Crypto exchange Bitfinex

Market EOS (EOS) / EUR

Identifier on Bitfinex: tEOSEUR
123...1213
Date Price Volume Open Low High Close
2021-04-21 5.4768 EUR 154,730.3128 EOS 5.5756 EUR 5.1983 EUR 5.6765 EUR 5.5278 EUR
2021-04-20 5.3130 EUR 320,413.6754 EOS 5.5000 EUR 5.0304 EUR 5.6862 EUR 5.6172 EUR
2021-04-19 5.6517 EUR 564,209.9727 EOS 6.0955 EUR 5.3911 EUR 6.2696 EUR 5.7294 EUR
2021-04-18 5.5367 EUR 421,328.1899 EOS 6.5822 EUR 4.8331 EUR 6.5822 EUR 5.9759 EUR
2021-04-17 6.9062 EUR 279,759.7188 EOS 7.0952 EUR 6.3466 EUR 7.3645 EUR 6.7297 EUR
2021-04-16 6.6476 EUR 740,399.6012 EOS 6.6129 EUR 5.9208 EUR 7.2784 EUR 7.1536 EUR
2021-04-15 6.3456 EUR 287,638.7427 EOS 6.4542 EUR 6.0866 EUR 6.6179 EUR 6.5522 EUR
2021-04-14 6.3342 EUR 596,902.2984 EOS 6.1902 EUR 5.8736 EUR 6.7413 EUR 6.4716 EUR
2021-04-13 5.9525 EUR 422,686.1815 EOS 5.4575 EUR 5.3980 EUR 6.2911 EUR 6.1367 EUR
2021-04-12 5.4989 EUR 387,227.6960 EOS 5.6882 EUR 5.2744 EUR 5.7745 EUR 5.4582 EUR
2021-04-11 5.7159 EUR 173,783.8119 EOS 5.5854 EUR 5.5247 EUR 5.9356 EUR 5.6178 EUR
2021-04-10 5.4189 EUR 302,516.8160 EOS 5.2239 EUR 5.1716 EUR 5.6763 EUR 5.5071 EUR
2021-04-09 5.3092 EUR 210,362.7027 EOS 5.4391 EUR 5.1181 EUR 5.5335 EUR 5.2467 EUR
2021-04-08 5.2030 EUR 299,828.5887 EOS 4.9532 EUR 4.8992 EUR 5.4264 EUR 5.3978 EUR
2021-04-07 5.2367 EUR 563,342.5002 EOS 5.6571 EUR 4.8334 EUR 5.9011 EUR 5.0376 EUR
2021-04-06 5.5780 EUR 402,214.3724 EOS 5.6879 EUR 5.2291 EUR 6.0000 EUR 5.5011 EUR
2021-04-05 5.5083 EUR 385,390.5438 EOS 5.3546 EUR 4.9703 EUR 5.9737 EUR 5.6320 EUR
2021-04-04 4.9791 EUR 110,840.7863 EOS 4.5739 EUR 4.5438 EUR 5.2365 EUR 5.1924 EUR
2021-04-03 5.1023 EUR 417,681.6730 EOS 5.3656 EUR 4.4642 EUR 5.5051 EUR 4.5262 EUR
2021-04-02 4.9626 EUR 323,775.6002 EOS 4.7644 EUR 4.5800 EUR 5.3997 EUR 5.2672 EUR
2021-04-01 4.4245 EUR 531,200.7592 EOS 4.1211 EUR 4.0252 EUR 5.0648 EUR 4.6347 EUR
2021-03-31 3.7991 EUR 385,660.3794 EOS 3.7216 EUR 3.4767 EUR 4.1697 EUR 4.0766 EUR
2021-03-30 3.6910 EUR 119,625.5929 EOS 3.6554 EUR 3.5879 EUR 3.7557 EUR 3.7140 EUR
2021-03-29 3.6171 EUR 177,593.3140 EOS 3.4838 EUR 3.4555 EUR 3.6683 EUR 3.6150 EUR
