Crypto exchange Binance

Market Lisk (LSK) / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: LSKBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2022-01-26 1.5647 BUSD 2,378.7000 LSK 1.5470 BUSD 1.5390 BUSD 1.5550 BUSD 1.5960 BUSD
2022-01-25 1.5146 BUSD 24,770.7000 LSK 1.5000 BUSD 1.4510 BUSD 1.4630 BUSD 1.5530 BUSD
2022-01-24 1.5175 BUSD 269,629.3000 LSK 1.6200 BUSD 1.4260 BUSD 1.4630 BUSD 1.5130 BUSD
2022-01-23 1.6172 BUSD 295,633.6000 LSK 1.5430 BUSD 1.5180 BUSD 1.5310 BUSD 1.6320 BUSD
2022-01-22 1.5995 BUSD 107,206.7000 LSK 1.5870 BUSD 1.4770 BUSD 1.5430 BUSD 1.5360 BUSD
2022-01-21 1.7101 BUSD 84,889.7000 LSK 1.8090 BUSD 1.5320 BUSD 1.5720 BUSD 1.5720 BUSD
2022-01-20 1.9512 BUSD 42,782.8000 LSK 1.9450 BUSD 1.8130 BUSD 1.8630 BUSD 1.8150 BUSD
2022-01-19 1.9430 BUSD 10,821.3000 LSK 1.9580 BUSD 1.9010 BUSD 1.9110 BUSD 1.9460 BUSD
2022-01-18 1.9534 BUSD 19,811.0000 LSK 1.9860 BUSD 1.9010 BUSD 1.9190 BUSD 1.9570 BUSD
2022-01-17 2.0003 BUSD 16,709.1000 LSK 2.0630 BUSD 1.9560 BUSD 1.9760 BUSD 1.9900 BUSD
2022-01-16 2.0754 BUSD 12,439.4000 LSK 2.0870 BUSD 2.0520 BUSD 2.0620 BUSD 2.0740 BUSD
2022-01-15 2.0806 BUSD 31,134.8000 LSK 2.0950 BUSD 2.0550 BUSD 2.0730 BUSD 2.1060 BUSD
2022-01-14 2.0746 BUSD 11,109.8000 LSK 2.0710 BUSD 2.0340 BUSD 2.0460 BUSD 2.1080 BUSD
2022-01-13 2.1239 BUSD 21,673.1000 LSK 2.1450 BUSD 2.0540 BUSD 2.0710 BUSD 2.0830 BUSD
2022-01-12 2.1354 BUSD 74,793.8000 LSK 2.1050 BUSD 2.0770 BUSD 2.0810 BUSD 2.1390 BUSD
2022-01-11 2.0455 BUSD 50,606.5000 LSK 1.9920 BUSD 1.9630 BUSD 1.9860 BUSD 2.1030 BUSD
2022-01-10 1.9922 BUSD 17,963.1000 LSK 2.0500 BUSD 1.8700 BUSD 1.9860 BUSD 2.0020 BUSD
2022-01-09 2.1006 BUSD 24,824.9000 LSK 2.0400 BUSD 2.0140 BUSD 2.0210 BUSD 2.0480 BUSD
2022-01-08 2.0634 BUSD 20,132.2000 LSK 2.1300 BUSD 1.9550 BUSD 2.0140 BUSD 2.0400 BUSD
2022-01-07 2.1233 BUSD 25,227.9000 LSK 2.1400 BUSD 2.0180 BUSD 2.0580 BUSD 2.1270 BUSD
2022-01-06 2.1871 BUSD 105,333.0000 LSK 2.1680 BUSD 2.0850 BUSD 2.1310 BUSD 2.1560 BUSD
2022-01-05 2.3063 BUSD 75,741.7000 LSK 2.3280 BUSD 2.1300 BUSD 2.1930 BUSD 2.1810 BUSD
2022-01-04 2.3775 BUSD 57,158.7000 LSK 2.3360 BUSD 2.2920 BUSD 2.3020 BUSD 2.3410 BUSD
2022-01-03 2.4056 BUSD 63,464.8000 LSK 2.4030 BUSD 2.2910 BUSD 2.3220 BUSD 2.3360 BUSD
2022-01-02 2.3794 BUSD 16,576.7000 LSK 2.3460 BUSD 2.3210 BUSD 2.3410 BUSD 2.4210 BUSD
2022-01-01 2.3417 BUSD 19,229.2000 LSK 2.3360 BUSD 2.3200 BUSD 2.3350 BUSD 2.3500 BUSD
2021-12-31 2.3910 BUSD 35,578.8000 LSK 2.4020 BUSD 2.2950 BUSD 2.3270 BUSD 2.3270 BUSD
2021-12-30 2.3746 BUSD 17,243.7000 LSK 2.3310 BUSD 2.2910 BUSD 2.3410 BUSD 2.3990 BUSD
2021-12-29 2.4785 BUSD 29,773.2000 LSK 2.4630 BUSD 2.3600 BUSD 2.3640 BUSD 2.3640 BUSD
2021-12-28 2.4361 BUSD 54,379.8000 LSK 2.5420 BUSD 2.3850 BUSD 2.4140 BUSD 2.4820 BUSD
2021-12-27 2.7845 BUSD 175,370.4000 LSK 2.4990 BUSD 2.4720 BUSD 2.4850 BUSD 2.5400 BUSD
2021-12-26 2.4609 BUSD 28,714.2000 LSK 2.4670 BUSD 2.4090 BUSD 2.4150 BUSD 2.4960 BUSD
2021-12-25 2.4911 BUSD 20,436.2000 LSK 2.4790 BUSD 2.4430 BUSD 2.4610 BUSD 2.4690 BUSD
2021-12-24 2.5199 BUSD 24,221.3000 LSK 2.5190 BUSD 2.4750 BUSD 2.4850 BUSD 2.4800 BUSD
2021-12-23 2.4453 BUSD 66,772.8000 LSK 2.4060 BUSD 2.3620 BUSD 2.3870 BUSD 2.5140 BUSD
2021-12-22 2.4468 BUSD 663,529.5000 LSK 2.4050 BUSD 2.3830 BUSD 2.4010 BUSD 2.3940 BUSD
2021-12-21 2.3122 BUSD 20,235.7000 LSK 2.2330 BUSD 2.1940 BUSD 2.2080 BUSD 2.4010 BUSD
2021-12-20 2.2251 BUSD 14,439.4000 LSK 2.2860 BUSD 2.1620 BUSD 2.2040 BUSD 2.2280 BUSD
2021-12-19 2.3043 BUSD 8,419.0000 LSK 2.3040 BUSD 2.2680 BUSD 2.2850 BUSD 2.3070 BUSD
2021-12-18 2.3075 BUSD 34,341.5000 LSK 2.2760 BUSD 2.2280 BUSD 2.2470 BUSD 2.3120 BUSD
2021-12-17 2.3095 BUSD 15,405.3000 LSK 2.3680 BUSD 2.2110 BUSD 2.2900 BUSD 2.3070 BUSD
2021-12-16 2.4496 BUSD 23,930.1000 LSK 2.4060 BUSD 2.3710 BUSD 2.3950 BUSD 2.3840 BUSD
2021-12-15 2.3396 BUSD 29,627.3000 LSK 2.3310 BUSD 2.2360 BUSD 2.2650 BUSD 2.3940 BUSD
2021-12-14 2.3395 BUSD 51,331.9000 LSK 2.2490 BUSD 2.2380 BUSD 2.2740 BUSD 2.3160 BUSD
2021-12-13 2.3480 BUSD 62,145.5000 LSK 2.4820 BUSD 2.1500 BUSD 2.2170 BUSD 2.2700 BUSD
2021-12-12 2.5034 BUSD 235,126.0000 LSK 2.4810 BUSD 2.3810 BUSD 2.4350 BUSD 2.4780 BUSD
2021-12-11 2.4319 BUSD 28,279.8000 LSK 2.3680 BUSD 2.3600 BUSD 2.4110 BUSD 2.4850 BUSD
2021-12-10 2.5411 BUSD 54,940.5000 LSK 2.5850 BUSD 2.4120 BUSD 2.4370 BUSD 2.4230 BUSD
2021-12-09 2.6887 BUSD 45,211.1000 LSK 2.8700 BUSD 2.5720 BUSD 2.6010 BUSD 2.6350 BUSD
2021-12-08 2.9018 BUSD 55,216.4000 LSK 2.7590 BUSD 2.7250 BUSD 2.7800 BUSD 2.8630 BUSD