Crypto exchange OKEx

Market Tokamak Network (TON) / USD Coin (USDC)

Identifier on OKEx: TON-USDC
Date Price Volume Open Low High Close
2024-04-02 4.9837 USDC 140,947.7249 TON 5.3530 USDC 4.8480 USDC 5.3750 USDC 4.8590 USDC
2024-04-01 5.3686 USDC 84,405.4728 TON 5.4110 USDC 4.9870 USDC 5.5370 USDC 5.3380 USDC
2024-03-31 5.2194 USDC 26,502.4669 TON 5.2470 USDC 5.0980 USDC 5.4310 USDC 5.4050 USDC
2024-03-30 5.2020 USDC 20,267.0840 TON 5.0030 USDC 4.9900 USDC 5.3650 USDC 5.2580 USDC
2024-03-29 5.0373 USDC 65,304.5433 TON 4.8840 USDC 4.7790 USDC 5.1590 USDC 5.0360 USDC
2024-03-28 4.9105 USDC 98,314.8747 TON 4.9620 USDC 4.7970 USDC 5.1180 USDC 4.8930 USDC
2024-03-27 4.9938 USDC 60,797.4818 TON 5.0060 USDC 4.8170 USDC 5.2090 USDC 4.9630 USDC
2024-03-26 5.1936 USDC 115,315.5175 TON 5.3390 USDC 5.0000 USDC 5.4200 USDC 5.0340 USDC
2024-03-25 5.3831 USDC 106,993.3760 TON 4.9760 USDC 4.9220 USDC 5.6840 USDC 5.3410 USDC
2024-03-24 4.9371 USDC 118,533.2940 TON 4.8280 USDC 4.7980 USDC 5.1290 USDC 4.9720 USDC
2024-03-23 4.9284 USDC 132,994.6965 TON 4.4660 USDC 4.4080 USDC 5.2830 USDC 4.8280 USDC
2024-03-22 4.3336 USDC 58,425.7007 TON 4.0620 USDC 4.0380 USDC 4.5400 USDC 4.4440 USDC
2024-03-21 4.1185 USDC 84,118.4068 TON 4.2080 USDC 4.0430 USDC 4.3500 USDC 4.0610 USDC
2024-03-20 4.1068 USDC 192,167.9713 TON 3.8040 USDC 3.7080 USDC 4.4060 USDC 4.2230 USDC
2024-03-19 3.8175 USDC 119,259.8466 TON 3.8780 USDC 3.5520 USDC 4.0100 USDC 3.7950 USDC
2024-03-18 3.8509 USDC 132,138.2611 TON 3.8600 USDC 3.6200 USDC 4.0440 USDC 3.8330 USDC
2024-03-17 3.6867 USDC 114,125.0106 TON 3.5250 USDC 3.3240 USDC 4.0840 USDC 3.8580 USDC
2024-03-16 3.6246 USDC 77,256.9759 TON 3.8710 USDC 3.4800 USDC 3.8970 USDC 3.5250 USDC
2024-03-15 3.8245 USDC 118,584.3731 TON 4.0350 USDC 3.5160 USDC 4.1580 USDC 3.8740 USDC
2024-03-14 4.1363 USDC 272,215.1868 TON 4.3140 USDC 3.7770 USDC 4.3600 USDC 4.0260 USDC
2024-03-13 4.3928 USDC 305,189.6985 TON 4.0500 USDC 4.0070 USDC 4.6010 USDC 4.3230 USDC
2024-03-12 3.6647 USDC 169,459.4538 TON 3.2810 USDC 3.2640 USDC 4.2580 USDC 4.0540 USDC
2024-03-11 3.1498 USDC 167,587.3835 TON 2.8250 USDC 2.7240 USDC 3.3530 USDC 3.2880 USDC
2024-03-10 2.8384 USDC 21,061.2044 TON 2.8800 USDC 2.7740 USDC 2.8880 USDC 2.8220 USDC
