Crypto exchange Coinbase Pro

Market Cosmos (ATOM) / EUR

Identifier on Coinbase Pro: ATOM-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2022-05-18 10.4000 EUR 7,416.2700 ATOM 10.9000 EUR 10.3200 EUR 11.1300 EUR 10.4000 EUR
2022-05-17 10.9300 EUR 18,800.2540 ATOM 10.5900 EUR 10.2200 EUR 11.3000 EUR 10.9300 EUR
2022-05-16 10.7200 EUR 21,788.6940 ATOM 11.8400 EUR 10.6000 EUR 11.9700 EUR 10.7200 EUR
2022-05-15 11.9200 EUR 18,775.3750 ATOM 10.3400 EUR 9.9200 EUR 11.9600 EUR 11.9200 EUR
2022-05-14 10.3800 EUR 18,906.2300 ATOM 9.9600 EUR 9.1900 EUR 10.6200 EUR 10.3800 EUR
2022-05-13 9.9200 EUR 34,555.8610 ATOM 9.3000 EUR 8.6800 EUR 11.2000 EUR 9.9200 EUR
2022-05-12 9.3800 EUR 44,506.1130 ATOM 10.2900 EUR 7.8000 EUR 10.9300 EUR 9.3800 EUR
2022-05-11 10.2000 EUR 66,576.6190 ATOM 12.8700 EUR 8.8000 EUR 13.2800 EUR 10.2000 EUR
2022-05-10 12.9700 EUR 35,547.6370 ATOM 11.7900 EUR 11.3800 EUR 14.5000 EUR 12.9700 EUR
2022-05-09 12.3700 EUR 31,189.6380 ATOM 14.9000 EUR 12.3400 EUR 15.1800 EUR 12.3700 EUR
2022-05-08 14.8800 EUR 18,874.0370 ATOM 15.6100 EUR 14.7600 EUR 15.6700 EUR 14.8800 EUR
2022-05-07 15.6100 EUR 30,001.5700 ATOM 16.7300 EUR 15.1800 EUR 16.7600 EUR 15.6100 EUR
2022-05-06 16.7400 EUR 7,330.8780 ATOM 16.9800 EUR 16.2000 EUR 17.1100 EUR 16.7400 EUR
2022-05-05 16.8500 EUR 16,618.3740 ATOM 18.7800 EUR 16.4000 EUR 19.1300 EUR 16.8500 EUR
2022-05-04 18.6300 EUR 19,251.0950 ATOM 16.6600 EUR 16.5900 EUR 18.9000 EUR 18.6300 EUR
2022-05-03 16.7600 EUR 16,027.0040 ATOM 16.8800 EUR 16.5900 EUR 18.0400 EUR 16.7600 EUR
2022-05-02 17.1300 EUR 7,521.5760 ATOM 17.1300 EUR 16.4200 EUR 17.4400 EUR 17.1300 EUR
2022-05-01 16.9700 EUR 9,948.2140 ATOM 16.9800 EUR 16.6900 EUR 17.7200 EUR 16.9700 EUR
2022-04-30 16.7600 EUR 15,597.0050 ATOM 18.4300 EUR 16.4800 EUR 18.5500 EUR 16.7600 EUR
2022-04-29 18.5100 EUR 12,787.0770 ATOM 19.7700 EUR 18.2300 EUR 19.8400 EUR 18.5100 EUR
2022-04-28 19.8300 EUR 14,091.3470 ATOM 20.2700 EUR 19.4500 EUR 20.3500 EUR 19.8300 EUR
2022-04-27 20.4700 EUR 14,135.2160 ATOM 19.0900 EUR 18.9400 EUR 20.7700 EUR 20.4700 EUR
2022-04-26 19.0900 EUR 18,552.3480 ATOM 20.7000 EUR 18.7900 EUR 20.8700 EUR 19.0900 EUR
2022-04-25 20.6700 EUR 13,747.9410 ATOM 20.6400 EUR 19.4000 EUR 20.7400 EUR 20.6700 EUR
2022-04-24 20.6800 EUR 7,775.2010 ATOM 21.6000 EUR 20.6700 EUR 21.6000 EUR 20.6800 EUR
2022-04-23 21.6600 EUR 6,639.2590 ATOM 21.4200 EUR 21.0900 EUR 21.7700 EUR 21.6600 EUR
2022-04-22 21.3700 EUR 8,193.7200 ATOM 21.5300 EUR 21.2300 EUR 22.0100 EUR 21.3700 EUR
2022-04-21 21.5300 EUR 10,416.8250 ATOM 22.4500 EUR 21.1800 EUR 22.9200 EUR 21.5300 EUR
2022-04-20 22.3700 EUR 6,928.4090 ATOM 22.8000 EUR 22.1800 EUR 23.1700 EUR 22.3700 EUR
2022-04-19 22.8600 EUR 7,585.2640 ATOM 22.3900 EUR 22.0100 EUR 22.9000 EUR 22.8600 EUR
2022-04-18 22.3800 EUR 11,020.1910 ATOM 21.4600 EUR 20.8300 EUR 22.3900 EUR 22.3800 EUR
2022-04-17 21.6200 EUR 6,241.9000 ATOM 22.3800 EUR 21.6200 EUR 22.6600 EUR 21.6200 EUR
2022-04-16 22.3900 EUR 4,681.7370 ATOM 22.2600 EUR 22.1000 EUR 22.6000 EUR 22.3900 EUR
2022-04-15 22.2700 EUR 4,009.0450 ATOM 22.2700 EUR 22.0200 EUR 22.5500 EUR 22.2700 EUR
2022-04-14 22.0900 EUR 17,058.6150 ATOM 22.6100 EUR 21.9500 EUR 23.0500 EUR 22.0900 EUR
2022-04-13 22.6600 EUR 10,489.6750 ATOM 22.7300 EUR 22.2900 EUR 23.1400 EUR 22.6600 EUR
2022-04-12 22.6600 EUR 15,494.3170 ATOM 21.9600 EUR 21.8000 EUR 23.4100 EUR 22.6600 EUR
2022-04-11 21.8000 EUR 30,060.7350 ATOM 24.3200 EUR 21.4400 EUR 24.4400 EUR 21.8000 EUR
2022-04-10 24.4500 EUR 7,986.3080 ATOM 25.0800 EUR 24.3600 EUR 25.2000 EUR 24.4500 EUR
2022-04-09 25.0900 EUR 8,348.2040 ATOM 24.8000 EUR 24.4900 EUR 25.2300 EUR 25.0900 EUR
2022-04-08 24.6600 EUR 18,759.6420 ATOM 25.4400 EUR 24.5300 EUR 26.6000 EUR 24.6600 EUR
2022-04-07 25.5100 EUR 14,715.1330 ATOM 24.6200 EUR 24.1200 EUR 25.6600 EUR 25.5100 EUR
2022-04-06 24.8200 EUR 35,150.5510 ATOM 26.8800 EUR 24.6100 EUR 27.0100 EUR 24.8200 EUR
2022-04-05 27.1200 EUR 20,270.2480 ATOM 28.1000 EUR 26.8700 EUR 28.4600 EUR 27.1200 EUR
2022-04-04 28.0200 EUR 26,348.5700 ATOM 29.0900 EUR 27.4400 EUR 29.4900 EUR 28.0200 EUR
2022-04-03 28.9300 EUR 24,793.4420 ATOM 28.4200 EUR 27.6600 EUR 30.1400 EUR 28.9300 EUR
2022-04-02 28.6400 EUR 50,822.6360 ATOM 26.5800 EUR 26.5200 EUR 29.6700 EUR 28.6400 EUR
2022-04-01 26.5400 EUR 27,524.5110 ATOM 26.1100 EUR 25.0500 EUR 26.8900 EUR 26.5400 EUR
2022-03-31 26.1500 EUR 41,762.2140 ATOM 26.9200 EUR 25.6800 EUR 28.2300 EUR 26.1500 EUR
2022-03-30 27.1500 EUR 38,090.1810 ATOM 27.2000 EUR 26.4100 EUR 28.0700 EUR 27.1500 EUR