Crypto exchange Bitvavo

Market GoldMaxCoin (GMX) / EUR

Identifier on Bitvavo: GMX-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2023-10-06 36.9438 EUR 1,104.5038 GMX 36.4220 EUR 36.3350 EUR 38.4990 EUR 37.7240 EUR
2023-10-05 36.1516 EUR 1,834.5179 GMX 36.4810 EUR 35.6700 EUR 36.6040 EUR 36.2010 EUR
2023-10-04 36.3621 EUR 1,018.4987 GMX 36.8790 EUR 35.2680 EUR 37.3090 EUR 36.5060 EUR
2023-10-03 37.8434 EUR 1,244.0860 GMX 37.8130 EUR 36.9240 EUR 38.3370 EUR 37.2490 EUR
2023-10-02 38.5643 EUR 3,288.0749 GMX 40.2630 EUR 36.7080 EUR 40.3840 EUR 37.8790 EUR
2023-10-01 39.7695 EUR 5,708.9352 GMX 38.3290 EUR 38.3290 EUR 40.7710 EUR 40.2200 EUR
2023-09-30 38.0639 EUR 2,929.1812 GMX 36.7190 EUR 36.5350 EUR 38.5730 EUR 38.3450 EUR
2023-09-29 35.8283 EUR 384.8673 GMX 35.8110 EUR 35.2400 EUR 36.4980 EUR 36.4450 EUR
2023-09-28 35.3786 EUR 764.2692 GMX 34.3580 EUR 34.1930 EUR 35.7990 EUR 35.7040 EUR
2023-09-27 33.8400 EUR 544.9072 GMX 33.5690 EUR 33.3850 EUR 34.4670 EUR 33.8090 EUR
2023-09-26 33.1259 EUR 616.2212 GMX 32.8210 EUR 32.7730 EUR 33.4080 EUR 33.1600 EUR
2023-09-25 32.1152 EUR 708.3855 GMX 31.5470 EUR 31.5470 EUR 32.9960 EUR 32.8060 EUR
2023-09-24 31.9507 EUR 551.1079 GMX 31.7980 EUR 31.4330 EUR 32.9790 EUR 31.6140 EUR
2023-09-23 32.1526 EUR 759.6721 GMX 32.2740 EUR 31.8520 EUR 32.4270 EUR 32.0780 EUR
2023-09-22 32.6735 EUR 315.1122 GMX 32.8710 EUR 32.3990 EUR 33.0190 EUR 32.4260 EUR
2023-09-21 32.8316 EUR 632.4429 GMX 34.3300 EUR 32.5800 EUR 34.6940 EUR 32.8270 EUR
2023-09-20 33.5088 EUR 785.0554 GMX 33.8560 EUR 32.9060 EUR 34.0910 EUR 33.9560 EUR
2023-09-19 33.2541 EUR 1,455.3259 GMX 31.9760 EUR 31.9760 EUR 34.1760 EUR 33.8180 EUR
2023-09-18 32.2714 EUR 2,994.2773 GMX 30.3190 EUR 30.2650 EUR 32.7960 EUR 32.3060 EUR
2023-09-17 30.5038 EUR 373.5306 GMX 29.8600 EUR 29.8150 EUR 30.9140 EUR 30.0900 EUR
2023-09-16 30.5166 EUR 628.9521 GMX 30.5100 EUR 30.0300 EUR 30.8870 EUR 30.4830 EUR
2023-09-15 29.4783 EUR 1,023.0091 GMX 29.8160 EUR 28.9880 EUR 29.8430 EUR 29.7110 EUR
2023-09-14 29.7030 EUR 294.9153 GMX 29.7850 EUR 29.4290 EUR 30.0720 EUR 29.8930 EUR
2023-09-13 29.5221 EUR 753.6999 GMX 29.4630 EUR 29.1010 EUR 29.8070 EUR 29.5660 EUR
2023-09-12 29.9119 EUR 726.4441 GMX 28.7770 EUR 28.7630 EUR 30.0980 EUR 29.3140 EUR
2023-09-11 28.4693 EUR 302.0919 GMX 28.3800 EUR 28.1470 EUR 29.2370 EUR 28.4600 EUR
2023-09-10 29.6603 EUR 224.0087 GMX 30.6520 EUR 28.8060 EUR 30.6520 EUR 29.0500 EUR
2023-09-09 31.0507 EUR 127.2368 GMX 31.3060 EUR 30.6780 EUR 31.3060 EUR 30.8870 EUR
2023-09-08 31.7008 EUR 425.8194 GMX 32.0620 EUR 31.0790 EUR 32.3670 EUR 31.2940 EUR
2023-09-07 32.0986 EUR 834.7659 GMX 31.4730 EUR 31.4020 EUR 32.6410 EUR 32.4660 EUR
2023-09-06 31.0643 EUR 1,401.7197 GMX 30.5310 EUR 30.2860 EUR 31.6660 EUR 31.4000 EUR
2023-09-05 29.8937 EUR 733.5103 GMX 29.1760 EUR 29.1760 EUR 30.6080 EUR 30.3630 EUR
2023-09-04 29.8088 EUR 557.7051 GMX 30.0300 EUR 29.3250 EUR 30.4370 EUR 29.6370 EUR
2023-09-03 30.4661 EUR 682.8708 GMX 30.5100 EUR 29.6790 EUR 30.8500 EUR 30.0300 EUR
2023-09-02 31.0466 EUR 364.5186 GMX 31.3090 EUR 30.3500 EUR 31.3660 EUR 30.4880 EUR
2023-09-01 31.5495 EUR 558.9500 GMX 32.3030 EUR 30.9860 EUR 32.3180 EUR 31.1480 EUR
2023-08-31 32.9397 EUR 611.7278 GMX 34.1500 EUR 32.2220 EUR 34.1810 EUR 32.3810 EUR
2023-08-30 34.9366 EUR 750.7869 GMX 35.6150 EUR 34.0970 EUR 35.6150 EUR 34.2140 EUR
2023-08-29 35.2093 EUR 1,779.8554 GMX 33.8270 EUR 33.7250 EUR 36.2190 EUR 35.5780 EUR