Crypto exchange Poloniex

Market Injective Protocol (INJ) / Tether (USDT)

Identifier on Poloniex: USDT_INJ
123...1213
Date Price Volume Open Low High Close
2022-07-02 1.2273 USDT 157.8691 INJ 1.1751 USDT 1.1751 USDT 1.2540 USDT 1.2165 USDT
2022-07-01 1.2716 USDT 133.4035 INJ 1.3176 USDT 1.2047 USDT 1.3176 USDT 1.2424 USDT
2022-06-30 1.2137 USDT 248.2910 INJ 1.2474 USDT 1.1930 USDT 1.2479 USDT 1.2036 USDT
2022-06-29 1.2982 USDT 185.2845 INJ 1.3151 USDT 1.2645 USDT 1.3445 USDT 1.2734 USDT
2022-06-28 1.3644 USDT 2,605.9321 INJ 1.3290 USDT 1.2908 USDT 1.3882 USDT 1.2908 USDT
2022-06-27 1.3646 USDT 9.9604 INJ 1.3960 USDT 1.3500 USDT 1.4178 USDT 1.3500 USDT
2022-06-26 1.4610 USDT 354.9255 INJ 1.4662 USDT 1.4375 USDT 1.4824 USDT 1.4401 USDT
2022-06-25 1.4391 USDT 382.4568 INJ 1.4570 USDT 1.3888 USDT 1.4598 USDT 1.4236 USDT
2022-06-24 1.4297 USDT 249.8801 INJ 1.3671 USDT 1.3671 USDT 1.4777 USDT 1.4686 USDT
2022-06-23 1.3630 USDT 512.5236 INJ 1.3572 USDT 1.3396 USDT 1.3860 USDT 1.3790 USDT
2022-06-22 1.3851 USDT 385.1159 INJ 1.3527 USDT 1.3503 USDT 1.4192 USDT 1.3812 USDT
2022-06-21 1.3775 USDT 106.1602 INJ 1.4116 USDT 1.3410 USDT 1.4116 USDT 1.3657 USDT
2022-06-20 1.3215 USDT 342.3644 INJ 1.2575 USDT 1.2575 USDT 1.4120 USDT 1.4120 USDT
2022-06-19 1.2122 USDT 102.9621 INJ 1.2091 USDT 1.2091 USDT 1.3122 USDT 1.3122 USDT
2022-06-18 1.2947 USDT 631.1223 INJ 1.3539 USDT 1.1824 USDT 1.4134 USDT 1.1824 USDT
2022-06-17 1.3511 USDT 7.9491 INJ 1.3400 USDT 1.3337 USDT 1.3931 USDT 1.3341 USDT
2022-06-16 1.3981 USDT 379.9530 INJ 1.4788 USDT 1.3958 USDT 1.4788 USDT 1.4300 USDT
2022-06-15 1.4508 USDT 222.2300 INJ 1.3989 USDT 1.3019 USDT 1.5253 USDT 1.5034 USDT
2022-06-14 1.5935 USDT 1,702.2820 INJ 1.2587 USDT 1.2518 USDT 1.7244 USDT 1.5247 USDT
2022-06-13 1.3479 USDT 868.0253 INJ 1.5148 USDT 1.2966 USDT 1.5148 USDT 1.3273 USDT
2022-06-12 1.6532 USDT 294.4208 INJ 1.7495 USDT 1.5634 USDT 1.7495 USDT 1.5723 USDT
2022-06-11 1.8435 USDT 1,112.0122 INJ 1.9748 USDT 1.7844 USDT 1.9748 USDT 1.8406 USDT
2022-06-10 2.1406 USDT 178.7962 INJ 2.0346 USDT 2.0346 USDT 2.1600 USDT 2.1576 USDT
2022-06-09 2.0334 USDT 1,891.9098 INJ 1.9047 USDT 1.9047 USDT 2.3111 USDT 2.0352 USDT
2022-06-08 2.0077 USDT 6.0502 INJ 2.0084 USDT 2.0043 USDT 2.0084 USDT 2.0043 USDT
2022-06-07 1.9531 USDT 274.7905 INJ 2.0346 USDT 1.9181 USDT 2.0346 USDT 1.9908 USDT
2022-06-06 2.1058 USDT 1.3668 INJ 2.1076 USDT 2.1031 USDT 2.1076 USDT 2.1031 USDT
2022-06-05 2.0125 USDT 406.2579 INJ 2.0000 USDT 2.0000 USDT 2.0665 USDT 2.0665 USDT
2022-06-04 2.0649 USDT 0.5327 INJ 2.0649 USDT 2.0649 USDT 2.0649 USDT 2.0649 USDT
2022-06-03 2.0455 USDT 13.1848 INJ 2.0223 USDT 2.0223 USDT 2.0719 USDT 2.0719 USDT
2022-06-01 2.2225 USDT 87.1260 INJ 2.2302 USDT 1.8323 USDT 2.3191 USDT 2.1374 USDT
2022-05-31 2.1993 USDT 68.4019 INJ 2.2176 USDT 2.1298 USDT 2.2982 USDT 2.2982 USDT
2022-05-30 2.1770 USDT 26.7324 INJ 2.1884 USDT 2.1307 USDT 2.2608 USDT 2.2608 USDT
2022-05-29 2.1076 USDT 1,018.5632 INJ 1.9571 USDT 1.9540 USDT 2.2507 USDT 2.1582 USDT
2022-05-28 1.9477 USDT 50.2375 INJ 1.9535 USDT 1.9215 USDT 1.9535 USDT 1.9215 USDT
2022-05-27 1.9313 USDT 92.7054 INJ 2.0257 USDT 1.8870 USDT 2.0257 USDT 1.8870 USDT
2022-05-26 2.1064 USDT 187.7639 INJ 2.2319 USDT 1.9642 USDT 2.2545 USDT 2.0737 USDT
2022-05-25 2.2759 USDT 102.9278 INJ 2.2910 USDT 2.2374 USDT 2.3172 USDT 2.2374 USDT
2022-05-24 2.3205 USDT 270.7399 INJ 2.3172 USDT 2.2910 USDT 2.4639 USDT 2.2910 USDT
2022-05-23 2.2909 USDT 2.1826 INJ 2.2909 USDT 2.2909 USDT 2.2909 USDT 2.2909 USDT
2022-05-22 2.2740 USDT 0.5928 INJ 2.2740 USDT 2.2740 USDT 2.2740 USDT 2.2740 USDT
2022-05-21 2.2732 USDT 0.4672 INJ 2.2732 USDT 2.2732 USDT 2.2732 USDT 2.2732 USDT
2022-05-20 2.3180 USDT 129.7424 INJ 2.3664 USDT 2.2112 USDT 2.4068 USDT 2.2610 USDT
2022-05-19 2.5495 USDT 1,095.7873 INJ 2.5045 USDT 2.2157 USDT 2.6849 USDT 2.3134 USDT
2022-05-18 2.4531 USDT 2,714.6099 INJ 2.2233 USDT 2.2233 USDT 2.7164 USDT 2.5509 USDT
2022-05-17 2.3096 USDT 1,336.8350 INJ 2.0670 USDT 2.0601 USDT 2.4673 USDT 2.2980 USDT
2022-05-16 2.0636 USDT 182.6641 INJ 2.1436 USDT 2.0278 USDT 2.1751 USDT 2.0422 USDT
2022-05-15 2.0879 USDT 90.9447 INJ 2.0063 USDT 2.0063 USDT 2.2156 USDT 2.1349 USDT
2022-05-14 2.0619 USDT 750.0515 INJ 2.1091 USDT 1.9757 USDT 2.2379 USDT 2.0249 USDT
2022-05-13 2.1004 USDT 1,086.3497 INJ 1.8388 USDT 0.2000 USDT 2.3513 USDT 2.0689 USDT
123...1213