Crypto exchange Binance

Market Flux (FLUX) / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: FLUXBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2022-03-27 1.6179 BUSD 350,062.0000 FLUX 1.5890 BUSD 1.5790 BUSD 1.5960 BUSD 1.6790 BUSD
2022-03-26 1.5748 BUSD 232,368.2200 FLUX 1.5710 BUSD 1.5520 BUSD 1.5600 BUSD 1.5840 BUSD
2022-03-25 1.6005 BUSD 530,530.3300 FLUX 1.5960 BUSD 1.5520 BUSD 1.5710 BUSD 1.5660 BUSD
2022-03-24 1.6099 BUSD 1,948,179.9400 FLUX 1.5060 BUSD 1.4880 BUSD 1.5000 BUSD 1.5910 BUSD
2022-03-23 1.4861 BUSD 318,165.7100 FLUX 1.4950 BUSD 1.4680 BUSD 1.4750 BUSD 1.5020 BUSD
2022-03-22 1.4866 BUSD 483,140.4700 FLUX 1.4720 BUSD 1.4300 BUSD 1.4760 BUSD 1.4910 BUSD
2022-03-21 1.4472 BUSD 405,103.3400 FLUX 1.4460 BUSD 1.4220 BUSD 1.4280 BUSD 1.4690 BUSD
2022-03-20 1.4466 BUSD 290,874.0800 FLUX 1.4650 BUSD 1.4290 BUSD 1.4400 BUSD 1.4430 BUSD
2022-03-19 1.4629 BUSD 1,099,856.4100 FLUX 1.4390 BUSD 1.4280 BUSD 1.4340 BUSD 1.4620 BUSD
2022-03-18 1.4182 BUSD 379,878.2300 FLUX 1.4350 BUSD 1.3910 BUSD 1.4080 BUSD 1.4400 BUSD
2022-03-17 1.4486 BUSD 567,932.6900 FLUX 1.4450 BUSD 1.4250 BUSD 1.4330 BUSD 1.4400 BUSD
2022-03-16 1.4328 BUSD 1,134,314.9300 FLUX 1.4100 BUSD 1.3940 BUSD 1.4100 BUSD 1.4350 BUSD
2022-03-15 1.4009 BUSD 891,345.0300 FLUX 1.4220 BUSD 1.3670 BUSD 1.3800 BUSD 1.4120 BUSD
2022-03-14 1.4136 BUSD 494,138.0300 FLUX 1.4250 BUSD 1.3850 BUSD 1.3970 BUSD 1.4060 BUSD
2022-03-13 1.4720 BUSD 2,209,680.3700 FLUX 1.4890 BUSD 1.4120 BUSD 1.4360 BUSD 1.4240 BUSD
2022-03-12 1.4756 BUSD 3,194,497.7700 FLUX 1.3840 BUSD 1.3840 BUSD 1.4000 BUSD 1.5200 BUSD
2022-03-11 1.5312 BUSD 3,766,861.7500 FLUX 1.4570 BUSD 1.3840 BUSD 1.3980 BUSD 1.3880 BUSD
2022-03-10 1.3844 BUSD 2,492,343.6600 FLUX 1.3760 BUSD 1.3190 BUSD 1.3350 BUSD 1.4240 BUSD
2022-03-09 1.3853 BUSD 572,569.6600 FLUX 1.3240 BUSD 1.3170 BUSD 1.3310 BUSD 1.3680 BUSD
2022-03-08 1.3287 BUSD 714,091.4200 FLUX 1.3280 BUSD 1.3040 BUSD 1.3220 BUSD 1.3220 BUSD
2022-03-07 1.3488 BUSD 652,088.3300 FLUX 1.3430 BUSD 1.3130 BUSD 1.3410 BUSD 1.3300 BUSD
2022-03-06 1.3686 BUSD 508,883.7200 FLUX 1.4010 BUSD 1.3320 BUSD 1.3550 BUSD 1.3460 BUSD
2022-03-05 1.3635 BUSD 462,427.6900 FLUX 1.3450 BUSD 1.3160 BUSD 1.3330 BUSD 1.4020 BUSD
2022-03-04 1.3946 BUSD 847,844.5000 FLUX 1.4390 BUSD 1.3160 BUSD 1.3440 BUSD 1.3440 BUSD
