Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: LOKABUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2022-07-06 0.5239 BUSD 715,997.6000 0.5211 BUSD 0.5140 BUSD 0.5226 BUSD 0.5241 BUSD
2022-07-05 0.5343 BUSD 1,383,938.5000 0.5549 BUSD 0.5078 BUSD 0.5164 BUSD 0.5204 BUSD
2022-07-04 0.5398 BUSD 962,502.4000 0.5381 BUSD 0.5216 BUSD 0.5314 BUSD 0.5557 BUSD
2022-07-03 0.5411 BUSD 1,111,091.9000 0.5588 BUSD 0.5184 BUSD 0.5302 BUSD 0.5374 BUSD
2022-07-02 0.5483 BUSD 280,743.6000 0.5502 BUSD 0.5367 BUSD 0.5413 BUSD 0.5633 BUSD
2022-07-01 0.5574 BUSD 1,308,583.8000 0.5590 BUSD 0.5410 BUSD 0.5512 BUSD 0.5526 BUSD
2022-06-30 0.5457 BUSD 1,347,647.1000 0.5762 BUSD 0.5189 BUSD 0.5314 BUSD 0.5432 BUSD
2022-06-29 0.5634 BUSD 1,022,368.6000 0.5627 BUSD 0.5498 BUSD 0.5591 BUSD 0.5703 BUSD
2022-06-28 0.5980 BUSD 1,007,683.0000 0.6100 BUSD 0.5609 BUSD 0.5671 BUSD 0.5659 BUSD
2022-06-27 0.6281 BUSD 1,114,725.8000 0.6111 BUSD 0.6018 BUSD 0.6135 BUSD 0.6097 BUSD
2022-06-26 0.6834 BUSD 4,268,241.3000 0.6550 BUSD 0.6143 BUSD 0.6246 BUSD 0.6167 BUSD
2022-06-25 0.6260 BUSD 851,828.5000 0.6244 BUSD 0.5939 BUSD 0.6072 BUSD 0.6382 BUSD
2022-06-24 0.6454 BUSD 3,193,707.4000 0.5957 BUSD 0.5880 BUSD 0.6022 BUSD 0.6359 BUSD
2022-06-23 0.5710 BUSD 880,551.1000 0.5506 BUSD 0.5500 BUSD 0.5648 BUSD 0.5914 BUSD
2022-06-22 0.5620 BUSD 739,474.1000 0.5867 BUSD 0.5405 BUSD 0.5542 BUSD 0.5513 BUSD
2022-06-21 0.5965 BUSD 1,298,445.0000 0.5656 BUSD 0.5614 BUSD 0.5726 BUSD 0.5971 BUSD
2022-06-20 0.5696 BUSD 986,782.0000 0.5723 BUSD 0.5444 BUSD 0.5572 BUSD 0.5703 BUSD
2022-06-19 0.5547 BUSD 1,002,828.1000 0.5476 BUSD 0.5259 BUSD 0.5394 BUSD 0.5668 BUSD
2022-06-18 0.5336 BUSD 1,199,936.1000 0.5692 BUSD 0.4984 BUSD 0.5235 BUSD 0.5505 BUSD
2022-06-17 0.5798 BUSD 792,500.7000 0.5665 BUSD 0.5580 BUSD 0.5710 BUSD 0.5706 BUSD
2022-06-16 0.6087 BUSD 2,234,897.2000 0.6825 BUSD 0.5515 BUSD 0.5674 BUSD 0.5662 BUSD
2022-06-15 0.6233 BUSD 3,026,140.7000 0.5984 BUSD 0.5443 BUSD 0.5630 BUSD 0.6827 BUSD
2022-06-14 0.5916 BUSD 1,294,376.6000 0.5662 BUSD 0.5199 BUSD 0.5421 BUSD 0.5980 BUSD
2022-06-13 0.5768 BUSD 2,802,184.7000 0.6105 BUSD 0.5331 BUSD 0.5597 BUSD 0.5596 BUSD
