Crypto exchange Binance

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Binance: SUSHIUSDT
Date Price Volume Open Low High Close
2021-07-19 6.7457 USDT 5,762,034.9630 SUSHI 7.0850 USDT 6.4720 USDT 6.5990 USDT 6.6760 USDT
2021-07-18 7.5493 USDT 6,017,242.1450 SUSHI 7.4980 USDT 7.0510 USDT 7.1610 USDT 7.1890 USDT
2021-07-17 7.0201 USDT 9,566,920.2970 SUSHI 6.3440 USDT 6.2960 USDT 6.7540 USDT 7.3340 USDT
2021-07-16 6.5712 USDT 3,126,339.9090 SUSHI 6.7190 USDT 6.3240 USDT 6.4150 USDT 6.3770 USDT
2021-07-15 6.9694 USDT 4,652,434.8750 SUSHI 7.1230 USDT 6.6090 USDT 6.7820 USDT 6.8040 USDT
2021-07-14 7.0707 USDT 3,837,006.4460 SUSHI 7.1350 USDT 6.7250 USDT 6.8860 USDT 7.0940 USDT
2021-07-13 7.2953 USDT 3,206,597.2870 SUSHI 7.6350 USDT 6.9210 USDT 7.1380 USDT 7.1230 USDT
2021-07-12 7.9270 USDT 2,749,733.8770 SUSHI 8.1550 USDT 7.4280 USDT 7.5840 USDT 7.6390 USDT
2021-07-11 8.1582 USDT 2,456,782.0550 SUSHI 7.9880 USDT 7.8200 USDT 7.9080 USDT 8.3330 USDT
2021-07-10 8.1420 USDT 2,575,491.7370 SUSHI 8.4120 USDT 7.8330 USDT 7.9510 USDT 8.0230 USDT
2021-07-09 8.1602 USDT 3,964,994.8440 SUSHI 7.8990 USDT 7.6190 USDT 7.7950 USDT 8.4360 USDT
2021-07-08 8.2904 USDT 4,390,328.2030 SUSHI 8.7760 USDT 7.9480 USDT 8.0390 USDT 8.0270 USDT
2021-07-07 9.2628 USDT 5,854,825.3380 SUSHI 8.9820 USDT 8.8460 USDT 9.1060 USDT 9.0410 USDT
2021-07-06 8.8845 USDT 12,402,144.9000 SUSHI 8.0780 USDT 8.0610 USDT 8.5550 USDT 8.9260 USDT
2021-07-05 7.5683 USDT 3,175,624.3830 SUSHI 7.9330 USDT 7.2190 USDT 7.3830 USDT 7.8520 USDT
2021-07-04 7.8887 USDT 2,916,596.1200 SUSHI 7.6170 USDT 7.3670 USDT 7.4830 USDT 8.1320 USDT
2021-07-03 7.5317 USDT 1,385,967.5100 SUSHI 7.4280 USDT 7.2540 USDT 7.3340 USDT 7.6360 USDT
2021-07-02 7.2165 USDT 2,469,930.7540 SUSHI 7.4090 USDT 6.9710 USDT 7.0950 USDT 7.4010 USDT
2021-07-01 7.5213 USDT 3,521,138.7730 SUSHI 8.1590 USDT 7.1740 USDT 7.3520 USDT 7.4500 USDT
2021-06-30 7.6737 USDT 4,600,959.7570 SUSHI 7.9360 USDT 7.2510 USDT 7.4220 USDT 8.0390 USDT
2021-06-29 8.0585 USDT 5,023,743.1580 SUSHI 7.6040 USDT 7.5540 USDT 7.7450 USDT 8.1290 USDT
2021-06-28 7.3561 USDT 3,513,420.9030 SUSHI 7.1410 USDT 7.0230 USDT 7.1170 USDT 7.7090 USDT
2021-06-27 6.7676 USDT 2,851,109.2810 SUSHI 6.8270 USDT 6.4800 USDT 6.5850 USDT 6.6230 USDT
2021-06-26 6.3909 USDT 4,311,240.1360 SUSHI 6.2970 USDT 6.0630 USDT 6.2150 USDT 6.7060 USDT
2021-06-25 6.5797 USDT 4,987,567.2600 SUSHI 7.0610 USDT 6.1510 USDT 6.3340 USDT 6.3740 USDT
