Crypto exchange Bitvavo

Market GoldMaxCoin (GMX) / EUR

Identifier on Bitvavo: GMX-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2024-07-20 28.9304 EUR 2,829.6304 GMX 27.0730 EUR 27.0730 EUR 29.5710 EUR 29.2660 EUR
2024-07-19 25.6506 EUR 237.9594 GMX 25.3210 EUR 25.0700 EUR 26.7050 EUR 26.7050 EUR
2024-07-18 25.6361 EUR 412.0529 GMX 25.5700 EUR 25.1830 EUR 26.0690 EUR 25.5500 EUR
2024-07-17 25.3500 EUR 1,571.3520 GMX 26.0300 EUR 24.8980 EUR 26.0300 EUR 25.2640 EUR
2024-07-16 25.1464 EUR 603.6879 GMX 25.5870 EUR 24.0870 EUR 25.8910 EUR 25.2740 EUR
2024-07-15 24.3876 EUR 800.2650 GMX 23.9000 EUR 23.9000 EUR 25.7020 EUR 25.5850 EUR
2024-07-14 23.5384 EUR 798.2049 GMX 24.1240 EUR 22.8020 EUR 24.2540 EUR 23.9260 EUR
2024-07-13 23.7083 EUR 195.2373 GMX 23.8570 EUR 23.4140 EUR 23.9260 EUR 23.8210 EUR
2024-07-12 23.4403 EUR 181.5042 GMX 23.4540 EUR 23.0000 EUR 23.8440 EUR 23.8440 EUR
2024-07-11 24.0300 EUR 271.3853 GMX 23.9400 EUR 23.4460 EUR 24.3340 EUR 23.4460 EUR
2024-07-10 24.0897 EUR 803.1061 GMX 23.8760 EUR 23.7940 EUR 24.3600 EUR 24.1200 EUR
2024-07-09 23.9390 EUR 990.7702 GMX 23.3060 EUR 23.0750 EUR 24.1700 EUR 23.8440 EUR
2024-07-08 22.7614 EUR 1,258.6030 GMX 22.2200 EUR 21.3130 EUR 23.6000 EUR 23.1170 EUR
2024-07-07 23.4714 EUR 499.4724 GMX 24.2600 EUR 22.8800 EUR 24.2600 EUR 22.9700 EUR
2024-07-06 23.7246 EUR 860.1616 GMX 22.3950 EUR 22.3950 EUR 24.6690 EUR 24.6540 EUR
2024-07-05 21.6792 EUR 1,132.2641 GMX 23.3990 EUR 20.4460 EUR 23.3990 EUR 22.6140 EUR
2024-07-04 24.6207 EUR 1,022.5004 GMX 25.3990 EUR 23.8660 EUR 25.3990 EUR 24.5640 EUR
2024-07-03 26.0639 EUR 1,032.6028 GMX 27.3150 EUR 25.5410 EUR 27.3780 EUR 25.8110 EUR
2024-07-02 26.6074 EUR 195.4395 GMX 26.6800 EUR 26.4190 EUR 26.9440 EUR 26.6800 EUR
2024-07-01 26.9691 EUR 357.0484 GMX 27.3080 EUR 26.5700 EUR 27.7070 EUR 26.6930 EUR
2024-06-30 26.6370 EUR 1,381.6965 GMX 25.7210 EUR 25.5730 EUR 27.2000 EUR 27.1630 EUR
2024-06-29 25.7849 EUR 164.6982 GMX 25.6350 EUR 25.4110 EUR 26.4280 EUR 26.0000 EUR
2024-06-28 26.3114 EUR 725.3513 GMX 27.0760 EUR 25.5230 EUR 27.4480 EUR 25.5230 EUR
2024-06-27 26.6072 EUR 303.2360 GMX 26.1730 EUR 25.9240 EUR 27.1560 EUR 27.0120 EUR
