Crypto exchange Bitvavo

Market GoldMaxCoin (GMX) / EUR

Identifier on Bitvavo: GMX-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2024-05-03 23.3464 EUR 2,100.3852 GMX 23.1150 EUR 22.8090 EUR 24.4490 EUR 24.3060 EUR
2024-05-02 22.9929 EUR 1,012.9214 GMX 23.4000 EUR 22.2330 EUR 23.4680 EUR 23.2670 EUR
2024-05-01 22.7485 EUR 1,256.9632 GMX 23.5030 EUR 21.9020 EUR 23.7070 EUR 23.3840 EUR
2024-04-30 23.6318 EUR 2,130.0604 GMX 24.5790 EUR 22.5910 EUR 24.8420 EUR 23.1140 EUR
2024-04-29 24.2964 EUR 1,338.6241 GMX 25.1790 EUR 23.9630 EUR 25.1790 EUR 24.7310 EUR
2024-04-28 25.6249 EUR 1,193.2458 GMX 26.0060 EUR 25.0000 EUR 26.1120 EUR 25.0000 EUR
2024-04-27 25.2408 EUR 788.3783 GMX 24.7600 EUR 24.2240 EUR 26.1330 EUR 25.8350 EUR
2024-04-26 25.0265 EUR 1,271.7196 GMX 25.0120 EUR 24.5860 EUR 25.3710 EUR 25.1350 EUR
2024-04-25 25.2248 EUR 1,438.2908 GMX 25.1240 EUR 24.6200 EUR 25.9110 EUR 25.5060 EUR
2024-04-24 26.1666 EUR 2,831.2679 GMX 27.1440 EUR 24.8670 EUR 27.5810 EUR 24.8670 EUR
2024-04-23 27.5827 EUR 862.6388 GMX 28.4400 EUR 27.1470 EUR 28.4400 EUR 27.2440 EUR
2024-04-22 28.5435 EUR 744.3951 GMX 28.2180 EUR 27.6570 EUR 28.9510 EUR 28.4620 EUR
2024-04-21 27.8667 EUR 951.3325 GMX 28.2820 EUR 27.3060 EUR 28.4960 EUR 27.8470 EUR
2024-04-20 27.1111 EUR 1,431.9817 GMX 26.9100 EUR 26.3590 EUR 28.7100 EUR 28.2840 EUR
2024-04-19 27.1162 EUR 1,651.0356 GMX 26.1470 EUR 25.3740 EUR 28.1520 EUR 27.1360 EUR
2024-04-18 26.8902 EUR 3,018.9820 GMX 26.5590 EUR 25.9920 EUR 27.6640 EUR 27.5290 EUR
2024-04-17 26.4566 EUR 1,482.5081 GMX 26.6980 EUR 25.3530 EUR 27.4850 EUR 26.5360 EUR
2024-04-16 27.2115 EUR 8,052.2994 GMX 25.6690 EUR 25.0870 EUR 28.8420 EUR 27.0080 EUR
2024-04-15 26.2019 EUR 4,370.5694 GMX 25.3040 EUR 24.8100 EUR 27.3410 EUR 26.3000 EUR
2024-04-14 24.4797 EUR 4,227.8110 GMX 23.5250 EUR 22.1850 EUR 25.5790 EUR 25.5790 EUR
2024-04-13 26.1654 EUR 4,622.8449 GMX 26.9340 EUR 21.3830 EUR 28.1760 EUR 24.3810 EUR
2024-04-12 28.4235 EUR 6,988.7309 GMX 33.7330 EUR 23.0550 EUR 34.1580 EUR 26.7170 EUR
2024-04-11 34.2473 EUR 2,186.2831 GMX 35.1160 EUR 33.3640 EUR 35.2580 EUR 33.5810 EUR
2024-04-10 34.9559 EUR 1,673.5590 GMX 35.3420 EUR 33.6420 EUR 35.6200 EUR 35.3420 EUR
