Crypto exchange Coinbase Pro

Market Uniswap (UNI) / EUR

Identifier on Coinbase Pro: UNI-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2023-02-18 6.5100 EUR 3,556.6980 UNI 6.3200 EUR 6.3000 EUR 6.6800 EUR 6.5100 EUR
2023-02-17 6.2900 EUR 2,929.3110 UNI 6.0700 EUR 6.0400 EUR 6.3800 EUR 6.2900 EUR
2023-02-16 6.0800 EUR 14,124.9710 UNI 6.4800 EUR 6.0800 EUR 6.5300 EUR 6.0800 EUR
2023-02-15 6.4700 EUR 8,613.5220 UNI 6.1400 EUR 6.0600 EUR 6.4800 EUR 6.4700 EUR
2023-02-14 6.1000 EUR 1,849.6230 UNI 5.8300 EUR 5.8100 EUR 6.1200 EUR 6.1000 EUR
2023-02-13 5.8400 EUR 4,133.8740 UNI 5.9100 EUR 5.6900 EUR 5.9700 EUR 5.8400 EUR
2023-02-12 5.9500 EUR 579.9800 UNI 6.0500 EUR 5.8900 EUR 6.1500 EUR 5.9500 EUR
2023-02-11 6.0700 EUR 4,204.2880 UNI 5.9400 EUR 5.9400 EUR 6.1000 EUR 6.0700 EUR
2023-02-10 5.9600 EUR 2,934.4870 UNI 5.8700 EUR 5.8600 EUR 6.0600 EUR 5.9600 EUR
2023-02-09 5.8700 EUR 19,067.3580 UNI 6.3600 EUR 5.7500 EUR 6.4000 EUR 5.8700 EUR
2023-02-08 6.3400 EUR 5,292.3710 UNI 6.5200 EUR 6.1400 EUR 6.5700 EUR 6.3400 EUR
2023-02-07 6.4900 EUR 15,004.0360 UNI 6.2000 EUR 6.1900 EUR 6.5100 EUR 6.4900 EUR
2023-02-06 6.2000 EUR 17,531.0510 UNI 6.4100 EUR 6.1600 EUR 6.4600 EUR 6.2000 EUR
2023-02-05 6.4000 EUR 5,110.9470 UNI 6.7000 EUR 6.2700 EUR 6.7900 EUR 6.4000 EUR
2023-02-04 6.7900 EUR 5,839.9040 UNI 6.5300 EUR 6.5000 EUR 6.8000 EUR 6.7900 EUR
2023-02-03 6.5600 EUR 22,995.0760 UNI 6.5700 EUR 6.3600 EUR 6.6900 EUR 6.5600 EUR
2023-02-02 6.5600 EUR 40,123.6380 UNI 6.2000 EUR 6.1800 EUR 6.8500 EUR 6.5600 EUR
2023-02-01 6.2100 EUR 8,219.0930 UNI 6.0700 EUR 5.8000 EUR 6.2900 EUR 6.2100 EUR
2023-01-31 6.0600 EUR 2,115.8180 UNI 5.9800 EUR 5.9500 EUR 6.1200 EUR 6.0600 EUR
2023-01-30 5.9700 EUR 6,968.3590 UNI 6.3900 EUR 5.8800 EUR 6.4500 EUR 5.9700 EUR
2023-01-29 6.3700 EUR 17,607.8010 UNI 6.0900 EUR 6.0300 EUR 6.4200 EUR 6.3700 EUR
2023-01-28 6.0700 EUR 10,332.3620 UNI 6.3300 EUR 6.0300 EUR 6.3600 EUR 6.0700 EUR
2023-01-27 6.2700 EUR 17,124.5520 UNI 6.1900 EUR 6.0400 EUR 6.3300 EUR 6.2700 EUR
2023-01-26 6.2200 EUR 5,333.7700 UNI 6.0600 EUR 5.9500 EUR 6.2300 EUR 6.2200 EUR
2023-01-25 6.0000 EUR 8,122.5640 UNI 5.7000 EUR 5.6200 EUR 6.1300 EUR 6.0000 EUR
2023-01-24 5.7500 EUR 6,901.9810 UNI 6.1800 EUR 5.7400 EUR 6.2700 EUR 5.7500 EUR
2023-01-23 6.1700 EUR 6,344.4130 UNI 6.3700 EUR 6.1200 EUR 6.4400 EUR 6.1700 EUR
2023-01-22 6.2800 EUR 18,386.7650 UNI 6.1400 EUR 6.1100 EUR 6.5400 EUR 6.2800 EUR
2023-01-21 6.2500 EUR 10,174.6370 UNI 6.1800 EUR 6.0100 EUR 6.2700 EUR 6.2500 EUR
2023-01-20 6.1500 EUR 3,497.5460 UNI 5.6700 EUR 5.6100 EUR 6.1500 EUR 6.1500 EUR
2023-01-19 5.6600 EUR 3,805.5340 UNI 5.6400 EUR 5.5400 EUR 5.7000 EUR 5.6600 EUR
2023-01-18 5.6700 EUR 23,174.8580 UNI 5.8900 EUR 5.5800 EUR 6.2700 EUR 5.6700 EUR
2023-01-17 5.9000 EUR 6,744.8050 UNI 6.0600 EUR 5.8600 EUR 6.1000 EUR 5.9000 EUR
2023-01-16 6.0500 EUR 10,540.3770 UNI 6.0900 EUR 5.8200 EUR 6.1900 EUR 6.0500 EUR
2023-01-15 6.1200 EUR 5,165.2280 UNI 6.1000 EUR 5.9100 EUR 6.1600 EUR 6.1200 EUR
2023-01-14 6.1200 EUR 16,985.0070 UNI 5.8400 EUR 5.8400 EUR 6.3600 EUR 6.1200 EUR
2023-01-13 5.8100 EUR 1,820.2660 UNI 5.6500 EUR 5.5700 EUR 5.8700 EUR 5.8100 EUR
2023-01-12 5.6800 EUR 17,743.2250 UNI 5.5000 EUR 5.4400 EUR 5.6900 EUR 5.6800 EUR
2023-01-11 5.4700 EUR 1,587.5130 UNI 5.3700 EUR 5.2100 EUR 5.5200 EUR 5.4700 EUR
2023-01-10 5.3900 EUR 6,091.9330 UNI 5.4100 EUR 5.2700 EUR 5.4700 EUR 5.3900 EUR
2023-01-09 5.4100 EUR 18,114.9520 UNI 5.2200 EUR 5.2200 EUR 5.5500 EUR 5.4100 EUR
2023-01-08 5.2100 EUR 1,518.7920 UNI 5.0900 EUR 5.0300 EUR 5.2300 EUR 5.2100 EUR
2023-01-07 5.0800 EUR 358.2770 UNI 5.1800 EUR 5.0700 EUR 5.2200 EUR 5.0800 EUR
2023-01-06 5.1900 EUR 5,627.4170 UNI 5.0800 EUR 5.0100 EUR 5.2000 EUR 5.1900 EUR
2023-01-05 5.0900 EUR 636.8860 UNI 5.2200 EUR 5.0800 EUR 5.2300 EUR 5.0900 EUR
2023-01-04 5.2100 EUR 2,518.6310 UNI 5.1100 EUR 5.0700 EUR 5.2800 EUR 5.2100 EUR
2023-01-03 5.0900 EUR 3,751.6930 UNI 5.0400 EUR 4.9900 EUR 5.1300 EUR 5.0900 EUR
2023-01-02 5.0300 EUR 2,128.8310 UNI 4.9200 EUR 4.8400 EUR 5.1100 EUR 5.0300 EUR
2023-01-01 4.9100 EUR 2,372.4370 UNI 4.8300 EUR 4.7600 EUR 4.9100 EUR 4.9100 EUR
2022-12-31 4.8200 EUR 1,301.4670 UNI 4.7600 EUR 4.7300 EUR 4.8600 EUR 4.8200 EUR