TRY 83,395,785.0000 TLM 3.0800 TRY 3.0670 TRY 3.1240 TRY 3.8910 TRY
2021-11-19 3.0426 TRY 50,705,267.0000 TLM 3.0960 TRY 2.8440 TRY 2.9430 TRY 3.1230 TRY
2021-11-18 2.8515 TRY 67,614,610.0000 TLM 2.6410 TRY 2.5160 TRY 2.6130 TRY 3.1500 TRY
2021-11-17 2.5475 TRY 38,498,554.0000 TLM 2.3420 TRY 2.3000 TRY 2.3650 TRY 2.6070 TRY
2021-11-16 2.4038 TRY 21,419,778.0000 TLM 2.5650 TRY 2.2060 TRY 2.3830 TRY 2.3890 TRY
2021-11-15 2.6309 TRY 13,280,714.0000 TLM 2.6000 TRY 2.5360 TRY 2.5900 TRY 2.5760 TRY
2021-11-14 2.5877 TRY 10,935,472.0000 TLM 2.6270 TRY 2.5120 TRY 2.5550 TRY 2.5950 TRY
2021-11-13 2.6916 TRY 26,230,188.0000 TLM 2.6220 TRY 2.5930 TRY 2.6420 TRY 2.6280 TRY
2021-11-12 2.5888 TRY 28,190,932.0000 TLM 2.5550 TRY 2.4170 TRY 2.5190 TRY 2.6280 TRY
2021-11-11 2.5665 TRY 14,774,304.0000 TLM 2.4590 TRY 2.4220 TRY 2.5200 TRY 2.5610 TRY
2021-11-10 2.6056 TRY 24,475,691.0000 TLM 2.6870 TRY 2.2140 TRY 2.4660 TRY 2.4240 TRY
2021-11-09 2.7478 TRY 20,792,929.0000 TLM 2.8660 TRY 2.6400 TRY 2.6930 TRY 2.6880 TRY
2021-11-08 2.7950 TRY 23,360,080.0000 TLM 2.8570 TRY 2.6880 TRY 2.7400 TRY 2.8630 TRY
2021-11-07 2.8443 TRY 40,238,498.0000 TLM 2.6870 TRY 2.6650 TRY 2.6900 TRY 2.8340 TRY
2021-11-06 2.6799 TRY 28,185,836.0000 TLM 2.7380 TRY 2.5420 TRY 2.6330 TRY 2.6930 TRY
2021-11-05 2.9345 TRY 42,504,387.0000 TLM 2.7980 TRY 2.7000 TRY 2.7470 TRY 2.7420 TRY
2021-11-04 2.8295 TRY 79,016,376.0000 TLM 2.5610 TRY 2.4800 TRY 2.5230 TRY 2.8360 TRY
2021-11-03 2.5482 TRY 34,185,323.0000 TLM 2.5960 TRY 2.3750 TRY 2.4800 TRY 2.5230 TRY
2021-11-02 2.6744 TRY 57,317,341.0000 TLM 2.4120 TRY 2.4000 TRY 2.5850 TRY 2.5930 TRY
2021-11-01 2.3940 TRY 43,657,329.0000 TLM 2.3200 TRY 2.1700 TRY 2.2490 TRY 2.4230 TRY
2021-10-31 2.4964 TRY 64,029,535.0000 TLM 2.7440 TRY 2.2000 TRY 2.3290 TRY 2.2970 TRY
2021-10-30 2.5569 TRY 129,313,611.0000 TLM 2.0480 TRY 2.0100 TRY 2.1730 TRY 2.8880 TRY
2021-10-29 2.1044 TRY 87,369,719.0000 TLM 1.7700 TRY 1.7550 TRY 1.8620 TRY 2.0310 TRY
2021-10-28 1.7217 TRY 21,169,299.0000 TLM 1.6630 TRY 1.6330 TRY 1.6890 TRY 1.7590 TRY
2021-10-27 1.8084 TRY 29,734,865.0000 TLM 1.9820 TRY 1.5000 TRY 1.7030 TRY 1.6770 TRY
