Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: CTKBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2021-10-21 2.0345 BUSD 290,957.2000 2.0200 BUSD 1.9950 BUSD 2.0160 BUSD 2.0820 BUSD
2021-10-20 2.0117 BUSD 254,472.2000 2.0200 BUSD 1.9600 BUSD 1.9810 BUSD 2.0260 BUSD
2021-10-19 2.0707 BUSD 304,129.4000 2.0820 BUSD 1.9920 BUSD 2.0080 BUSD 2.0120 BUSD
2021-10-18 2.0960 BUSD 593,462.9000 2.1400 BUSD 2.0140 BUSD 2.0420 BUSD 2.0660 BUSD
2021-10-17 2.1131 BUSD 854,964.7000 2.0630 BUSD 1.9870 BUSD 2.0190 BUSD 2.1510 BUSD
2021-10-16 2.1093 BUSD 1,916,032.5000 1.9660 BUSD 1.9450 BUSD 1.9720 BUSD 2.0560 BUSD
2021-10-15 1.9226 BUSD 580,524.0000 1.9650 BUSD 1.8390 BUSD 1.8920 BUSD 1.9330 BUSD
2021-10-14 2.0331 BUSD 1,348,389.9000 1.8600 BUSD 1.8530 BUSD 1.8660 BUSD 2.0230 BUSD
2021-10-13 1.8339 BUSD 512,193.0000 1.7890 BUSD 1.7140 BUSD 1.7450 BUSD 1.8390 BUSD
2021-10-12 1.7399 BUSD 404,655.5000 1.7770 BUSD 1.6410 BUSD 1.6900 BUSD 1.7840 BUSD
2021-10-11 1.8297 BUSD 168,956.5000 1.7970 BUSD 1.7630 BUSD 1.7650 BUSD 1.7650 BUSD
2021-10-10 1.9061 BUSD 290,145.9000 1.9160 BUSD 1.8080 BUSD 1.8710 BUSD 1.8230 BUSD
2021-10-09 1.9368 BUSD 152,512.7000 1.9420 BUSD 1.8940 BUSD 1.9160 BUSD 1.9130 BUSD
2021-10-08 2.0242 BUSD 267,545.8000 2.0520 BUSD 1.9640 BUSD 1.9820 BUSD 1.9710 BUSD
2021-10-07 2.1159 BUSD 431,337.7000 2.0640 BUSD 1.9610 BUSD 2.0100 BUSD 2.0360 BUSD
2021-10-06 2.0034 BUSD 542,762.2000 2.0420 BUSD 1.8900 BUSD 1.9330 BUSD 2.0680 BUSD
2021-10-05 2.0834 BUSD 1,310,208.6000 1.8800 BUSD 1.8620 BUSD 1.8990 BUSD 2.0580 BUSD
2021-10-04 1.8366 BUSD 234,611.2000 1.9150 BUSD 1.7490 BUSD 1.8210 BUSD 1.8740 BUSD
2021-10-03 1.8828 BUSD 609,050.2000 1.7930 BUSD 1.7250 BUSD 1.7850 BUSD 1.8850 BUSD
2021-10-02 1.8767 BUSD 1,161,371.2000 1.8080 BUSD 1.7780 BUSD 1.8050 BUSD 1.8450 BUSD
2021-10-01 1.7025 BUSD 1,023,535.0000 1.5110 BUSD 1.4840 BUSD 1.4980 BUSD 1.7920 BUSD
2021-09-30 1.4773 BUSD 278,052.0000 1.4140 BUSD 1.4060 BUSD 1.4430 BUSD 1.4960 BUSD
2021-09-29 1.4561 BUSD 483,925.4000 1.3970 BUSD 1.3850 BUSD 1.4030 BUSD 1.4060 BUSD
2021-09-28 1.4850 BUSD 405,644.7000 1.5110 BUSD 1.4120 BUSD 1.4340 BUSD 1.4440 BUSD
