Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: GLMRBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2022-07-05 0.6894 BUSD 1,025,571.8000 0.6999 BUSD 0.6602 BUSD 0.6758 BUSD 0.6640 BUSD
2022-07-04 0.6780 BUSD 1,647,124.7000 0.6733 BUSD 0.6536 BUSD 0.6592 BUSD 0.6998 BUSD
2022-07-03 0.6695 BUSD 1,398,734.3000 0.6884 BUSD 0.6505 BUSD 0.6585 BUSD 0.6735 BUSD
2022-07-02 0.6693 BUSD 4,174,599.3000 0.6389 BUSD 0.6244 BUSD 0.6355 BUSD 0.6803 BUSD
2022-07-01 0.6588 BUSD 5,460,398.3000 0.6199 BUSD 0.6068 BUSD 0.6131 BUSD 0.6434 BUSD
2022-06-30 0.6042 BUSD 1,908,116.4000 0.6327 BUSD 0.5801 BUSD 0.5940 BUSD 0.6010 BUSD
2022-06-29 0.6396 BUSD 1,843,689.0000 0.6500 BUSD 0.6220 BUSD 0.6360 BUSD 0.6338 BUSD
2022-06-28 0.6772 BUSD 2,032,868.3000 0.6805 BUSD 0.6535 BUSD 0.6612 BUSD 0.6546 BUSD
2022-06-27 0.7067 BUSD 2,282,742.6000 0.6968 BUSD 0.6760 BUSD 0.6893 BUSD 0.6820 BUSD
2022-06-26 0.7554 BUSD 8,143,789.4000 0.7121 BUSD 0.7031 BUSD 0.7182 BUSD 0.7118 BUSD
2022-06-25 0.6867 BUSD 3,536,663.0000 0.6832 BUSD 0.6625 BUSD 0.6758 BUSD 0.6899 BUSD
2022-06-24 0.6632 BUSD 3,398,249.1000 0.6406 BUSD 0.6404 BUSD 0.6488 BUSD 0.6835 BUSD
2022-06-23 0.6326 BUSD 3,197,216.8000 0.6020 BUSD 0.5999 BUSD 0.6162 BUSD 0.6457 BUSD
2022-06-22 0.6270 BUSD 2,731,781.9000 0.6536 BUSD 0.6000 BUSD 0.6114 BUSD 0.6023 BUSD
2022-06-21 0.6816 BUSD 4,560,988.5000 0.6739 BUSD 0.6444 BUSD 0.6593 BUSD 0.6538 BUSD
2022-06-20 0.6575 BUSD 3,013,414.7000 0.6557 BUSD 0.6208 BUSD 0.6350 BUSD 0.6706 BUSD
2022-06-19 0.6241 BUSD 4,171,820.7000 0.6103 BUSD 0.5787 BUSD 0.5919 BUSD 0.6525 BUSD
2022-06-18 0.6285 BUSD 5,464,910.2000 0.6980 BUSD 0.5501 BUSD 0.5845 BUSD 0.6164 BUSD
2022-06-17 0.7213 BUSD 6,255,975.4000 0.8070 BUSD 0.6700 BUSD 0.6874 BUSD 0.6882 BUSD
2022-06-16 0.8288 BUSD 3,048,522.3000 0.9013 BUSD 0.7815 BUSD 0.8054 BUSD 0.8082 BUSD
2022-06-15 0.8333 BUSD 2,773,978.0000 0.8655 BUSD 0.7719 BUSD 0.7996 BUSD 0.9014 BUSD
2022-06-14 0.8898 BUSD 1,991,123.8000 0.8640 BUSD 0.8050 BUSD 0.8428 BUSD 0.8701 BUSD
2022-06-13 0.8803 BUSD 3,377,566.9000 0.9744 BUSD 0.8000 BUSD 0.8312 BUSD 0.8415 BUSD
2022-06-12 1.0282 BUSD 2,114,856.9000 1.0680 BUSD 0.9660 BUSD 1.0094 BUSD 0.9862 BUSD
