UTRUST markets

Market Exchange Processed volume Volume Price
UTK USDT Binance 33,915,326.00 40,382,949.03 UTK 0.73 USDT
UTK BTC Binance 8,561,414.00 8,542,359.00 UTK 0.00 BTC
UTK USDT OKEx 3,857,889.00 6,651,610.78 UTK 0.74 USDT
utk usdt Huobi 1,855,659.00 1,812,636.31 UTK 0.73 USDT
UTK EUR Bitvavo 1,584,026.00 1,715,603.65 UTK 0.61 EUR
utk btc Huobi 567,331.00 372,255.84 UTK 0.00 BTC
utk eth Huobi 275,980.00 337,386.37 UTK 0.00 ETH
UTK BTC Bittrex 73,859.00 75,146.01 UTK 0.00 BTC
UTK USD Bitfinex 26,709.00 23,856.73 UTK 0.76 USD
UTK USDT Bithumb Global 1,914.00 464,924.84 UTK 0.66 USDT
UTK BTC Bithumb Global outdated outdated outdated
UTK BTC Kucoin 0.00 831,527.87 UTK 0.00 BTC
UTK ETH Kucoin 0.00 239,370.98 UTK 0.00 ETH
WETH UTK Uniswap 0.00 29.28 WETH 5,616.04 UTK