2021-09-27 1.6195 BUSD 495,392.5000 1.5140 BUSD 1.4890 BUSD 1.5430 BUSD 1.5460 BUSD
2021-09-26 1.5109 BUSD 339,245.4000 1.5680 BUSD 1.4040 BUSD 1.4530 BUSD 1.5450 BUSD
2021-09-25 1.6110 BUSD 779,364.0000 1.6280 BUSD 1.5440 BUSD 1.5820 BUSD 1.5610 BUSD
2021-09-24 1.7672 BUSD 725,581.5000 1.8370 BUSD 1.5510 BUSD 1.6170 BUSD 1.6360 BUSD
2021-09-23 1.7715 BUSD 273,080.1000 1.7460 BUSD 1.6920 BUSD 1.7270 BUSD 1.8360 BUSD
2021-09-22 1.6444 BUSD 334,548.5000 1.5270 BUSD 1.5070 BUSD 1.5700 BUSD 1.7670 BUSD
2021-09-21 1.6799 BUSD 591,447.7400 1.6860 BUSD 1.5640 BUSD 1.6110 BUSD 1.5870 BUSD
2021-09-20 1.7948 BUSD 1,014,564.3000 1.9550 BUSD 1.6240 BUSD 1.7170 BUSD 1.7180 BUSD
2021-09-19 2.0641 BUSD 433,403.8000 2.0590 BUSD 1.9560 BUSD 1.9860 BUSD 1.9740 BUSD
2021-09-18 2.0733 BUSD 990,836.6000 2.0280 BUSD 1.9720 BUSD 2.0250 BUSD 2.0280 BUSD
2021-09-17 2.0112 BUSD 1,330,147.7000 2.0350 BUSD 1.8830 BUSD 1.9280 BUSD 2.0150 BUSD
2021-09-16 2.1200 BUSD 975,936.1000 2.1380 BUSD 1.9830 BUSD 2.0290 BUSD 2.0370 BUSD
2021-09-15 2.0619 BUSD 620,438.9000 2.0250 BUSD 1.9740 BUSD 1.9980 BUSD 2.0770 BUSD
2021-09-14 1.9850 BUSD 787,541.1000 1.9540 BUSD 1.9230 BUSD 1.9530 BUSD 1.9770 BUSD
2021-09-13 1.9577 BUSD 545,881.3000 2.1510 BUSD 1.8360 BUSD 1.9300 BUSD 1.9520 BUSD
2021-09-12 2.1751 BUSD 777,082.6000 2.1280 BUSD 2.0660 BUSD 2.0980 BUSD 2.1730 BUSD
2021-09-11 2.1519 BUSD 675,328.7000 2.1380 BUSD 2.0550 BUSD 2.1180 BUSD 2.1700 BUSD
2021-09-10 2.1618 BUSD 1,011,669.2000 2.2140 BUSD 2.0130 BUSD 2.0940 BUSD 2.1190 BUSD
2021-09-09 2.2204 BUSD 1,256,560.9000 2.0280 BUSD 2.0070 BUSD 2.0720 BUSD 2.2100 BUSD
2021-09-08 2.0028 BUSD 1,172,312.5000 2.1100 BUSD 1.7930 BUSD 1.9540 BUSD 2.0150 BUSD
2021-09-07 2.2521 BUSD 1,396,434.5200 2.7950 BUSD 1.6240 BUSD 2.1140 BUSD 2.0200 BUSD
2021-09-06 2.8173 BUSD 816,438.5000 2.8640 BUSD 2.6040 BUSD 2.7420 BUSD 2.7980 BUSD
2021-09-05 2.8407 BUSD 454,515.5000 2.7150 BUSD 2.6830 BUSD 2.7090 BUSD 2.8910 BUSD
2021-09-04 2.7563 BUSD 325,822.1000 2.7560 BUSD 2.6340 BUSD 2.6970 BUSD 2.7110 BUSD
2021-09-03 2.7315 BUSD 533,309.6000 2.6730 BUSD 2.5970 BUSD 2.6340 BUSD 2.7490 BUSD
2021-09-02 2.8439 BUSD 1,235,138.1200 2.7200 BUSD 2.6880 BUSD 2.7260 BUSD 2.7230 BUSD