2022-03-03 1.4472 BUSD 807,946.1300 FLUX 1.4800 BUSD 1.3960 BUSD 1.4140 BUSD 1.4410 BUSD
2022-03-02 1.5054 BUSD 971,495.1600 FLUX 1.5340 BUSD 1.4390 BUSD 1.4910 BUSD 1.4800 BUSD
2022-03-01 1.5202 BUSD 961,324.0100 FLUX 1.5110 BUSD 1.4700 BUSD 1.5000 BUSD 1.5230 BUSD
2022-02-28 1.4110 BUSD 989,252.5000 FLUX 1.3070 BUSD 1.2930 BUSD 1.3120 BUSD 1.5110 BUSD
2022-02-27 1.3633 BUSD 774,883.3400 FLUX 1.3900 BUSD 1.2810 BUSD 1.3160 BUSD 1.2990 BUSD
2022-02-26 1.4310 BUSD 745,091.2200 FLUX 1.4050 BUSD 1.3810 BUSD 1.3900 BUSD 1.3840 BUSD
2022-02-25 1.3674 BUSD 1,502,050.2400 FLUX 1.2620 BUSD 1.2490 BUSD 1.2800 BUSD 1.4390 BUSD
2022-02-24 1.2011 BUSD 1,729,057.6400 FLUX 1.3550 BUSD 1.1350 BUSD 1.1670 BUSD 1.2640 BUSD
2022-02-23 1.3923 BUSD 866,689.9800 FLUX 1.3710 BUSD 1.3380 BUSD 1.3640 BUSD 1.3600 BUSD
2022-02-22 1.3368 BUSD 1,108,770.1100 FLUX 1.3200 BUSD 1.2640 BUSD 1.3130 BUSD 1.3580 BUSD
2022-02-21 1.3998 BUSD 1,560,395.0900 FLUX 1.3530 BUSD 1.3330 BUSD 1.3490 BUSD 1.3400 BUSD
2022-02-20 1.3868 BUSD 1,170,440.9900 FLUX 1.5090 BUSD 1.3200 BUSD 1.3510 BUSD 1.3680 BUSD
2022-02-19 1.5116 BUSD 640,154.5400 FLUX 1.5150 BUSD 1.4740 BUSD 1.4990 BUSD 1.5090 BUSD
2022-02-18 1.5411 BUSD 1,065,611.6100 FLUX 1.5630 BUSD 1.4300 BUSD 1.5200 BUSD 1.5150 BUSD
2022-02-17 1.6442 BUSD 865,057.8100 FLUX 1.7260 BUSD 1.5380 BUSD 1.5800 BUSD 1.5750 BUSD
2022-02-16 1.7051 BUSD 945,458.3200 FLUX 1.7530 BUSD 1.6450 BUSD 1.6670 BUSD 1.7250 BUSD
2022-02-15 1.7212 BUSD 1,330,008.5000 FLUX 1.6260 BUSD 1.6220 BUSD 1.6380 BUSD 1.7040 BUSD
2022-02-14 1.6294 BUSD 1,809,405.3400 FLUX 1.6610 BUSD 1.5550 BUSD 1.5980 BUSD 1.6300 BUSD
2022-02-13 1.6854 BUSD 1,532,540.7600 FLUX 1.5990 BUSD 1.5770 BUSD 1.6060 BUSD 1.6680 BUSD
2022-02-12 1.5942 BUSD 1,898,275.6600 FLUX 1.5830 BUSD 1.4770 BUSD 1.5060 BUSD 1.6140 BUSD
2022-02-11 1.6815 BUSD 1,228,939.5600 FLUX 1.7350 BUSD 1.5540 BUSD 1.5900 BUSD 1.5830 BUSD
2022-02-10 1.8004 BUSD 1,730,932.2400 FLUX 1.8700 BUSD 1.6970 BUSD 1.7390 BUSD 1.7280 BUSD
2022-02-09 1.8559 BUSD 1,065,719.7100 FLUX 1.8780 BUSD 1.7860 BUSD 1.8210 BUSD 1.8680 BUSD
2022-02-08 1.9060 BUSD 1,819,585.3700 FLUX 1.9320 BUSD 1.7620 BUSD 1.7850 BUSD 1.8860 BUSD
2022-02-07 1.9378 BUSD 2,980,772.8000 FLUX 1.7880 BUSD 1.7620 BUSD 1.8080 BUSD 1.9310 BUSD
2022-02-06 1.7905 BUSD 4,017,058.2900 FLUX 1.6020 BUSD 1.5830 BUSD 1.6060 BUSD 1.7780 BUSD