Crypto exchange Huobi

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Huobi: sushiusdt
Date Price Volume Open Low High Close
2020-12-21 2.5386 USDT 1,250,193.3569 SUSHI 2.5969 USDT 2.4300 USDT 2.6512 USDT 2.5590 USDT
2020-12-20 2.7632 USDT 1,625,403.6352 SUSHI 2.7556 USDT 2.6500 USDT 2.8300 USDT 2.6697 USDT
2020-12-19 2.9603 USDT 1,625,706.8270 SUSHI 2.9600 USDT 2.8600 USDT 3.0596 USDT 2.8925 USDT
2020-12-18 2.7741 USDT 1,059,597.7374 SUSHI 2.7074 USDT 2.6692 USDT 2.8653 USDT 2.8080 USDT
2020-12-17 2.7531 USDT 1,840,524.1369 SUSHI 2.8578 USDT 2.6180 USDT 2.9039 USDT 2.6965 USDT
2020-12-16 2.8723 USDT 1,874,459.2104 SUSHI 2.8833 USDT 2.7800 USDT 2.9568 USDT 2.8208 USDT
2020-12-15 2.7005 USDT 1,807,124.2460 SUSHI 2.5707 USDT 2.5403 USDT 2.8000 USDT 2.7416 USDT
2020-12-14 2.4541 USDT 1,598,973.8091 SUSHI 2.3851 USDT 2.3401 USDT 2.5784 USDT 2.5659 USDT
2020-12-13 2.3865 USDT 988,254.7123 SUSHI 2.3525 USDT 2.3506 USDT 2.4300 USDT 2.4073 USDT
2020-12-12 2.1463 USDT 801,677.0683 SUSHI 2.1213 USDT 2.0742 USDT 2.2122 USDT 2.1598 USDT
2020-12-11 1.9282 USDT 733,088.4812 SUSHI 1.9781 USDT 1.8909 USDT 1.9787 USDT 1.9622 USDT
2020-12-10 2.1303 USDT 622,008.0488 SUSHI 2.1503 USDT 2.1001 USDT 2.1553 USDT 2.1221 USDT
2020-12-09 2.2254 USDT 1,455,728.7543 SUSHI 2.2483 USDT 2.1561 USDT 2.3140 USDT 2.2402 USDT
2020-12-08 2.1833 USDT 1,645,733.5856 SUSHI 2.2684 USDT 2.0338 USDT 2.3338 USDT 2.1173 USDT
2020-12-07 2.4288 USDT 1,393,867.0592 SUSHI 2.4843 USDT 2.3500 USDT 2.5000 USDT 2.4548 USDT
2020-12-06 2.1240 USDT 564,790.5520 SUSHI 2.1343 USDT 2.0826 USDT 2.1658 USDT 2.1210 USDT
2020-12-05 2.2400 USDT 2,346,713.0115 SUSHI 2.2467 USDT 2.1730 USDT 2.3199 USDT 2.3146 USDT
2020-12-04 2.0350 USDT 1,448,317.9647 SUSHI 1.9281 USDT 1.9062 USDT 2.1466 USDT 2.0806 USDT
2020-12-03 2.0974 USDT 1,665,527.5346 SUSHI 2.1073 USDT 2.0008 USDT 2.1679 USDT 2.1665 USDT
2020-12-02 2.2659 USDT 3,307,284.1168 SUSHI 2.2662 USDT 2.1483 USDT 2.3729 USDT 2.1731 USDT
2020-12-01 1.8624 USDT 4,958,209.9056 SUSHI 1.8955 USDT 1.7206 USDT 2.0162 USDT 1.8907 USDT
2020-11-30 1.5427 USDT 1,635,100.3469 SUSHI 1.5067 USDT 1.5067 USDT 1.5807 USDT 1.5640 USDT
2020-11-29 1.3802 USDT 827,980.6111 SUSHI 1.3869 USDT 1.3555 USDT 1.4104 USDT 1.4081 USDT
2020-11-28 1.4086 USDT 2,296,855.3249 SUSHI 1.4693 USDT 1.3275 USDT 1.4802 USDT 1.3707 USDT
