Crypto exchange Bitvavo

Market Gas (GAS) / EUR

Identifier on Bitvavo: GAS-EUR
123...3839
Date Price Volume Open Low High Close
2024-05-21 4.8687 EUR 24,340.0586 GAS 4.9125 EUR 4.8144 EUR 4.9450 EUR 4.9047 EUR
2024-05-20 4.8368 EUR 25,835.2677 GAS 4.5850 EUR 4.5333 EUR 4.9304 EUR 4.9133 EUR
2024-05-19 4.6566 EUR 4,528.7054 GAS 4.7528 EUR 4.5530 EUR 4.7563 EUR 4.5530 EUR
2024-05-18 4.7238 EUR 7,165.2425 GAS 4.7639 EUR 4.7078 EUR 4.8021 EUR 4.7406 EUR
2024-05-17 4.7395 EUR 5,726.7301 GAS 4.6195 EUR 4.6195 EUR 4.7947 EUR 4.7775 EUR
2024-05-16 4.6176 EUR 6,460.4156 GAS 4.6384 EUR 4.5530 EUR 4.6724 EUR 4.6060 EUR
2024-05-15 4.5764 EUR 7,901.7927 GAS 4.4386 EUR 4.4068 EUR 4.6666 EUR 4.6343 EUR
2024-05-14 4.4829 EUR 6,134.1155 GAS 4.5456 EUR 4.4076 EUR 4.5618 EUR 4.4379 EUR
2024-05-13 4.5112 EUR 13,113.1545 GAS 4.5201 EUR 4.3728 EUR 4.6327 EUR 4.5315 EUR
2024-05-12 4.5954 EUR 5,650.7969 GAS 4.5878 EUR 4.5351 EUR 4.6278 EUR 4.5482 EUR
2024-05-11 4.6377 EUR 3,539.9207 GAS 4.6206 EUR 4.5858 EUR 4.7116 EUR 4.6015 EUR
2024-05-10 4.5975 EUR 16,602.0686 GAS 4.8400 EUR 4.5163 EUR 4.9015 EUR 4.5880 EUR
2024-05-09 4.7714 EUR 8,987.2338 GAS 4.7750 EUR 4.6653 EUR 4.8788 EUR 4.8583 EUR
2024-05-08 4.7528 EUR 10,324.4477 GAS 4.7517 EUR 4.6662 EUR 4.8819 EUR 4.7501 EUR
2024-05-07 4.8493 EUR 12,956.0015 GAS 4.7648 EUR 4.7247 EUR 4.9163 EUR 4.8232 EUR
2024-05-06 4.8130 EUR 11,582.2886 GAS 4.8330 EUR 4.6963 EUR 4.9534 EUR 4.7732 EUR
2024-05-05 4.7496 EUR 17,316.5097 GAS 4.7644 EUR 4.6535 EUR 4.8696 EUR 4.7979 EUR
2024-05-04 4.7862 EUR 17,872.5662 GAS 4.7753 EUR 4.7096 EUR 4.8692 EUR 4.7266 EUR
2024-05-03 4.6988 EUR 13,037.9057 GAS 4.5279 EUR 4.4944 EUR 4.8504 EUR 4.7912 EUR
2024-05-02 4.5174 EUR 9,969.8883 GAS 4.5242 EUR 4.3800 EUR 4.6389 EUR 4.6000 EUR
2024-05-01 4.4424 EUR 17,384.9670 GAS 4.6690 EUR 4.2700 EUR 4.6754 EUR 4.5057 EUR
2024-04-30 4.7005 EUR 16,921.3938 GAS 5.1230 EUR 4.5342 EUR 5.1810 EUR 4.6596 EUR
2024-04-29 5.0519 EUR 8,847.7548 GAS 5.1851 EUR 4.9500 EUR 5.2384 EUR 4.9943 EUR
2024-04-28 5.1871 EUR 8,223.8044 GAS 5.1163 EUR 5.1002 EUR 5.2932 EUR 5.1075 EUR
2024-04-27 5.0555 EUR 25,177.6506 GAS 5.0640 EUR 4.8648 EUR 5.2164 EUR 5.0867 EUR
2024-04-26 5.0921 EUR 21,693.6094 GAS 5.0354 EUR 4.9405 EUR 5.1774 EUR 5.1157 EUR
2024-04-25 5.0255 EUR 34,070.4276 GAS 5.0108 EUR 4.8559 EUR 5.1567 EUR 5.0563 EUR
2024-04-24 5.1626 EUR 40,035.6431 GAS 5.2729 EUR 4.9557 EUR 5.4000 EUR 5.0108 EUR
2024-04-23 5.3472 EUR 22,670.0196 GAS 5.4094 EUR 5.2493 EUR 5.5000 EUR 5.2581 EUR
2024-04-22 5.3838 EUR 19,618.5936 GAS 5.2950 EUR 5.2612 EUR 5.4564 EUR 5.4211 EUR
2024-04-21 5.2774 EUR 29,486.7460 GAS 5.2328 EUR 5.1304 EUR 5.4473 EUR 5.2690 EUR
2024-04-20 5.1914 EUR 16,917.6004 GAS 5.0434 EUR 4.9841 EUR 5.3088 EUR 5.3026 EUR
2024-04-19 5.1763 EUR 116,768.0255 GAS 5.0818 EUR 4.8516 EUR 5.4593 EUR 5.0822 EUR
2024-04-18 4.8611 EUR 28,895.3487 GAS 4.5918 EUR 4.5324 EUR 5.0540 EUR 5.0540 EUR
2024-04-17 4.7923 EUR 26,676.3074 GAS 4.8857 EUR 4.5516 EUR 4.9534 EUR 4.7217 EUR
2024-04-16 4.8992 EUR 45,757.0599 GAS 4.9541 EUR 4.6916 EUR 5.0454 EUR 4.9640 EUR
2024-04-15 5.1935 EUR 79,913.9060 GAS 5.1363 EUR 4.7248 EUR 5.5586 EUR 5.1177 EUR
2024-04-14 4.8311 EUR 73,357.4894 GAS 4.7499 EUR 4.4608 EUR 5.0770 EUR 5.0324 EUR
2024-04-13 5.2343 EUR 89,789.4274 GAS 5.7396 EUR 4.0253 EUR 6.0234 EUR 4.4985 EUR
2024-04-12 6.2550 EUR 160,953.2108 GAS 6.6075 EUR 5.2000 EUR 6.8558 EUR 5.5961 EUR
2024-04-11 6.4822 EUR 145,059.9877 GAS 6.2274 EUR 6.1759 EUR 6.6500 EUR 6.5426 EUR
2024-04-10 5.9472 EUR 28,823.8540 GAS 5.9606 EUR 5.7500 EUR 6.1722 EUR 6.1282 EUR
2024-04-09 6.2053 EUR 76,513.3864 GAS 6.4637 EUR 5.9353 EUR 6.4765 EUR 5.9353 EUR
2024-04-08 6.3651 EUR 214,546.0156 GAS 5.8030 EUR 5.6912 EUR 6.5795 EUR 6.4673 EUR
2024-04-07 5.7907 EUR 6,988.6087 GAS 5.7723 EUR 5.7262 EUR 5.8366 EUR 5.7697 EUR
2024-04-06 5.7349 EUR 3,370.0187 GAS 5.6451 EUR 5.6451 EUR 5.7772 EUR 5.7548 EUR
2024-04-05 5.6095 EUR 12,693.0657 GAS 5.7560 EUR 5.4645 EUR 5.7570 EUR 5.7032 EUR
2024-04-04 5.7648 EUR 16,815.7516 GAS 5.6641 EUR 5.5461 EUR 5.8467 EUR 5.7333 EUR
2024-04-03 5.7565 EUR 32,936.5915 GAS 5.6578 EUR 5.4769 EUR 6.0109 EUR 5.6562 EUR
2024-04-02 5.7460 EUR 17,533.1228 GAS 6.0769 EUR 5.5594 EUR 6.0769 EUR 5.7098 EUR
123...3839