2022-06-12 0.6702 BUSD 2,442,032.9000 0.7340 BUSD 0.6110 BUSD 0.6383 BUSD 0.6141 BUSD
2022-06-11 0.8362 BUSD 2,288,884.1000 0.8899 BUSD 0.7230 BUSD 0.7480 BUSD 0.7355 BUSD
2022-06-10 0.8929 BUSD 4,490,362.8000 0.8200 BUSD 0.7804 BUSD 0.8078 BUSD 0.8887 BUSD
2022-06-09 0.8605 BUSD 1,222,541.8000 0.9090 BUSD 0.8126 BUSD 0.8248 BUSD 0.8247 BUSD
2022-06-08 0.9119 BUSD 1,349,509.3000 0.8958 BUSD 0.8700 BUSD 0.8883 BUSD 0.9085 BUSD
2022-06-07 0.9198 BUSD 1,381,842.5000 0.9998 BUSD 0.8883 BUSD 0.9050 BUSD 0.8943 BUSD
2022-06-06 1.0353 BUSD 767,935.3000 1.0205 BUSD 0.9799 BUSD 1.0064 BUSD 1.0045 BUSD
2022-06-05 1.0232 BUSD 481,782.4000 1.0595 BUSD 1.0000 BUSD 1.0137 BUSD 1.0153 BUSD
2022-06-04 1.0465 BUSD 409,813.5000 1.0354 BUSD 1.0150 BUSD 1.0247 BUSD 1.0547 BUSD
2022-06-03 1.0454 BUSD 867,381.2000 1.1196 BUSD 1.0006 BUSD 1.0209 BUSD 1.0354 BUSD
2022-06-02 1.1086 BUSD 738,443.0000 1.1064 BUSD 1.0800 BUSD 1.1037 BUSD 1.1290 BUSD
2022-06-01 1.1853 BUSD 1,521,905.7000 1.3063 BUSD 1.0741 BUSD 1.1085 BUSD 1.1103 BUSD
2022-05-31 1.3580 BUSD 1,985,993.5000 1.3479 BUSD 1.2900 BUSD 1.3061 BUSD 1.3097 BUSD
2022-05-30 1.3100 BUSD 2,186,742.1000 1.2980 BUSD 1.2429 BUSD 1.2828 BUSD 1.3456 BUSD
2022-05-29 1.2506 BUSD 919,051.8000 1.2622 BUSD 1.2087 BUSD 1.2256 BUSD 1.2849 BUSD
2022-05-28 1.2060 BUSD 1,053,857.1000 1.1632 BUSD 1.1408 BUSD 1.1691 BUSD 1.2563 BUSD
2022-05-27 1.2058 BUSD 3,224,015.1000 1.3255 BUSD 1.0975 BUSD 1.1577 BUSD 1.1648 BUSD
2022-05-26 1.3736 BUSD 7,647,439.6000 1.2276 BUSD 1.2225 BUSD 1.2402 BUSD 1.3583 BUSD
2022-05-25 1.2330 BUSD 1,503,317.5000 1.2589 BUSD 1.1845 BUSD 1.2168 BUSD 1.2383 BUSD
2022-05-24 1.2691 BUSD 3,662,606.9000 1.2085 BUSD 1.1428 BUSD 1.1941 BUSD 1.2402 BUSD
2022-05-23 1.2786 BUSD 3,682,857.7000 1.2379 BUSD 1.1962 BUSD 1.2256 BUSD 1.2112 BUSD
2022-05-22 1.2509 BUSD 1,967,777.5000 1.2069 BUSD 1.1783 BUSD 1.2130 BUSD 1.2511 BUSD
2022-05-21 1.2142 BUSD 4,102,228.5000 1.2895 BUSD 1.1346 BUSD 1.1737 BUSD 1.2166 BUSD
2022-05-20 1.2819 BUSD 10,298,211.6000 1.0589 BUSD 1.0415 BUSD 1.0656 BUSD 1.2835 BUSD
2022-05-19 1.0121 BUSD 1,589,079.7000 1.0301 BUSD 0.9480 BUSD 0.9754 BUSD 1.0519 BUSD
2022-05-18 1.0732 BUSD 2,272,412.8000 1.1200 BUSD 0.9646 BUSD 1.0291 BUSD 1.0246 BUSD