Crypto exchange Coinbase Pro

Market Cosmos (ATOM) / EUR

Identifier on Coinbase Pro: ATOM-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2022-09-30 13.3500 EUR 3,774.4290 ATOM 12.9800 EUR 12.8500 EUR 13.3500 EUR 13.3500 EUR
2022-09-29 12.9900 EUR 18,230.7610 ATOM 13.3500 EUR 12.7700 EUR 13.4800 EUR 12.9900 EUR
2022-09-28 13.4200 EUR 29,531.2350 ATOM 14.0500 EUR 13.2300 EUR 14.1500 EUR 13.4200 EUR
2022-09-27 14.0900 EUR 16,990.3750 ATOM 14.4100 EUR 13.7600 EUR 15.2700 EUR 14.0900 EUR
2022-09-26 14.4300 EUR 22,959.4890 ATOM 14.4000 EUR 14.3000 EUR 15.3900 EUR 14.4300 EUR
2022-09-25 14.6100 EUR 10,474.4830 ATOM 14.0700 EUR 14.0600 EUR 15.2900 EUR 14.6100 EUR
2022-09-24 14.0900 EUR 10,854.6470 ATOM 14.6800 EUR 13.9800 EUR 14.7300 EUR 14.0900 EUR
2022-09-23 14.8500 EUR 26,150.4620 ATOM 14.8500 EUR 13.8700 EUR 15.5200 EUR 14.8500 EUR
2022-09-22 14.7500 EUR 17,769.6510 ATOM 13.6200 EUR 13.5200 EUR 15.2200 EUR 14.7500 EUR
2022-09-21 13.5900 EUR 27,594.3520 ATOM 13.9300 EUR 13.1500 EUR 15.2300 EUR 13.5900 EUR
2022-09-20 14.0400 EUR 16,604.2850 ATOM 15.5700 EUR 13.8600 EUR 15.8100 EUR 14.0400 EUR
2022-09-19 15.6900 EUR 20,707.9920 ATOM 14.6600 EUR 14.5900 EUR 16.6200 EUR 15.6900 EUR
2022-09-18 14.7700 EUR 7,196.5000 ATOM 16.3800 EUR 14.6500 EUR 16.3800 EUR 14.7700 EUR
2022-09-17 16.4400 EUR 5,639.8840 ATOM 16.5500 EUR 16.0400 EUR 16.9400 EUR 16.4400 EUR
2022-09-16 16.5300 EUR 16,398.2430 ATOM 14.9900 EUR 14.6200 EUR 16.7300 EUR 16.5300 EUR
2022-09-15 15.1900 EUR 18,494.9850 ATOM 13.9600 EUR 13.2900 EUR 15.7000 EUR 15.1900 EUR
2022-09-14 13.9800 EUR 7,086.7130 ATOM 13.9000 EUR 13.4500 EUR 14.4500 EUR 13.9800 EUR
2022-09-13 13.9700 EUR 18,941.6650 ATOM 15.2800 EUR 13.7400 EUR 15.9700 EUR 13.9700 EUR
2022-09-12 15.3200 EUR 24,603.1330 ATOM 15.5600 EUR 14.8000 EUR 16.2800 EUR 15.3200 EUR
2022-09-11 15.4200 EUR 13,676.0070 ATOM 15.9300 EUR 14.9600 EUR 16.2100 EUR 15.4200 EUR
2022-09-10 16.0500 EUR 9,105.2420 ATOM 16.0800 EUR 15.3900 EUR 16.3200 EUR 16.0500 EUR
2022-09-09 15.9600 EUR 35,594.9170 ATOM 13.9200 EUR 13.6800 EUR 16.9200 EUR 15.9600 EUR
2022-09-08 13.8700 EUR 13,723.1400 ATOM 12.9200 EUR 12.6500 EUR 14.1300 EUR 13.8700 EUR
2022-09-07 13.0400 EUR 60,145.2690 ATOM 11.8800 EUR 11.6700 EUR 13.2300 EUR 13.0400 EUR
2022-09-06 11.9800 EUR 50,570.7510 ATOM 12.7000 EUR 11.8800 EUR 13.0200 EUR 11.9800 EUR
2022-09-05 12.6500 EUR 16,018.0190 ATOM 13.1800 EUR 12.5900 EUR 13.4400 EUR 12.6500 EUR
2022-09-04 12.9900 EUR 21,152.9260 ATOM 12.6600 EUR 12.4700 EUR 13.0600 EUR 12.9900 EUR
2022-09-03 12.6500 EUR 24,383.4570 ATOM 12.6600 EUR 12.1900 EUR 12.9300 EUR 12.6500 EUR
2022-09-02 12.7200 EUR 32,281.3800 ATOM 12.7600 EUR 12.3800 EUR 13.0500 EUR 12.7200 EUR
2022-09-01 12.7700 EUR 35,626.0240 ATOM 11.8000 EUR 11.4600 EUR 12.8900 EUR 12.7700 EUR
2022-08-31 11.8300 EUR 52,441.5930 ATOM 11.9000 EUR 11.5100 EUR 12.2800 EUR 11.8300 EUR
2022-08-30 11.8800 EUR 23,623.3320 ATOM 11.4800 EUR 11.1100 EUR 12.1400 EUR 11.8800 EUR
2022-08-29 11.3700 EUR 9,478.2940 ATOM 10.6300 EUR 10.2600 EUR 11.4200 EUR 11.3700 EUR
2022-08-28 10.9300 EUR 6,223.5920 ATOM 11.2000 EUR 10.8000 EUR 11.4100 EUR 10.9300 EUR
2022-08-27 11.1400 EUR 21,518.2840 ATOM 11.5300 EUR 10.7400 EUR 11.5300 EUR 11.1400 EUR
2022-08-26 11.5100 EUR 29,488.4690 ATOM 12.8500 EUR 11.5000 EUR 13.0700 EUR 11.5100 EUR
2022-08-25 12.8500 EUR 16,511.2470 ATOM 13.0100 EUR 12.5800 EUR 13.3700 EUR 12.8500 EUR
2022-08-24 13.1900 EUR 33,297.5500 ATOM 12.2000 EUR 11.6600 EUR 13.4800 EUR 13.1900 EUR
2022-08-23 12.1500 EUR 23,462.8030 ATOM 11.1800 EUR 11.0400 EUR 12.3800 EUR 12.1500 EUR
2022-08-22 11.0700 EUR 6,532.9820 ATOM 10.5800 EUR 10.0500 EUR 11.1200 EUR 11.0700 EUR
2022-08-21 10.6400 EUR 3,851.9270 ATOM 10.2400 EUR 10.2100 EUR 10.7300 EUR 10.6400 EUR
2022-08-20 10.1800 EUR 4,732.0290 ATOM 10.7800 EUR 9.9400 EUR 10.9200 EUR 10.1800 EUR
2022-08-19 10.7600 EUR 18,662.7590 ATOM 11.3000 EUR 10.1000 EUR 11.3300 EUR 10.7600 EUR
2022-08-18 11.4200 EUR 9,976.6340 ATOM 11.5700 EUR 11.3400 EUR 12.0500 EUR 11.4200 EUR
2022-08-17 11.5700 EUR 12,317.3120 ATOM 11.2700 EUR 11.0200 EUR 11.7100 EUR 11.5700 EUR
2022-08-16 11.1600 EUR 3,906.7360 ATOM 11.2500 EUR 11.0100 EUR 11.5000 EUR 11.1600 EUR
2022-08-15 11.0600 EUR 4,189.5400 ATOM 11.2700 EUR 11.0100 EUR 11.6500 EUR 11.0600 EUR
2022-08-14 11.3300 EUR 5,840.2930 ATOM 11.5900 EUR 11.2000 EUR 11.8700 EUR 11.3300 EUR
2022-08-13 11.5900 EUR 6,919.4930 ATOM 11.7300 EUR 11.5600 EUR 12.0800 EUR 11.5900 EUR
2022-08-12 11.6900 EUR 5,396.9030 ATOM 11.3600 EUR 11.1600 EUR 11.7300 EUR 11.6900 EUR