Crypto exchange OKEx

Market Siacoin (SC) / Bitcoin (BTC)

Identifier on OKEx: SC-BTC
Date Price Volume Open Low High Close
2018-10-23 0.0000 BTC 13,513,045.5952 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-22 0.0000 BTC 5,385,895.3101 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-21 0.0000 BTC 11,865,900.4827 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-20 0.0000 BTC 2,868,969.8790 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-19 0.0000 BTC 6,682,631.3338 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-18 0.0000 BTC 588,312.5374 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-17 0.0000 BTC 2,110,463.5468 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-16 0.0000 BTC 1,478,923.2302 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-15 0.0000 BTC 3,223,781.9792 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-14 0.0000 BTC 4,695,933.4414 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-13 0.0000 BTC 2,496,719.9472 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-12 0.0000 BTC 678,848.6744 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-11 0.0000 BTC 7,370,827.6817 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-10 0.0000 BTC 4,305,309.9579 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-09 0.0000 BTC 3,152,005.8808 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-08 0.0000 BTC 2,732,380.1442 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-07 0.0000 BTC 2,504,285.6762 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-06 0.0000 BTC 7,335,196.7428 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-05 0.0000 BTC 4,902,427.5988 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-04 0.0000 BTC 2,334,970.0785 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-03 0.0000 BTC 29,197,907.5113 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-02 0.0000 BTC 17,375,886.0665 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-01 0.0000 BTC 1,968,486.2198 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-30 0.0000 BTC 4,221,250.8636 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-29 0.0000 BTC 2,532,639.0330 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-28 0.0000 BTC 3,966,148.8908 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-27 0.0000 BTC 1,643,789.1085 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-26 0.0000 BTC 2,172,554.6636 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-25 0.0000 BTC 4,518,171.4670 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-24 0.0000 BTC 3,768,982.6624 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-23 0.0000 BTC 19,045,090.9313 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-22 0.0000 BTC 11,648,985.2799 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-21 0.0000 BTC 4,345,086.5647 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-20 0.0000 BTC 4,657,956.9678 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-19 0.0000 BTC 1,145,302.9137 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-18 0.0000 BTC 2,755,954.9601 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-17 0.0000 BTC 1,604,330.9555 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-16 0.0000 BTC 10,069,618.7182 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-15 0.0000 BTC 6,379,380.0270 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-14 0.0000 BTC 4,564,046.7890 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-13 0.0000 BTC 997,961.9071 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-12 0.0000 BTC 1,345,297.0018 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-11 0.0000 BTC 2,497,325.1096 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-10 0.0000 BTC 2,253,079.3112 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-09 0.0000 BTC 2,306,793.9454 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-08 0.0000 BTC 2,387,599.7607 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-07 0.0000 BTC 900,245.9571 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-06 0.0000 BTC 1,491,819.5519 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-05 0.0000 BTC 5,120,595.5741 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-04 0.0000 BTC 7,586,760.5189 SC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC