Crypto exchange OKEx

Market YOU COIN (YOU) / Bitcoin (BTC)

Identifier on OKEx: YOU-BTC
Date Price Volume Open Low High Close
2021-08-27 0.0000 BTC 17,124,887.7294 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-26 0.0000 BTC 20,438,294.1783 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-25 0.0000 BTC 17,972,136.4002 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-24 0.0000 BTC 13,892,889.8918 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-23 0.0000 BTC 13,725,541.5702 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-22 0.0000 BTC 19,197,390.4641 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-21 0.0000 BTC 16,440,373.5288 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-20 0.0000 BTC 11,311,413.0530 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-19 0.0000 BTC 14,304,226.2321 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-18 0.0000 BTC 30,102,343.8591 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-17 0.0000 BTC 33,812,884.6459 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-16 0.0000 BTC 49,561,418.2072 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-15 0.0000 BTC 49,461,557.0367 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-14 0.0000 BTC 62,869,207.3569 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-13 0.0000 BTC 71,831,020.5330 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-12 0.0000 BTC 52,308,377.1688 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-11 0.0000 BTC 62,472,755.5309 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-10 0.0000 BTC 57,531,734.8898 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-09 0.0000 BTC 36,886,698.3685 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-08 0.0000 BTC 49,331,895.6375 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-07 0.0000 BTC 72,940,661.9158 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-06 0.0000 BTC 29,606,659.9098 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-05 0.0000 BTC 24,168,660.0433 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-04 0.0000 BTC 26,432,636.9059 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-03 0.0000 BTC 40,679,151.8697 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-02 0.0000 BTC 29,960,759.2224 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-01 0.0000 BTC 39,461,054.8346 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-31 0.0000 BTC 40,674,895.4421 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-30 0.0000 BTC 56,827,247.7265 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-29 0.0000 BTC 46,364,633.9718 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-28 0.0000 BTC 29,197,812.0863 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-27 0.0000 BTC 29,471,080.3630 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-26 0.0000 BTC 25,783,330.6863 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-25 0.0000 BTC 24,116,404.6897 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-24 0.0000 BTC 15,741,410.5380 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-23 0.0000 BTC 34,231,032.7527 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-22 0.0000 BTC 26,550,035.5660 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-21 0.0000 BTC 35,705,075.5015 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-20 0.0000 BTC 68,180,394.6946 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-19 0.0000 BTC 39,614,874.4307 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-18 0.0000 BTC 7,679,204.5143 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-17 0.0000 BTC 36,344,455.3501 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-16 0.0000 BTC 21,582,593.9211 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-15 0.0000 BTC 29,790,128.2589 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-14 0.0000 BTC 42,151,436.2452 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-13 0.0000 BTC 29,839,310.7405 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-12 0.0000 BTC 39,832,021.4885 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-11 0.0000 BTC 33,140,506.7730 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-10 0.0000 BTC 35,701,763.9683 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-09 0.0000 BTC 26,916,035.4346 YOU 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC