Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: MOBBUSD
12
Date Price Volume Open Low High Close
2022-07-05 1.1025 BUSD 21,080.0200 1.0970 BUSD 1.0750 BUSD 1.0820 BUSD 1.0750 BUSD
2022-07-04 1.0831 BUSD 22,470.4400 1.0750 BUSD 1.0630 BUSD 1.0630 BUSD 1.0970 BUSD
2022-07-03 1.0700 BUSD 27,151.4800 1.0820 BUSD 1.0500 BUSD 1.0590 BUSD 1.0750 BUSD
2022-07-02 1.0755 BUSD 51,307.9500 1.0650 BUSD 1.0540 BUSD 1.0560 BUSD 1.0850 BUSD
2022-07-01 1.0941 BUSD 80,589.2500 1.1100 BUSD 1.0550 BUSD 1.0670 BUSD 1.0640 BUSD
2022-06-30 1.1799 BUSD 2,201,430.0100 1.1070 BUSD 1.0690 BUSD 1.0860 BUSD 1.0890 BUSD
2022-06-29 1.1038 BUSD 367,375.1900 1.0450 BUSD 1.0370 BUSD 1.0490 BUSD 1.1140 BUSD
2022-06-28 1.0635 BUSD 77,589.1900 1.0650 BUSD 1.0440 BUSD 1.0520 BUSD 1.0500 BUSD
2022-06-27 1.0890 BUSD 158,269.7600 1.1000 BUSD 1.0560 BUSD 1.0670 BUSD 1.0630 BUSD
2022-06-26 1.1475 BUSD 161,256.8000 1.1580 BUSD 1.1040 BUSD 1.1140 BUSD 1.1070 BUSD
2022-06-25 1.1480 BUSD 103,149.6000 1.1410 BUSD 1.1220 BUSD 1.1380 BUSD 1.1460 BUSD
2022-06-24 1.1474 BUSD 139,814.0900 1.1560 BUSD 1.1170 BUSD 1.1340 BUSD 1.1530 BUSD
2022-06-23 1.1165 BUSD 248,672.7200 1.0570 BUSD 1.0520 BUSD 1.0770 BUSD 1.1450 BUSD
2022-06-22 1.0668 BUSD 174,779.6800 1.0850 BUSD 1.0390 BUSD 1.0590 BUSD 1.0580 BUSD
2022-06-21 1.1121 BUSD 138,721.7200 1.0720 BUSD 1.0660 BUSD 1.0840 BUSD 1.0940 BUSD
2022-06-20 1.0864 BUSD 212,311.6100 1.0960 BUSD 1.0470 BUSD 1.0640 BUSD 1.0740 BUSD
2022-06-19 1.0521 BUSD 230,636.6400 1.0300 BUSD 0.9880 BUSD 1.0020 BUSD 1.0990 BUSD
2022-06-18 1.0181 BUSD 179,912.4300 1.0410 BUSD 0.9750 BUSD 0.9940 BUSD 1.0340 BUSD
2022-06-17 1.0526 BUSD 64,162.7500 1.0300 BUSD 1.0290 BUSD 1.0430 BUSD 1.0430 BUSD
2022-06-16 1.0870 BUSD 364,579.1500 1.1570 BUSD 1.0200 BUSD 1.0330 BUSD 1.0260 BUSD
2022-06-15 1.0948 BUSD 763,347.2500 1.1970 BUSD 1.0310 BUSD 1.0550 BUSD 1.1570 BUSD
2022-06-14 1.2761 BUSD 265,044.8500 1.3840 BUSD 1.1600 BUSD 1.1800 BUSD 1.1940 BUSD
2022-06-13 1.4708 BUSD 176,231.3700 1.5820 BUSD 1.3560 BUSD 1.3760 BUSD 1.3670 BUSD
2022-06-12 1.6019 BUSD 79,004.7600 1.6160 BUSD 1.5630 BUSD 1.5800 BUSD 1.5870 BUSD
2022-06-11 1.6638 BUSD 138,283.2700 1.6700 BUSD 1.6140 BUSD 1.6210 BUSD 1.6190 BUSD
2022-06-10 1.7322 BUSD 281,726.0100 1.9090 BUSD 1.6510 BUSD 1.6720 BUSD 1.6710 BUSD
2022-06-09 1.9197 BUSD 44,608.3600 1.9200 BUSD 1.8990 BUSD 1.9120 BUSD 1.9110 BUSD
2022-06-08 1.9609 BUSD 201,429.1700 1.9890 BUSD 1.9230 BUSD 1.9280 BUSD 1.9240 BUSD
2022-06-07 1.9736 BUSD 121,368.3100 2.0060 BUSD 1.9140 BUSD 1.9370 BUSD 1.9940 BUSD
2022-06-06 2.0398 BUSD 115,269.0100 1.9820 BUSD 1.9800 BUSD 1.9950 BUSD 1.9950 BUSD
2022-06-05 2.0036 BUSD 91,962.7600 2.0210 BUSD 1.9550 BUSD 1.9800 BUSD 1.9760 BUSD
2022-06-04 2.0067 BUSD 101,261.2100 1.9890 BUSD 1.9720 BUSD 1.9770 BUSD 2.0160 BUSD
2022-06-03 2.0509 BUSD 214,041.7800 2.0540 BUSD 1.9600 BUSD 1.9810 BUSD 1.9920 BUSD
2022-06-02 2.0237 BUSD 239,805.2800 2.0710 BUSD 1.9820 BUSD 2.0110 BUSD 2.0600 BUSD
2022-06-01 2.2486 BUSD 904,945.4700 2.2850 BUSD 2.0090 BUSD 2.0670 BUSD 2.0800 BUSD
2022-05-31 2.2794 BUSD 1,316,528.2900 2.0620 BUSD 2.0180 BUSD 2.0430 BUSD 2.3010 BUSD
2022-05-30 2.0256 BUSD 261,561.8800 1.9780 BUSD 1.9550 BUSD 1.9780 BUSD 2.0680 BUSD
2022-05-29 1.9633 BUSD 136,043.5500 1.9710 BUSD 1.9100 BUSD 1.9300 BUSD 1.9830 BUSD
2022-05-28 1.9430 BUSD 116,748.0000 1.9110 BUSD 1.8770 BUSD 1.9070 BUSD 1.9840 BUSD
2022-05-27 1.8902 BUSD 211,687.2400 1.9210 BUSD 1.8330 BUSD 1.8650 BUSD 1.9080 BUSD
2022-05-26 1.9280 BUSD 251,509.2700 1.9490 BUSD 1.8480 BUSD 1.8920 BUSD 1.9230 BUSD
2022-05-25 2.0247 BUSD 335,156.6300 2.0050 BUSD 1.9400 BUSD 1.9600 BUSD 1.9440 BUSD
2022-05-24 1.9215 BUSD 235,484.0900 1.9040 BUSD 1.8610 BUSD 1.8990 BUSD 1.9990 BUSD
2022-05-23 2.0067 BUSD 274,893.4200 2.0640 BUSD 1.8850 BUSD 1.9020 BUSD 1.9000 BUSD
2022-05-22 2.0146 BUSD 230,910.5000 1.9730 BUSD 1.9080 BUSD 1.9290 BUSD 2.0560 BUSD
2022-05-21 1.9497 BUSD 283,654.4600 1.8560 BUSD 1.8320 BUSD 1.8620 BUSD 1.9760 BUSD
2022-05-20 1.9895 BUSD 553,420.5800 2.0160 BUSD 1.8480 BUSD 1.8740 BUSD 1.8830 BUSD
2022-05-19 2.0523 BUSD 1,187,142.2000 1.8030 BUSD 1.7860 BUSD 1.8210 BUSD 2.0130 BUSD
2022-05-18 1.8560 BUSD 242,236.4700 1.9250 BUSD 1.7940 BUSD 1.8220 BUSD 1.8000 BUSD
2022-05-17 1.9600 BUSD 760,715.6600 1.8180 BUSD 1.8130 BUSD 1.8430 BUSD 1.9190 BUSD
12