2022-06-11 1.1147 BUSD 1,471,323.8000 1.1670 BUSD 1.0432 BUSD 1.0733 BUSD 1.0668 BUSD
2022-06-10 1.2152 BUSD 1,405,073.8000 1.2704 BUSD 1.1702 BUSD 1.1934 BUSD 1.1789 BUSD
2022-06-09 1.2784 BUSD 940,471.8000 1.2626 BUSD 1.2516 BUSD 1.2600 BUSD 1.2665 BUSD
2022-06-08 1.2885 BUSD 1,727,722.3000 1.2849 BUSD 1.2491 BUSD 1.2708 BUSD 1.2600 BUSD
2022-06-07 1.2758 BUSD 1,517,749.6000 1.3439 BUSD 1.2260 BUSD 1.2460 BUSD 1.2902 BUSD
2022-06-06 1.3820 BUSD 2,078,031.1000 1.3744 BUSD 1.3153 BUSD 1.3361 BUSD 1.3400 BUSD
2022-06-05 1.3309 BUSD 1,070,153.5000 1.3148 BUSD 1.2924 BUSD 1.3124 BUSD 1.3541 BUSD
2022-06-04 1.3064 BUSD 1,252,794.3000 1.2919 BUSD 1.2830 BUSD 1.2947 BUSD 1.3150 BUSD
2022-06-03 1.3128 BUSD 1,642,028.0000 1.3466 BUSD 1.2503 BUSD 1.2744 BUSD 1.2907 BUSD
2022-06-02 1.2915 BUSD 1,478,923.6000 1.2331 BUSD 1.2155 BUSD 1.2478 BUSD 1.3612 BUSD
2022-06-01 1.2974 BUSD 1,893,944.5000 1.3579 BUSD 1.2090 BUSD 1.2431 BUSD 1.2374 BUSD
2022-05-31 1.3515 BUSD 2,482,594.8000 1.4005 BUSD 1.2785 BUSD 1.3314 BUSD 1.3673 BUSD
2022-05-30 1.3371 BUSD 2,582,197.1000 1.2279 BUSD 1.2025 BUSD 1.2293 BUSD 1.3989 BUSD
2022-05-29 1.1967 BUSD 877,936.7000 1.2163 BUSD 1.1674 BUSD 1.1837 BUSD 1.2243 BUSD
2022-05-28 1.1998 BUSD 1,073,487.7000 1.1780 BUSD 1.1651 BUSD 1.1882 BUSD 1.2081 BUSD
2022-05-27 1.1853 BUSD 2,103,628.7000 1.1685 BUSD 1.1273 BUSD 1.1681 BUSD 1.1729 BUSD
2022-05-26 1.2222 BUSD 2,503,166.4000 1.2929 BUSD 1.1495 BUSD 1.1945 BUSD 1.1916 BUSD
2022-05-25 1.3738 BUSD 5,969,104.5000 1.3953 BUSD 1.2700 BUSD 1.3129 BUSD 1.2999 BUSD
2022-05-24 1.2937 BUSD 4,660,093.6000 1.1613 BUSD 1.1231 BUSD 1.1847 BUSD 1.3519 BUSD
2022-05-23 1.2634 BUSD 1,895,824.5000 1.2300 BUSD 1.1482 BUSD 1.1774 BUSD 1.1551 BUSD
2022-05-22 1.2112 BUSD 1,569,428.6000 1.1797 BUSD 1.1564 BUSD 1.1752 BUSD 1.2388 BUSD
2022-05-21 1.1510 BUSD 1,523,274.7000 1.1299 BUSD 1.0983 BUSD 1.1187 BUSD 1.1795 BUSD
2022-05-20 1.1632 BUSD 2,173,922.5000 1.2068 BUSD 1.0793 BUSD 1.1120 BUSD 1.1422 BUSD
2022-05-19 1.1835 BUSD 2,698,755.4000 1.1052 BUSD 1.0880 BUSD 1.1504 BUSD 1.2041 BUSD
2022-05-18 1.2683 BUSD 2,009,721.7000 1.3919 BUSD 1.1290 BUSD 1.1779 BUSD 1.1337 BUSD
2022-05-17 1.3663 BUSD 2,044,443.5000 1.2835 BUSD 1.2832 BUSD 1.3204 BUSD 1.3969 BUSD