Namecoin markets

Market Exchange Processed volume Volume Price
nmc btc Yobit 0.00 0.00 NMC 0.00 BTC
nmc eth Yobit 0.00 0.00 NMC 0.00 ETH
nmc doge Yobit 0.00 0.00 NMC 2.50 DOGE
nmc waves Yobit 0.00 0.00 NMC 0.03 WAVES
nmc usd Yobit 0.00 0.00 NMC 0.40 USD
nmc rur Yobit 0.00 0.00 NMC 25.51