2021-03-28 3.5074 EUR 114,225.7188 EOS 3.4404 EUR 3.4250 EUR 3.5602 EUR 3.4496 EUR
2021-03-27 3.4796 EUR 99,464.7120 EOS 3.5543 EUR 3.3676 EUR 3.5597 EUR 3.4691 EUR
2021-03-26 3.3330 EUR 170,490.7168 EOS 3.1412 EUR 3.1333 EUR 3.5576 EUR 3.5025 EUR
2021-03-25 3.1139 EUR 170,016.3694 EOS 3.1192 EUR 2.9929 EUR 3.1998 EUR 3.1318 EUR
2021-03-24 3.2490 EUR 392,637.8938 EOS 3.4481 EUR 2.9100 EUR 3.6377 EUR 3.1238 EUR
2021-03-23 3.4632 EUR 238,092.7885 EOS 3.4406 EUR 3.3845 EUR 3.5673 EUR 3.4785 EUR
2021-03-22 3.4902 EUR 315,009.9956 EOS 3.4994 EUR 3.3689 EUR 3.6407 EUR 3.4698 EUR
2021-03-21 3.5205 EUR 59,482.5554 EOS 3.6705 EUR 3.4457 EUR 3.6790 EUR 3.5062 EUR
2021-03-20 3.6779 EUR 76,566.5330 EOS 3.4574 EUR 3.4572 EUR 3.7661 EUR 3.6768 EUR
2021-03-19 3.5271 EUR 178,551.8792 EOS 3.4619 EUR 3.3788 EUR 3.5792 EUR 3.5209 EUR
2021-03-18 3.4898 EUR 268,936.7305 EOS 3.4111 EUR 3.3988 EUR 3.6157 EUR 3.4886 EUR
2021-03-17 3.3238 EUR 233,837.0021 EOS 3.4120 EUR 3.2351 EUR 3.4173 EUR 3.3856 EUR
2021-03-16 3.3008 EUR 288,450.6873 EOS 3.1912 EUR 3.0821 EUR 3.4597 EUR 3.3770 EUR
2021-03-15 3.2315 EUR 363,019.2187 EOS 3.2817 EUR 3.1125 EUR 3.3698 EUR 3.2542 EUR
2021-03-14 3.4393 EUR 224,326.7746 EOS 3.6100 EUR 3.3521 EUR 3.6499 EUR 3.3619 EUR
2021-03-13 3.2482 EUR 294,084.3928 EOS 3.1575 EUR 3.0889 EUR 3.5084 EUR 3.4978 EUR
2021-03-12 3.2035 EUR 311,873.9125 EOS 3.3188 EUR 3.0862 EUR 3.3306 EUR 3.1579 EUR
2021-03-11 3.2960 EUR 185,827.6715 EOS 3.3622 EUR 3.1972 EUR 3.3903 EUR 3.2951 EUR
2021-03-10 3.3997 EUR 171,063.7756 EOS 3.5163 EUR 3.2794 EUR 3.5217 EUR 3.3540 EUR
2021-03-09 3.3895 EUR 192,359.7053 EOS 3.2981 EUR 3.2595 EUR 3.4989 EUR 3.4730 EUR
2021-03-08 3.2237 EUR 98,647.6987 EOS 3.2166 EUR 3.1512 EUR 3.2824 EUR 3.2542 EUR
2021-03-07 3.1646 EUR 92,122.1611 EOS 3.1311 EUR 3.1207 EUR 3.1947 EUR 3.1682 EUR
2021-03-06 3.0907 EUR 62,051.9426 EOS 3.1231 EUR 3.0285 EUR 3.1673 EUR 3.1285 EUR
2021-03-05 3.0690 EUR 339,821.7774 EOS 3.1362 EUR 2.9763 EUR 3.1459 EUR 3.1067 EUR
2021-03-04 3.1555 EUR 259,604.4059 EOS 3.1630 EUR 3.0368 EUR 3.2536 EUR 3.1393 EUR
2021-03-03 3.2230 EUR 267,793.1214 EOS 3.0388 EUR 3.0388 EUR 3.3623 EUR 3.2032 EUR
123...1213