2024-06-26 26.7730 EUR 509.3852 GMX 26.8700 EUR 25.9820 EUR 27.4760 EUR 26.5600 EUR
2024-06-25 26.8105 EUR 924.3216 GMX 26.6070 EUR 26.2280 EUR 27.2290 EUR 27.0100 EUR
2024-06-24 26.3910 EUR 2,926.8725 GMX 25.8480 EUR 25.2720 EUR 27.4930 EUR 26.3120 EUR
2024-06-23 27.4790 EUR 6,091.5903 GMX 26.4370 EUR 25.6520 EUR 28.2890 EUR 25.7220 EUR
2024-06-22 25.8639 EUR 107.1789 GMX 25.7120 EUR 25.3300 EUR 26.3320 EUR 26.0850 EUR
2024-06-21 26.0216 EUR 859.4568 GMX 25.9810 EUR 25.5000 EUR 26.2670 EUR 25.9130 EUR
2024-06-20 26.6860 EUR 5,400.0757 GMX 26.0930 EUR 25.6920 EUR 27.5700 EUR 26.2270 EUR
2024-06-19 26.8347 EUR 1,724.5812 GMX 27.3810 EUR 25.8050 EUR 28.2440 EUR 26.0010 EUR
2024-06-18 25.9723 EUR 2,323.2872 GMX 26.9390 EUR 24.7850 EUR 26.9510 EUR 26.8560 EUR
2024-06-17 29.4072 EUR 1,785.5956 GMX 30.6670 EUR 27.9220 EUR 30.6670 EUR 28.7640 EUR
2024-06-16 30.3384 EUR 141.1842 GMX 30.0380 EUR 29.9790 EUR 30.4920 EUR 30.4760 EUR
2024-06-15 30.2096 EUR 60.6326 GMX 30.0830 EUR 30.0830 EUR 30.9340 EUR 30.6060 EUR
2024-06-14 31.1843 EUR 1,364.1106 GMX 30.5020 EUR 29.3800 EUR 32.2190 EUR 30.2790 EUR
2024-06-13 30.6294 EUR 305.0255 GMX 31.9580 EUR 29.9390 EUR 31.9580 EUR 30.6750 EUR
2024-06-12 32.8278 EUR 918.0998 GMX 31.6470 EUR 31.6470 EUR 33.8470 EUR 32.1200 EUR
2024-06-11 33.1603 EUR 851.7946 GMX 34.6990 EUR 31.6990 EUR 34.6990 EUR 32.4140 EUR
2024-06-10 35.8511 EUR 1,393.0159 GMX 36.4130 EUR 34.8850 EUR 36.5480 EUR 35.0760 EUR
2024-06-09 36.4973 EUR 757.2717 GMX 37.0790 EUR 35.7820 EUR 37.0790 EUR 36.3050 EUR
2024-06-08 38.9519 EUR 1,031.5724 GMX 39.1250 EUR 36.8790 EUR 40.8100 EUR 36.8790 EUR
2024-06-07 39.6448 EUR 19,991.3315 GMX 39.7370 EUR 36.3700 EUR 42.1350 EUR 38.2840 EUR
2024-06-06 40.6393 EUR 17,071.0957 GMX 39.1190 EUR 38.4990 EUR 42.3830 EUR 39.7350 EUR
2024-06-05 37.2467 EUR 10,002.4442 GMX 33.8660 EUR 33.4340 EUR 39.6500 EUR 39.5140 EUR
2024-06-04 34.6035 EUR 4,037.1014 GMX 32.8720 EUR 32.3870 EUR 35.7370 EUR 34.6630 EUR
2024-06-03 33.2045 EUR 1,776.5341 GMX 34.7700 EUR 32.1750 EUR 35.0820 EUR 32.9100 EUR
2024-06-02 33.7306 EUR 795.5263 GMX 33.9510 EUR 32.9220 EUR 34.4250 EUR 34.4250 EUR
2024-06-01 35.6976 EUR 4,787.7566 GMX 35.1880 EUR 33.7980 EUR 36.5510 EUR 34.1620 EUR