Crypto exchange HitBTC

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on HitBTC: SUSHIUSD
123...1112
Date Price Volume Open Low High Close
2022-05-25 1.6409 USDT 297,451.8000 SUSHI 1.6670 USDT 1.6231 USDT 1.6690 USDT 1.6530 USDT
2022-05-24 1.6142 USDT 5,421,033.1000 SUSHI 1.5358 USDT 1.5138 USDT 1.6886 USDT 1.6459 USDT
2022-05-23 1.6157 USDT 6,335,838.3000 SUSHI 1.4495 USDT 1.4442 USDT 1.7037 USDT 1.5209 USDT
2022-05-22 1.4505 USDT 2,671,654.6000 SUSHI 1.4473 USDT 1.4087 USDT 1.5170 USDT 1.4403 USDT
2022-05-21 1.3662 USDT 2,183,076.7000 SUSHI 1.2984 USDT 1.2726 USDT 1.4533 USDT 1.3994 USDT
2022-05-20 1.3427 USDT 1,964,522.5000 SUSHI 1.3517 USDT 1.2556 USDT 1.3899 USDT 1.2771 USDT
2022-05-19 1.2789 USDT 3,208,449.0000 SUSHI 1.2592 USDT 1.2072 USDT 1.3500 USDT 1.3185 USDT
2022-05-18 1.3767 USDT 5,065,548.6000 SUSHI 1.4337 USDT 1.2739 USDT 1.4857 USDT 1.3071 USDT
2022-05-17 1.3630 USDT 3,818,320.2000 SUSHI 1.2649 USDT 1.2586 USDT 1.4748 USDT 1.3761 USDT
2022-05-16 1.2847 USDT 4,335,778.9000 SUSHI 1.3922 USDT 1.2294 USDT 1.3922 USDT 1.2754 USDT
2022-05-15 1.3093 USDT 2,312,861.1000 SUSHI 1.3143 USDT 1.2546 USDT 1.3652 USDT 1.3508 USDT
2022-05-14 1.2516 USDT 10,236,838.1000 SUSHI 1.3968 USDT 1.1635 USDT 1.3968 USDT 1.2718 USDT
2022-05-13 1.2966 USDT 692,186.3000 SUSHI 1.1439 USDT 1.1439 USDT 1.5904 USDT 1.2727 USDT
2022-05-12 1.2375 USDT 3,446,228.2000 SUSHI 1.3165 USDT 0.9903 USDT 1.3944 USDT 1.1656 USDT
2022-05-11 1.6552 USDT 9,112,995.0000 SUSHI 1.7774 USDT 1.2967 USDT 1.8378 USDT 1.3157 USDT
2022-05-10 1.8444 USDT 14,212,088.8000 SUSHI 1.7181 USDT 1.6756 USDT 1.9849 USDT 1.7348 USDT
2022-05-09 1.9417 USDT 8,232,599.3000 SUSHI 2.1055 USDT 1.7414 USDT 2.1502 USDT 1.8528 USDT
2022-05-08 2.1152 USDT 4,235,864.1000 SUSHI 2.1305 USDT 2.0512 USDT 2.1771 USDT 2.0928 USDT
2022-05-07 2.2093 USDT 3,393,262.5000 SUSHI 2.2326 USDT 2.1629 USDT 2.2505 USDT 2.2053 USDT
2022-05-06 2.2398 USDT 5,344,497.0000 SUSHI 2.2581 USDT 2.1619 USDT 2.3123 USDT 2.2276 USDT
2022-05-05 2.3856 USDT 6,199,559.7000 SUSHI 2.6102 USDT 2.2000 USDT 2.6258 USDT 2.2629 USDT
2022-05-04 2.4376 USDT 6,251,199.3000 SUSHI 2.3181 USDT 2.3071 USDT 2.5956 USDT 2.5917 USDT
2022-05-03 2.3793 USDT 4,610,907.3000 SUSHI 2.3485 USDT 2.2835 USDT 2.4459 USDT 2.3180 USDT
2022-05-02 2.3443 USDT 6,133,055.5000 SUSHI 2.3734 USDT 2.2500 USDT 2.4207 USDT 2.3717 USDT