2020-11-27 1.4126 USDT 2,956,790.8667 SUSHI 1.3839 USDT 1.3600 USDT 1.4581 USDT 1.4316 USDT
2020-11-26 1.1920 USDT 4,782,095.2644 SUSHI 1.1469 USDT 1.0570 USDT 1.3256 USDT 1.2751 USDT
2020-11-25 1.3795 USDT 1,616,406.6366 SUSHI 1.4461 USDT 1.3085 USDT 1.4574 USDT 1.3517 USDT
2020-11-24 1.3637 USDT 1,693,191.5103 SUSHI 1.4127 USDT 1.3000 USDT 1.4200 USDT 1.3260 USDT
2020-11-23 1.4853 USDT 14,467,421.0943 SUSHI 1.5047 USDT 1.2901 USDT 1.5909 USDT 1.3413 USDT
2020-11-22 1.4929 USDT 3,522,107.4450 SUSHI 1.5047 USDT 1.4296 USDT 1.5640 USDT 1.5234 USDT
2020-11-21 1.6417 USDT 2,531,341.0743 SUSHI 1.5315 USDT 1.5081 USDT 1.7180 USDT 1.6877 USDT
2020-11-20 1.5922 USDT 2,164,288.4414 SUSHI 1.6420 USDT 1.5409 USDT 1.6507 USDT 1.5760 USDT
2020-11-19 1.6340 USDT 2,775,529.6117 SUSHI 1.6898 USDT 1.5302 USDT 1.7223 USDT 1.5535 USDT
2020-11-18 1.5688 USDT 8,326,916.4160 SUSHI 1.4878 USDT 1.4400 USDT 1.6718 USDT 1.5209 USDT
2020-11-17 1.1062 USDT 1,988,283.7589 SUSHI 1.1157 USDT 1.0713 USDT 1.1429 USDT 1.1127 USDT
2020-11-16 1.2813 USDT 2,353,431.5415 SUSHI 1.2678 USDT 1.2491 USDT 1.3367 USDT 1.2963 USDT
2020-11-15 1.3655 USDT 6,885,824.7519 SUSHI 1.4347 USDT 1.2705 USDT 1.4850 USDT 1.2920 USDT
2020-11-14 1.3044 USDT 10,952,369.4303 SUSHI 1.2947 USDT 1.1161 USDT 1.6000 USDT 1.2409 USDT
2020-11-13 1.0239 USDT 8,554,780.1543 SUSHI 0.9292 USDT 0.9283 USDT 1.1000 USDT 1.0584 USDT
2020-11-12 0.8522 USDT 3,699,263.4865 SUSHI 0.7768 USDT 0.7766 USDT 0.9590 USDT 0.9488 USDT
2020-11-11 0.6858 USDT 775,238.2475 SUSHI 0.7175 USDT 0.6678 USDT 0.7194 USDT 0.6870 USDT
2020-11-10 0.7210 USDT 2,930,408.7656 SUSHI 0.7088 USDT 0.6916 USDT 0.7478 USDT 0.6995 USDT
2020-11-09 0.6490 USDT 684,519.5008 SUSHI 0.6213 USDT 0.6174 USDT 0.6716 USDT 0.6594 USDT
2020-11-08 0.5985 USDT 886,771.9500 SUSHI 0.5937 USDT 0.5833 USDT 0.6116 USDT 0.5990 USDT
2020-11-07 0.6435 USDT 1,206,082.3919 SUSHI 0.6489 USDT 0.6266 USDT 0.6617 USDT 0.6336 USDT
2020-11-06 0.6087 USDT 3,563,041.4544 SUSHI 0.6387 USDT 0.5776 USDT 0.6458 USDT 0.6141 USDT
2020-11-05 0.6108 USDT 2,076,354.3905 SUSHI 0.5865 USDT 0.5865 USDT 0.6346 USDT 0.6189 USDT
2020-11-04 0.5216 USDT 1,506,966.7476 SUSHI 0.5257 USDT 0.5060 USDT 0.5387 USDT 0.5186 USDT
2020-11-03 0.4989 USDT 1,170,347.2022 SUSHI 0.4746 USDT 0.4728 USDT 0.5151 USDT 0.5017 USDT
2020-11-02 0.5153 USDT 780,381.8928 SUSHI 0.5148 USDT 0.5050 USDT 0.5261 USDT 0.5202 USDT