2021-06-24 6.9355 USDT 4,718,677.2470 SUSHI 7.0490 USDT 6.6170 USDT 6.7880 USDT 7.0580 USDT
2021-06-23 7.1582 USDT 6,893,303.5400 SUSHI 6.8060 USDT 6.5120 USDT 6.9210 USDT 6.9460 USDT
2021-06-22 6.8067 USDT 13,726,174.3840 SUSHI 6.6370 USDT 5.9660 USDT 6.3340 USDT 6.9350 USDT
2021-06-21 7.2662 USDT 9,960,092.2770 SUSHI 8.4210 USDT 6.6390 USDT 6.9020 USDT 6.6440 USDT
2021-06-20 8.1238 USDT 9,179,418.9940 SUSHI 7.4690 USDT 7.3180 USDT 7.4810 USDT 8.4190 USDT
2021-06-19 7.7535 USDT 2,516,075.4740 SUSHI 7.8340 USDT 7.4520 USDT 7.5880 USDT 7.4820 USDT
2021-06-18 8.0253 USDT 3,463,432.8210 SUSHI 8.4670 USDT 7.5480 USDT 7.7150 USDT 7.7030 USDT
2021-06-17 8.6928 USDT 3,249,511.9870 SUSHI 8.4950 USDT 8.2030 USDT 8.3130 USDT 8.3100 USDT
2021-06-16 8.6422 USDT 4,366,465.6130 SUSHI 9.1080 USDT 8.2500 USDT 8.4280 USDT 8.4390 USDT
2021-06-15 9.2630 USDT 3,746,339.0450 SUSHI 9.2500 USDT 8.8940 USDT 9.0680 USDT 9.1540 USDT
2021-06-14 8.9467 USDT 4,772,166.2330 SUSHI 8.6320 USDT 8.3940 USDT 8.5290 USDT 9.2150 USDT
2021-06-13 8.1415 USDT 4,039,125.5300 SUSHI 7.8450 USDT 7.7400 USDT 7.8950 USDT 8.7280 USDT
2021-06-12 8.0850 USDT 4,289,930.0570 SUSHI 8.5620 USDT 7.6340 USDT 7.8710 USDT 8.3360 USDT
2021-06-11 9.1352 USDT 3,016,344.0880 SUSHI 9.4120 USDT 8.5590 USDT 8.6050 USDT 8.6050 USDT
2021-06-10 9.8882 USDT 3,567,157.6740 SUSHI 10.5400 USDT 9.1940 USDT 9.4460 USDT 9.5130 USDT
2021-06-09 10.0296 USDT 5,268,030.8440 SUSHI 10.0720 USDT 9.4520 USDT 9.7500 USDT 10.2980 USDT
2021-06-08 10.0373 USDT 6,410,793.8500 SUSHI 10.2550 USDT 9.0960 USDT 9.5210 USDT 10.0790 USDT
2021-06-07 11.3041 USDT 3,669,302.3190 SUSHI 11.5410 USDT 10.2320 USDT 10.4510 USDT 10.4390 USDT
2021-06-06 11.6262 USDT 2,258,522.7630 SUSHI 11.5570 USDT 11.3160 USDT 11.4490 USDT 11.4400 USDT
2021-06-05 11.8178 USDT 4,565,190.5360 SUSHI 11.8450 USDT 11.1610 USDT 11.4210 USDT 11.3120 USDT
2021-06-04 12.0185 USDT 4,464,900.4770 SUSHI 13.2390 USDT 11.3020 USDT 11.8010 USDT 12.0930 USDT
2021-06-03 13.0203 USDT 3,958,333.3410 SUSHI 12.5410 USDT 12.2370 USDT 12.5330 USDT 13.1120 USDT
2021-06-02 12.2834 USDT 4,813,951.2540 SUSHI 12.0590 USDT 11.6370 USDT 11.9100 USDT 12.4720 USDT
2021-06-01 11.8426 USDT 4,994,651.0860 SUSHI 12.4680 USDT 11.3490 USDT 11.6430 USDT 12.0010 USDT
2021-05-31 11.3036 USDT 6,392,260.6310 SUSHI 10.8340 USDT 9.9910 USDT 10.2670 USDT 12.2380 USDT