2022-05-01 2.3289 USDT 6,832,080.5000 SUSHI 2.2851 USDT 2.2507 USDT 2.4471 USDT 2.3801 USDT
2022-04-30 2.5870 USDT 7,971,147.7000 SUSHI 2.6927 USDT 2.2330 USDT 2.7409 USDT 2.3095 USDT
2022-04-29 2.8593 USDT 5,991,719.5000 SUSHI 2.9788 USDT 2.6716 USDT 3.0042 USDT 2.6917 USDT
2022-04-28 2.9746 USDT 5,588,622.0000 SUSHI 2.9802 USDT 2.8977 USDT 3.0365 USDT 2.9673 USDT
2022-04-27 2.9515 USDT 4,947,194.5000 SUSHI 2.8971 USDT 2.8897 USDT 3.0169 USDT 2.9674 USDT
2022-04-26 3.1266 USDT 6,247,620.4000 SUSHI 3.2659 USDT 2.8960 USDT 3.2943 USDT 2.9655 USDT
2022-04-25 3.1827 USDT 5,793,617.3000 SUSHI 3.3429 USDT 3.0632 USDT 3.3623 USDT 3.2662 USDT
2022-04-24 3.4470 USDT 4,378,440.8000 SUSHI 3.3887 USDT 3.3372 USDT 3.5487 USDT 3.3869 USDT
2022-04-23 3.4271 USDT 4,009,418.0000 SUSHI 3.5109 USDT 3.3544 USDT 3.5271 USDT 3.4391 USDT
2022-04-22 3.5255 USDT 12,287,562.6000 SUSHI 3.4331 USDT 3.4051 USDT 3.6747 USDT 3.5599 USDT
2022-04-21 3.5092 USDT 4,327,961.7000 SUSHI 3.4874 USDT 3.4208 USDT 3.6368 USDT 3.4208 USDT
2022-04-20 3.5105 USDT 749,029.6000 SUSHI 3.2500 USDT 3.1981 USDT 3.6588 USDT 3.4765 USDT
2022-04-19 3.2680 USDT 1,801,942.3000 SUSHI 3.2714 USDT 3.1479 USDT 3.3540 USDT 3.3121 USDT
2022-04-18 3.2198 USDT 423,812.9000 SUSHI 3.1651 USDT 3.0129 USDT 3.2922 USDT 3.2598 USDT
2022-04-17 3.2734 USDT 1,014,483.5000 SUSHI 3.2920 USDT 3.1270 USDT 3.3448 USDT 3.1773 USDT
2022-04-16 3.2660 USDT 833,792.7000 SUSHI 3.2553 USDT 3.2500 USDT 3.3050 USDT 3.2500 USDT
2022-04-15 3.2655 USDT 1,892,998.3000 SUSHI 3.1886 USDT 3.1482 USDT 3.3382 USDT 3.2751 USDT
2022-04-14 3.2877 USDT 3,342,477.2000 SUSHI 3.3539 USDT 3.1567 USDT 3.4460 USDT 3.1862 USDT
2022-04-13 3.2199 USDT 1,855,897.5000 SUSHI 3.1981 USDT 3.1449 USDT 3.3192 USDT 3.2909 USDT
2022-04-12 3.1592 USDT 2,456,865.5000 SUSHI 3.0847 USDT 3.0707 USDT 3.2605 USDT 3.1622 USDT
2022-04-11 3.2216 USDT 4,370,334.0000 SUSHI 3.3740 USDT 3.1136 USDT 3.4058 USDT 3.1541 USDT
2022-04-10 3.4974 USDT 1,035,326.0000 SUSHI 3.5378 USDT 3.4489 USDT 3.6046 USDT 3.6001 USDT
2022-04-09 3.4355 USDT 1,351,189.7000 SUSHI 3.3620 USDT 3.3581 USDT 3.5175 USDT 3.5033 USDT
2022-04-08 3.5203 USDT 4,224,474.9000 SUSHI 3.6152 USDT 3.3342 USDT 3.6454 USDT 3.3592 USDT
2022-04-07 3.5662 USDT 3,281,496.2000 SUSHI 3.5432 USDT 3.3572 USDT 3.6803 USDT 3.6007 USDT
2022-04-06 3.7855 USDT 9,147,167.2000 SUSHI 4.0584 USDT 3.5391 USDT 4.0640 USDT 3.5391 USDT
123...1112