2024-03-09 2.8494 USDC 47,094.1243 TON 2.8350 USDC 2.7830 USDC 2.9190 USDC 2.8800 USDC
2024-03-08 2.7738 USDC 32,444.1138 TON 2.7560 USDC 2.6900 USDC 2.8480 USDC 2.8380 USDC
2024-03-07 2.7192 USDC 25,654.4735 TON 2.6860 USDC 2.6720 USDC 2.7650 USDC 2.7610 USDC
2024-03-06 2.6711 USDC 72,164.4312 TON 2.5960 USDC 2.5610 USDC 2.7800 USDC 2.6840 USDC
2024-03-05 2.5590 USDC 105,397.6705 TON 2.7340 USDC 2.2710 USDC 2.7560 USDC 2.5920 USDC
2024-03-04 2.7041 USDC 47,319.5728 TON 2.6770 USDC 2.6500 USDC 2.7740 USDC 2.7410 USDC
2024-03-03 2.6325 USDC 24,850.6813 TON 2.7120 USDC 2.5110 USDC 2.7350 USDC 2.6760 USDC
2024-03-02 2.7042 USDC 39,728.1062 TON 2.7040 USDC 2.6480 USDC 2.7560 USDC 2.7240 USDC
2024-03-01 2.6927 USDC 246,632.7835 TON 2.4750 USDC 2.4480 USDC 2.8940 USDC 2.7110 USDC
2024-02-29 2.5692 USDC 53,501.5283 TON 2.5190 USDC 2.4390 USDC 2.7600 USDC 2.4830 USDC
2024-02-28 2.5831 USDC 356,006.2112 TON 2.1620 USDC 2.1430 USDC 2.9650 USDC 2.5180 USDC
2024-02-27 2.1629 USDC 13,184.3329 TON 2.1430 USDC 2.1330 USDC 2.1980 USDC 2.1590 USDC
2024-02-26 2.1274 USDC 13,806.4789 TON 2.1230 USDC 2.0950 USDC 2.1510 USDC 2.1450 USDC
2024-02-25 2.1131 USDC 7,500.6454 TON 2.1070 USDC 2.0920 USDC 2.1440 USDC 2.1220 USDC
2024-02-24 2.1221 USDC 12,470.0586 TON 2.0750 USDC 2.0670 USDC 2.1510 USDC 2.1100 USDC
2024-02-23 2.0885 USDC 9,117.8863 TON 2.0950 USDC 2.0640 USDC 2.1260 USDC 2.0760 USDC
2024-02-22 2.1047 USDC 15,420.4874 TON 2.1300 USDC 2.0850 USDC 2.1510 USDC 2.0870 USDC
2024-02-21 2.1466 USDC 38,358.6025 TON 2.2100 USDC 2.1040 USDC 2.2100 USDC 2.1260 USDC
2024-02-20 2.2378 USDC 9,722.1968 TON 2.2760 USDC 2.1950 USDC 2.2990 USDC 2.2110 USDC
2024-02-19 2.2552 USDC 18,650.5910 TON 2.2740 USDC 2.2310 USDC 2.2940 USDC 2.2720 USDC
2024-02-18 2.2685 USDC 14,319.7706 TON 2.2390 USDC 2.2200 USDC 2.2940 USDC 2.2730 USDC
2024-02-17 2.1676 USDC 35,762.6883 TON 2.1560 USDC 2.1250 USDC 2.2400 USDC 2.2320 USDC
2024-02-16 2.1913 USDC 26,250.1508 TON 2.2070 USDC 2.1460 USDC 2.2360 USDC 2.1520 USDC
2024-02-15 2.2113 USDC 27,836.8226 TON 2.2000 USDC 2.1740 USDC 2.2620 USDC 2.2080 USDC
2024-02-14 2.1917 USDC 24,704.1712 TON 2.1700 USDC 2.1460 USDC 2.2230 USDC 2.2000 USDC
2024-02-13 2.1943 USDC 29,171.3146 TON 2.2090 USDC 2.1580 USDC 2.2510 USDC 2.1640 USDC