Crypto exchange Coinbase Pro

Market Cosmos (ATOM) / EUR

Identifier on Coinbase Pro: ATOM-EUR
123...1819
Date Price Volume Open Low High Close
2024-04-25 7.8700 EUR 2,339.8980 ATOM 7.8800 EUR 7.7900 EUR 7.9400 EUR 7.8700 EUR
2024-04-24 7.9100 EUR 2,188.5540 ATOM 7.9300 EUR 7.9000 EUR 8.0100 EUR 7.9100 EUR
2024-04-23 8.1400 EUR 3,169.8330 ATOM 8.2500 EUR 8.1200 EUR 8.2500 EUR 8.1400 EUR
2024-04-22 8.4100 EUR 18,737.9290 ATOM 8.2400 EUR 8.1500 EUR 8.4700 EUR 8.4100 EUR
2024-04-21 8.2000 EUR 31,406.9280 ATOM 8.1200 EUR 7.9800 EUR 8.2700 EUR 8.2000 EUR
2024-04-20 8.1400 EUR 9,669.9640 ATOM 7.6800 EUR 7.6300 EUR 8.1800 EUR 8.1400 EUR
2024-04-19 7.7000 EUR 20,939.6880 ATOM 7.6700 EUR 7.1800 EUR 7.8700 EUR 7.7000 EUR
2024-04-18 7.7300 EUR 14,369.6320 ATOM 7.5400 EUR 7.4000 EUR 7.8200 EUR 7.7300 EUR
2024-04-17 7.5800 EUR 19,249.5110 ATOM 7.6800 EUR 7.3300 EUR 7.7600 EUR 7.5800 EUR
2024-04-16 7.7300 EUR 33,085.1330 ATOM 7.6700 EUR 7.3400 EUR 7.7700 EUR 7.7300 EUR
2024-04-15 7.7100 EUR 73,052.6490 ATOM 7.8100 EUR 7.4200 EUR 8.2100 EUR 7.7100 EUR
2024-04-14 7.9200 EUR 45,409.4000 ATOM 7.7000 EUR 7.4100 EUR 8.5000 EUR 7.9200 EUR
2024-04-13 7.7000 EUR 46,857.5080 ATOM 8.8100 EUR 6.8800 EUR 8.8400 EUR 7.7000 EUR
2024-04-12 8.8000 EUR 38,923.3170 ATOM 10.0400 EUR 8.3000 EUR 10.2200 EUR 8.8000 EUR
2024-04-11 10.0100 EUR 5,807.9390 ATOM 10.0300 EUR 9.8900 EUR 10.1800 EUR 10.0100 EUR
2024-04-10 10.0900 EUR 11,645.7270 ATOM 10.0200 EUR 9.6000 EUR 10.0900 EUR 10.0900 EUR
2024-04-09 10.0400 EUR 42,984.2890 ATOM 10.3900 EUR 9.9400 EUR 10.4100 EUR 10.0400 EUR
2024-04-08 10.4100 EUR 8,991.7140 ATOM 10.2400 EUR 10.0800 EUR 10.5200 EUR 10.4100 EUR
2024-04-07 10.2300 EUR 10,631.0000 ATOM 10.2400 EUR 10.1200 EUR 10.3600 EUR 10.2300 EUR
2024-04-06 10.2500 EUR 6,568.6770 ATOM 10.0400 EUR 10.0200 EUR 10.2600 EUR 10.2500 EUR
2024-04-05 10.1000 EUR 11,397.1470 ATOM 10.1400 EUR 9.8200 EUR 10.2000 EUR 10.1000 EUR
2024-04-04 10.1000 EUR 8,852.2170 ATOM 10.0300 EUR 9.8400 EUR 10.4000 EUR 10.1000 EUR
2024-04-03 10.0400 EUR 10,515.0800 ATOM 10.1600 EUR 9.8400 EUR 10.4500 EUR 10.0400 EUR
2024-04-02 10.2700 EUR 17,089.0240 ATOM 10.8100 EUR 10.0600 EUR 10.8100 EUR 10.2700 EUR
2024-04-01 10.8800 EUR 22,658.1190 ATOM 11.3900 EUR 10.6100 EUR 11.4900 EUR 10.8800 EUR
2024-03-31 11.3900 EUR 8,726.5650 ATOM 11.3900 EUR 11.2700 EUR 11.4900 EUR 11.3900 EUR
2024-03-30 11.3700 EUR 9,466.2990 ATOM 11.6100 EUR 11.3700 EUR 11.9000 EUR 11.3700 EUR
2024-03-29 11.6400 EUR 29,117.1610 ATOM 11.3600 EUR 11.2000 EUR 11.6900 EUR 11.6400 EUR
2024-03-28 11.3900 EUR 24,620.7440 ATOM 11.6500 EUR 11.2700 EUR 11.7100 EUR 11.3900 EUR
2024-03-27 11.6700 EUR 53,902.1750 ATOM 11.2800 EUR 10.9400 EUR 12.0500 EUR 11.6700 EUR
2024-03-26 11.3000 EUR 9,913.2260 ATOM 11.2300 EUR 11.0200 EUR 11.4100 EUR 11.3000 EUR
2024-03-25 11.2200 EUR 15,452.7880 ATOM 10.6900 EUR 10.6800 EUR 11.3400 EUR 11.2200 EUR
2024-03-24 10.8000 EUR 5,088.1120 ATOM 10.5200 EUR 10.4500 EUR 10.8000 EUR 10.8000 EUR
2024-03-23 10.5300 EUR 7,382.3050 ATOM 10.5700 EUR 10.4300 EUR 10.7700 EUR 10.5300 EUR
2024-03-22 10.3900 EUR 50,117.3480 ATOM 10.7200 EUR 10.2700 EUR 10.9400 EUR 10.3900 EUR
2024-03-21 10.7000 EUR 13,995.8710 ATOM 10.7500 EUR 10.5300 EUR 11.0400 EUR 10.7000 EUR
2024-03-20 10.7300 EUR 9,267.4900 ATOM 10.0000 EUR 9.8400 EUR 10.8000 EUR 10.7300 EUR
2024-03-19 10.0400 EUR 18,104.1350 ATOM 10.8000 EUR 9.7900 EUR 10.8700 EUR 10.0400 EUR
2024-03-18 10.8800 EUR 15,983.7030 ATOM 11.2400 EUR 10.6200 EUR 11.4200 EUR 10.8800 EUR
2024-03-17 11.2600 EUR 8,582.1130 ATOM 11.0200 EUR 10.5200 EUR 11.3800 EUR 11.2600 EUR
2024-03-16 10.8400 EUR 8,214.5440 ATOM 11.6000 EUR 10.6800 EUR 11.8300 EUR 10.8400 EUR
2024-03-15 11.3700 EUR 31,646.4000 ATOM 12.6100 EUR 10.8700 EUR 12.7200 EUR 11.3700 EUR
2024-03-14 12.4900 EUR 19,256.1120 ATOM 12.9400 EUR 11.8500 EUR 13.0800 EUR 12.4900 EUR
2024-03-13 12.8100 EUR 19,047.2300 ATOM 12.2700 EUR 12.1500 EUR 12.8400 EUR 12.8100 EUR
2024-03-12 12.2400 EUR 13,706.6730 ATOM 12.5100 EUR 11.6500 EUR 12.6100 EUR 12.2400 EUR
2024-03-11 12.5800 EUR 39,935.2790 ATOM 12.0800 EUR 11.5600 EUR 12.7200 EUR 12.5800 EUR
2024-03-10 11.9600 EUR 8,533.1400 ATOM 12.2500 EUR 11.8100 EUR 12.3900 EUR 11.9600 EUR
2024-03-09 12.2500 EUR 15,860.7940 ATOM 12.2900 EUR 12.1900 EUR 12.7300 EUR 12.2500 EUR
2024-03-08 12.2500 EUR 23,521.3730 ATOM 12.7600 EUR 11.8000 EUR 12.7900 EUR 12.2500 EUR
2024-03-07 12.6800 EUR 13,668.9940 ATOM 13.0700 EUR 12.4600 EUR 13.3100 EUR 12.6800 EUR
123...1819