Crypto exchange Bitfinex

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSUSHI:UST
Date Price Volume Open Low High Close
2022-05-17 1.3793 USDT 699,583.1779 SUSHI 1.2683 USDT 1.2625 USDT 1.4928 USDT 1.4066 USDT
2022-05-16 1.2879 USDT 777,704.2294 SUSHI 1.3974 USDT 1.2301 USDT 1.3974 USDT 1.2629 USDT
2022-05-15 1.3094 USDT 768,056.5539 SUSHI 1.3167 USDT 1.2624 USDT 1.3716 USDT 1.3556 USDT
2022-05-14 1.2633 USDT 1,259,866.0235 SUSHI 1.3974 USDT 1.1692 USDT 1.4264 USDT 1.2726 USDT
2022-05-13 1.4049 USDT 976,888.6831 SUSHI 1.1450 USDT 1.1115 USDT 1.6743 USDT 1.2726 USDT
2022-05-12 1.2401 USDT 632,755.7280 SUSHI 1.3340 USDT 1.0891 USDT 1.4039 USDT 1.2089 USDT
2022-05-11 1.4825 USDT 1,647,577.5520 SUSHI 1.7850 USDT 1.2267 USDT 1.8467 USDT 1.3054 USDT
2022-05-10 1.8382 USDT 968,995.4312 SUSHI 1.7230 USDT 1.6822 USDT 2.0000 USDT 1.7882 USDT
2022-05-09 1.8964 USDT 378,565.0664 SUSHI 2.1137 USDT 1.7473 USDT 2.1591 USDT 1.8349 USDT
2022-05-08 2.1235 USDT 96,431.8813 SUSHI 2.1420 USDT 2.0608 USDT 2.1841 USDT 2.1041 USDT
2022-05-07 2.2277 USDT 192,106.6626 SUSHI 2.2434 USDT 2.1610 USDT 2.2599 USDT 2.1747 USDT
2022-05-06 2.2610 USDT 302,634.1068 SUSHI 2.2721 USDT 2.1735 USDT 2.3217 USDT 2.2237 USDT
2022-05-05 2.4473 USDT 599,215.0638 SUSHI 2.6193 USDT 2.2091 USDT 2.6322 USDT 2.2735 USDT
2022-05-04 2.4446 USDT 326,717.0771 SUSHI 2.3294 USDT 2.3141 USDT 2.6056 USDT 2.5932 USDT
2022-05-03 2.3964 USDT 310,944.6751 SUSHI 2.3588 USDT 2.3005 USDT 2.4584 USDT 2.3275 USDT
2022-05-02 2.3530 USDT 209,737.5730 SUSHI 2.3898 USDT 2.2633 USDT 2.4373 USDT 2.3707 USDT
2022-05-01 2.3463 USDT 321,213.3820 SUSHI 2.2964 USDT 2.2672 USDT 2.4593 USDT 2.3969 USDT
2022-04-30 2.6303 USDT 258,314.8107 SUSHI 2.7047 USDT 2.4460 USDT 2.7533 USDT 2.4460 USDT
2022-04-29 2.8661 USDT 308,247.2449 SUSHI 2.9866 USDT 2.6653 USDT 3.0140 USDT 2.7007 USDT
2022-04-28 2.9860 USDT 160,090.9893 SUSHI 2.9937 USDT 2.9109 USDT 3.0464 USDT 2.9437 USDT
2022-04-27 2.9675 USDT 204,055.7594 SUSHI 2.9051 USDT 2.9015 USDT 3.0273 USDT 3.0057 USDT
2022-04-26 3.1342 USDT 216,554.9581 SUSHI 3.2814 USDT 2.9078 USDT 3.3087 USDT 2.9756 USDT
2022-04-25 3.2149 USDT 192,993.2801 SUSHI 3.3663 USDT 3.0825 USDT 3.3764 USDT 3.2725 USDT
2022-04-24 3.4696 USDT 132,998.9016 SUSHI 3.4151 USDT 3.3527 USDT 3.5660 USDT 3.3853 USDT
2022-04-23 3.4389 USDT 192,250.3666 SUSHI 3.5273 USDT 3.3745 USDT 3.5430 USDT 3.4701 USDT
2022-04-22 3.5800 USDT 596,128.6443 SUSHI 3.4526 USDT 3.4231 USDT 3.7051 USDT 3.5032 USDT
2022-04-21 3.5414 USDT 463,480.6985 SUSHI 3.5107 USDT 3.3800 USDT 3.6639 USDT 3.4520 USDT
2022-04-20 3.3944 USDT 332,114.9230 SUSHI 3.3608 USDT 3.2463 USDT 3.6204 USDT 3.5976 USDT
2022-04-19 3.3096 USDT 60,233.6590 SUSHI 3.2952 USDT 3.1500 USDT 3.3766 USDT 3.3298 USDT
2022-04-18 3.1307 USDT 206,738.7604 SUSHI 3.1898 USDT 3.0281 USDT 3.3142 USDT 3.2933 USDT
2022-04-17 3.3490 USDT 115,118.5835 SUSHI 3.3365 USDT 3.2469 USDT 3.3921 USDT 3.2508 USDT
2022-04-16 3.2990 USDT 122,415.2325 SUSHI 3.2896 USDT 3.2390 USDT 3.3626 USDT 3.3585 USDT
2022-04-15 3.2868 USDT 66,526.9189 SUSHI 3.2153 USDT 3.2018 USDT 3.3677 USDT 3.2869 USDT
2022-04-14 3.4045 USDT 216,391.1971 SUSHI 3.3317 USDT 3.1832 USDT 3.5181 USDT 3.2232 USDT
2022-04-13 3.2570 USDT 114,842.2440 SUSHI 3.2223 USDT 3.1689 USDT 3.3424 USDT 3.3195 USDT
2022-04-12 3.1948 USDT 94,747.1700 SUSHI 3.1106 USDT 3.0929 USDT 3.2860 USDT 3.1674 USDT
2022-04-11 3.2424 USDT 143,899.0198 SUSHI 3.3998 USDT 3.0781 USDT 3.4255 USDT 3.1252 USDT
2022-04-10 3.5375 USDT 93,220.5053 SUSHI 3.5676 USDT 3.4147 USDT 3.6242 USDT 3.4345 USDT
2022-04-09 3.4768 USDT 100,066.5450 SUSHI 3.3836 USDT 3.3836 USDT 3.5430 USDT 3.5251 USDT
2022-04-08 3.5390 USDT 104,369.8785 SUSHI 3.6371 USDT 3.4163 USDT 3.6663 USDT 3.4168 USDT
2022-04-07 3.5902 USDT 63,896.0280 SUSHI 3.5648 USDT 3.4755 USDT 3.6975 USDT 3.6199 USDT
2022-04-06 3.7638 USDT 281,360.8701 SUSHI 4.0831 USDT 3.5619 USDT 4.0831 USDT 3.6901 USDT
2022-04-05 4.2973 USDT 140,774.8224 SUSHI 4.3410 USDT 4.1077 USDT 4.4105 USDT 4.1699 USDT
2022-04-04 4.2762 USDT 129,326.5684 SUSHI 4.4509 USDT 4.0751 USDT 4.4712 USDT 4.2757 USDT
2022-04-03 4.3998 USDT 137,060.0845 SUSHI 4.3617 USDT 4.2834 USDT 4.5211 USDT 4.4639 USDT
2022-04-02 4.6175 USDT 306,357.1309 SUSHI 4.5077 USDT 4.3944 USDT 4.7938 USDT 4.4521 USDT
2022-04-01 4.4757 USDT 213,779.9947 SUSHI 4.4022 USDT 4.1658 USDT 4.7656 USDT 4.5181 USDT
2022-03-31 4.6967 USDT 639,033.1381 SUSHI 4.4731 USDT 4.3442 USDT 5.0204 USDT 4.4035 USDT
2022-03-30 4.2797 USDT 642,118.6170 SUSHI 4.2092 USDT 4.0018 USDT 4.4974 USDT 4.4793 USDT
2022-03-29 4.0812 USDT 695,659.6629 SUSHI 3.8031 USDT 3.7996 USDT 4.2571 USDT 4.1820 USDT