Crypto exchange Yobit

Market TheGCCcoin (GCC) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Yobit: gcc_btc
Date Price Volume Open Low High Close
2019-06-07 0.0000 BTC 400.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-06-06 0.0000 BTC 433.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-06-05 0.0000 BTC 19,918.1200 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-06-04 0.0000 BTC 10,416.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-06-03 0.0000 BTC 400.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-06-02 0.0000 BTC 779.9615 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-06-01 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-31 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-30 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-29 0.0000 BTC 2,781.1154 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-28 0.0000 BTC 117,757.3600 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-27 0.0000 BTC 2,015.3462 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-26 0.0000 BTC 870.8077 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-25 0.0000 BTC 400.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-24 0.0000 BTC 30,840.6000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-23 0.0000 BTC 450.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-22 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-21 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-20 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-19 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-18 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-17 0.0000 BTC 3,309.3200 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-16 0.0000 BTC 3,309.3200 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-15 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-14 0.0000 BTC 1,479.4800 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-13 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-12 0.0000 BTC 4,997.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-11 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-10 0.0000 BTC 4,500.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-09 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-08 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-07 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-06 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-05 0.0000 BTC 1,313.3462 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-04 0.0000 BTC 2,523.3103 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-03 0.0000 BTC 2,523.3103 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-02 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-05-01 0.0000 BTC 4,034.4828 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-30 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-29 0.0000 BTC 791.7241 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-28 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-27 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-26 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-25 0.0000 BTC 335.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-24 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-23 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-22 0.0000 BTC 325.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-21 0.0000 BTC 15,885.1613 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-20 0.0000 BTC 731.2759 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-04-19 0.0000 BTC 0.0000 GCC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC