Crypto exchange Bitvavo

Market GoldMaxCoin (GMX) / EUR

Identifier on Bitvavo: GMX-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2024-03-04 52.8914 EUR 4,335.3147 GMX 54.4030 EUR 50.5720 EUR 55.1580 EUR 51.6960 EUR
2024-03-03 53.2192 EUR 2,168.2773 GMX 53.7100 EUR 50.5000 EUR 54.6000 EUR 54.2290 EUR
2024-03-02 52.3024 EUR 3,151.5131 GMX 51.4960 EUR 51.0000 EUR 53.7570 EUR 53.5160 EUR
2024-03-01 51.1634 EUR 7,651.2325 GMX 47.5560 EUR 47.0460 EUR 53.2520 EUR 51.4990 EUR
2024-02-29 47.9674 EUR 6,973.4221 GMX 47.1220 EUR 45.8810 EUR 49.2780 EUR 46.8940 EUR
2024-02-28 47.2434 EUR 3,737.6016 GMX 48.0610 EUR 43.4120 EUR 49.4000 EUR 47.0570 EUR
2024-02-27 48.0864 EUR 6,113.2898 GMX 47.5260 EUR 47.0600 EUR 49.5200 EUR 48.5330 EUR
2024-02-26 47.8291 EUR 4,958.8325 GMX 47.6940 EUR 46.0000 EUR 48.5900 EUR 47.5060 EUR
2024-02-25 47.0870 EUR 3,646.0989 GMX 46.6540 EUR 45.9740 EUR 47.9080 EUR 47.6420 EUR
2024-02-24 46.1798 EUR 9,531.8908 GMX 43.1650 EUR 42.6130 EUR 47.1130 EUR 46.8830 EUR
2024-02-23 42.6090 EUR 5,204.5946 GMX 42.8350 EUR 41.5030 EUR 43.6450 EUR 43.0950 EUR
2024-02-22 42.8752 EUR 3,699.8729 GMX 42.5210 EUR 41.6510 EUR 43.9650 EUR 42.6320 EUR
2024-02-21 41.9338 EUR 2,397.2887 GMX 44.3130 EUR 41.0100 EUR 44.3190 EUR 42.3420 EUR
2024-02-20 44.2136 EUR 7,241.6692 GMX 45.4230 EUR 42.1850 EUR 45.8920 EUR 44.7580 EUR
2024-02-19 45.2357 EUR 6,703.3903 GMX 44.8560 EUR 44.4230 EUR 46.2010 EUR 45.3570 EUR
2024-02-18 42.8277 EUR 3,805.2395 GMX 41.1890 EUR 40.9330 EUR 45.0880 EUR 44.4400 EUR
2024-02-17 41.1331 EUR 1,279.4410 GMX 41.5870 EUR 40.2570 EUR 41.6990 EUR 41.2820 EUR
2024-02-16 41.8672 EUR 2,897.3356 GMX 41.4210 EUR 40.7940 EUR 42.7870 EUR 41.4340 EUR
2024-02-15 41.1434 EUR 3,148.6466 GMX 40.7700 EUR 40.3860 EUR 41.8050 EUR 41.4030 EUR
2024-02-14 40.3970 EUR 3,866.7900 GMX 39.3310 EUR 38.9590 EUR 41.0110 EUR 40.6350 EUR
2024-02-13 39.5437 EUR 2,189.4182 GMX 40.6710 EUR 38.5630 EUR 40.6710 EUR 38.9700 EUR
2024-02-12 39.4249 EUR 4,552.2196 GMX 38.4150 EUR 38.0840 EUR 40.7310 EUR 40.5710 EUR
2024-02-11 39.3078 EUR 4,506.4160 GMX 39.9340 EUR 38.0860 EUR 40.5650 EUR 38.3040 EUR
2024-02-10 40.8816 EUR 3,383.1704 GMX 41.9350 EUR 40.0220 EUR 42.2030 EUR 40.0950 EUR
2024-02-09 42.1111 EUR 3,016.2429 GMX 41.5580 EUR 41.4750 EUR 42.7920 EUR 42.2660 EUR
2024-02-08 41.7626 EUR 804.6937 GMX 41.3940 EUR 41.3940 EUR 42.2620 EUR 41.5950 EUR
2024-02-07 41.1580 EUR 904.3556 GMX 40.4760 EUR 40.1100 EUR 41.7670 EUR 41.4640 EUR
2024-02-06 40.2215 EUR 683.1245 GMX 39.7310 EUR 39.1760 EUR 41.2920 EUR 40.3770 EUR
2024-02-05 40.0554 EUR 952.0472 GMX 39.2770 EUR 39.2660 EUR 41.2990 EUR 39.6510 EUR
2024-02-04 39.5514 EUR 1,261.2415 GMX 39.8050 EUR 38.8160 EUR 41.8970 EUR 39.5170 EUR
2024-02-03 40.3661 EUR 366.6409 GMX 40.2460 EUR 39.7430 EUR 40.6740 EUR 39.9400 EUR
2024-02-02 40.2829 EUR 932.4452 GMX 39.2820 EUR 39.2820 EUR 40.6320 EUR 40.4160 EUR
2024-02-01 39.0902 EUR 551.7839 GMX 39.5890 EUR 38.5150 EUR 39.6350 EUR 39.2290 EUR
2024-01-31 40.2734 EUR 1,329.2325 GMX 40.8900 EUR 39.1400 EUR 41.2910 EUR 39.6190 EUR
2024-01-30 41.1826 EUR 1,225.3258 GMX 40.9500 EUR 40.3400 EUR 41.9660 EUR 41.2640 EUR
2024-01-29 40.1732 EUR 358.4687 GMX 40.0520 EUR 39.4680 EUR 41.1500 EUR 41.0060 EUR
2024-01-28 40.3232 EUR 826.0423 GMX 40.4340 EUR 39.3400 EUR 40.9990 EUR 39.9980 EUR
2024-01-27 40.1990 EUR 574.3031 GMX 40.4150 EUR 39.7400 EUR 40.5410 EUR 40.3240 EUR
2024-01-26 39.9965 EUR 556.4193 GMX 39.0560 EUR 39.0560 EUR 40.6360 EUR 40.3870 EUR
2024-01-25 38.7662 EUR 1,076.1213 GMX 38.5280 EUR 37.9040 EUR 39.3400 EUR 39.1770 EUR
2024-01-24 37.7378 EUR 1,079.6921 GMX 37.5220 EUR 37.0510 EUR 38.4230 EUR 38.0440 EUR
2024-01-23 37.8021 EUR 3,011.6540 GMX 39.7440 EUR 36.2260 EUR 40.0850 EUR 37.3240 EUR
2024-01-22 40.3728 EUR 1,658.7359 GMX 42.3830 EUR 39.2390 EUR 42.5770 EUR 39.5250 EUR
2024-01-21 42.9060 EUR 458.0692 GMX 43.1170 EUR 42.5010 EUR 45.0000 EUR 42.6400 EUR
2024-01-20 43.0283 EUR 708.1001 GMX 43.2260 EUR 42.4880 EUR 43.5340 EUR 43.3010 EUR
2024-01-19 43.5542 EUR 1,001.9381 GMX 45.9000 EUR 41.4600 EUR 45.9000 EUR 43.0530 EUR
2024-01-18 47.1651 EUR 927.5589 GMX 48.4090 EUR 45.5480 EUR 48.4090 EUR 45.9710 EUR
2024-01-17 48.5840 EUR 2,919.4601 GMX 49.3990 EUR 47.5830 EUR 49.6340 EUR 48.1380 EUR
2024-01-16 48.5179 EUR 1,400.5879 GMX 47.3720 EUR 47.3720 EUR 50.1370 EUR 49.5620 EUR
2024-01-15 47.9683 EUR 1,695.2035 GMX 47.8410 EUR 47.0000 EUR 48.8340 EUR 47.4850 EUR