2021-10-26 1.9721 TRY 47,733,283.0000 TLM 1.8370 TRY 1.8250 TRY 1.8500 TRY 1.9710 TRY
2021-10-25 1.8352 TRY 9,513,059.0000 TLM 1.7930 TRY 1.7880 TRY 1.8120 TRY 1.8350 TRY
2021-10-24 1.8133 TRY 8,189,394.0000 TLM 1.8480 TRY 1.7480 TRY 1.7850 TRY 1.8000 TRY
2021-10-23 1.8342 TRY 7,143,067.0000 TLM 1.8530 TRY 1.8100 TRY 1.8340 TRY 1.8390 TRY
2021-10-22 1.8535 TRY 11,392,678.0000 TLM 1.8170 TRY 1.8120 TRY 1.8310 TRY 1.8540 TRY
2021-10-21 1.8359 TRY 16,319,315.0000 TLM 1.7980 TRY 1.7610 TRY 1.8050 TRY 1.8250 TRY
2021-10-20 1.7952 TRY 15,556,956.0000 TLM 1.7430 TRY 1.7300 TRY 1.7440 TRY 1.7940 TRY
2021-10-19 1.7511 TRY 9,866,966.0000 TLM 1.7580 TRY 1.7170 TRY 1.7400 TRY 1.7420 TRY
2021-10-18 1.7503 TRY 13,952,646.0000 TLM 1.7650 TRY 1.7150 TRY 1.7480 TRY 1.7560 TRY
2021-10-17 1.8003 TRY 10,254,091.0000 TLM 1.8230 TRY 1.7000 TRY 1.7670 TRY 1.7630 TRY
2021-10-16 1.8792 TRY 15,696,728.0000 TLM 1.8390 TRY 1.8060 TRY 1.8340 TRY 1.8340 TRY
2021-10-15 1.8131 TRY 9,871,176.0000 TLM 1.8240 TRY 1.7390 TRY 1.7840 TRY 1.8310 TRY
2021-10-14 1.8224 TRY 15,865,986.0000 TLM 1.7380 TRY 1.7330 TRY 1.7600 TRY 1.8540 TRY
2021-10-13 1.7308 TRY 12,956,173.0000 TLM 1.7620 TRY 1.6640 TRY 1.7090 TRY 1.7430 TRY
2021-10-12 1.6536 TRY 7,594,621.0000 TLM 1.7200 TRY 1.5800 TRY 1.6240 TRY 1.7110 TRY
2021-10-11 1.7484 TRY 8,683,663.0000 TLM 1.7200 TRY 1.6730 TRY 1.6980 TRY 1.6850 TRY
2021-10-10 1.8204 TRY 7,531,905.0000 TLM 1.8910 TRY 1.7320 TRY 1.7620 TRY 1.7400 TRY
2021-10-09 1.8550 TRY 9,745,353.0000 TLM 1.8640 TRY 1.8000 TRY 1.8450 TRY 1.8910 TRY
2021-10-08 1.8806 TRY 13,558,268.0000 TLM 1.9630 TRY 1.7550 TRY 1.8540 TRY 1.8520 TRY
2021-10-07 1.7989 TRY 11,012,208.0000 TLM 1.7290 TRY 1.6700 TRY 1.7280 TRY 1.8220 TRY
2021-10-06 1.7692 TRY 11,862,777.0000 TLM 1.8370 TRY 1.6300 TRY 1.7200 TRY 1.7420 TRY
2021-10-05 1.8216 TRY 13,999,892.0000 TLM 1.8080 TRY 1.7530 TRY 1.8080 TRY 1.8410 TRY
2021-10-04 1.8193 TRY 26,642,322.0000 TLM 1.7380 TRY 1.6890 TRY 1.7300 TRY 1.7890 TRY
2021-10-03 1.7413 TRY 19,097,013.0000 TLM 1.7190 TRY 1.6610 TRY 1.7080 TRY 1.7090 TRY