Namecoin markets

Market Exchange Processed volume Volume Price
nmc rur Yobit 0.00 1.35 NMC 51.11
nmc btc Yobit 0.00 0.00 NMC 0.00 BTC
nmc usd Yobit 0.00 0.54 NMC 0.71 USD
nmc waves Yobit 0.00 18.30 NMC 0.02 WAVES
nmc doge Yobit 0.00 589.69 NMC 1.33 DOGE
nmc eth Yobit 0.00 11.53 NMC 0.00 ETH