2024-04-09 36.9310 EUR 2,409.7019 GMX 38.2510 EUR 35.4240 EUR 38.2890 EUR 35.5950 EUR
2024-04-08 36.4405 EUR 9,079.3439 GMX 37.9380 EUR 34.0440 EUR 38.6680 EUR 38.2390 EUR
2024-04-07 37.6229 EUR 433.9884 GMX 37.7500 EUR 37.4010 EUR 37.9950 EUR 37.9950 EUR
2024-04-06 37.2819 EUR 183.1536 GMX 36.6960 EUR 36.6960 EUR 37.5990 EUR 37.5990 EUR
2024-04-05 36.6278 EUR 1,197.8808 GMX 37.4270 EUR 36.0670 EUR 37.5640 EUR 36.9600 EUR
2024-04-04 37.8107 EUR 1,469.9414 GMX 37.2570 EUR 36.5970 EUR 38.2940 EUR 37.2710 EUR
2024-04-03 37.1762 EUR 891.7179 GMX 36.5170 EUR 35.8240 EUR 38.0430 EUR 37.2850 EUR
2024-04-02 37.4170 EUR 1,450.1141 GMX 40.6410 EUR 36.1000 EUR 40.6410 EUR 37.1660 EUR
2024-04-01 40.3968 EUR 901.9556 GMX 42.3070 EUR 39.4010 EUR 42.3600 EUR 40.5200 EUR
2024-03-31 42.5419 EUR 1,707.4386 GMX 41.5570 EUR 41.5570 EUR 43.1000 EUR 42.3790 EUR
2024-03-30 41.9583 EUR 631.0322 GMX 41.4930 EUR 41.4390 EUR 42.2510 EUR 41.7830 EUR
2024-03-29 41.6445 EUR 857.8947 GMX 41.9990 EUR 41.0760 EUR 42.3360 EUR 41.5920 EUR
2024-03-28 42.0128 EUR 1,537.9788 GMX 41.8970 EUR 41.2140 EUR 42.5570 EUR 42.1820 EUR
2024-03-27 42.4864 EUR 2,414.2224 GMX 43.6270 EUR 41.1170 EUR 43.8750 EUR 41.8820 EUR
2024-03-26 43.7686 EUR 1,375.5532 GMX 43.7620 EUR 42.4960 EUR 45.0950 EUR 43.4530 EUR
2024-03-25 44.2041 EUR 2,323.2300 GMX 42.5930 EUR 42.5930 EUR 45.1030 EUR 43.4440 EUR
2024-03-24 42.2882 EUR 602.8152 GMX 41.6710 EUR 41.2410 EUR 42.9770 EUR 42.7540 EUR
2024-03-23 42.0601 EUR 806.7880 GMX 41.1040 EUR 40.9770 EUR 42.7150 EUR 41.9980 EUR
2024-03-22 42.6864 EUR 1,345.0186 GMX 43.1480 EUR 40.1230 EUR 43.5110 EUR 40.7800 EUR
2024-03-21 42.9453 EUR 819.3370 GMX 43.7440 EUR 41.7720 EUR 44.2880 EUR 42.8120 EUR
2024-03-20 41.3871 EUR 878.4541 GMX 39.9740 EUR 38.0070 EUR 43.9460 EUR 43.9450 EUR
2024-03-19 40.6618 EUR 2,727.8621 GMX 44.6690 EUR 38.6910 EUR 44.6690 EUR 39.2380 EUR
2024-03-18 45.0357 EUR 1,685.2522 GMX 46.3280 EUR 43.7760 EUR 46.9060 EUR 44.1000 EUR
2024-03-17 46.0371 EUR 3,068.6944 GMX 45.0500 EUR 43.0640 EUR 47.2760 EUR 46.6300 EUR
2024-03-16 47.6439 EUR 1,938.3489 GMX 48.8890 EUR 44.2000 EUR 49.6090 EUR 44.8810 EUR
2024-03-15 48.2235 EUR 3,003.9313 GMX 52.1990 EUR 45.8000 EUR 52.5900 EUR 48.6000 EUR