Crypto exchange Binance

Market Alien Worlds (TLM) / TRY

Identifier on Binance: TLMTRY
Date Price Volume Open Low High Close
2022-01-16 2.4704 TRY 5,653,460.0000 TLM 2.5110 TRY 2.4380 TRY 2.4570 TRY 2.4570 TRY
2022-01-15 2.5007 TRY 38,244,784.0000 TLM 2.3450 TRY 2.3300 TRY 2.3500 TRY 2.5070 TRY
2022-01-14 2.3144 TRY 18,701,214.0000 TLM 2.3100 TRY 2.2280 TRY 2.2960 TRY 2.3390 TRY
2022-01-13 2.3797 TRY 18,351,011.0000 TLM 2.4450 TRY 2.3000 TRY 2.3310 TRY 2.3030 TRY
2022-01-12 2.4131 TRY 23,046,104.0000 TLM 2.3690 TRY 2.3070 TRY 2.3820 TRY 2.4350 TRY
2022-01-11 2.3130 TRY 23,754,429.0000 TLM 2.2560 TRY 2.2320 TRY 2.2610 TRY 2.3700 TRY
2022-01-10 2.2847 TRY 32,409,299.0000 TLM 2.3870 TRY 2.1660 TRY 2.2580 TRY 2.2600 TRY
2022-01-09 2.4015 TRY 25,556,790.0000 TLM 2.3510 TRY 2.3260 TRY 2.3950 TRY 2.3860 TRY
2022-01-08 2.4095 TRY 24,742,914.0000 TLM 2.5200 TRY 2.2520 TRY 2.3160 TRY 2.3470 TRY
2022-01-07 2.5452 TRY 32,477,267.0000 TLM 2.6860 TRY 2.4710 TRY 2.5210 TRY 2.5070 TRY
2022-01-06 2.6470 TRY 34,515,248.0000 TLM 2.6700 TRY 2.5130 TRY 2.5860 TRY 2.6810 TRY
2022-01-05 2.8008 TRY 26,260,833.0000 TLM 2.8960 TRY 2.4660 TRY 2.6860 TRY 2.6840 TRY
2022-01-04 2.9208 TRY 26,401,639.0000 TLM 2.8500 TRY 2.7800 TRY 2.8130 TRY 2.9070 TRY
2022-01-03 2.8468 TRY 20,992,283.0000 TLM 2.9350 TRY 2.7430 TRY 2.8020 TRY 2.8510 TRY
2022-01-02 2.9611 TRY 19,750,368.0000 TLM 3.0030 TRY 2.8980 TRY 2.9350 TRY 2.9400 TRY
2022-01-01 2.9656 TRY 31,485,669.0000 TLM 2.8590 TRY 2.8580 TRY 2.9160 TRY 3.0030 TRY
2021-12-31 2.8301 TRY 35,355,300.0000 TLM 2.7630 TRY 2.7420 TRY 2.7700 TRY 2.8610 TRY
2021-12-30 2.7955 TRY 28,391,397.0000 TLM 2.7450 TRY 2.6900 TRY 2.7580 TRY 2.7510 TRY
2021-12-29 2.7222 TRY 26,695,368.0000 TLM 2.6590 TRY 2.6540 TRY 2.7010 TRY 2.7130 TRY
2021-12-28 2.7576 TRY 40,516,004.0000 TLM 2.8790 TRY 2.6360 TRY 2.6940 TRY 2.7010 TRY
2021-12-27 2.9730 TRY 35,975,609.0000 TLM 2.8700 TRY 2.8170 TRY 2.8630 TRY 2.8800 TRY
2021-12-26 2.7879 TRY 29,947,179.0000 TLM 2.7930 TRY 2.6800 TRY 2.7160 TRY 2.8680 TRY
2021-12-25 2.7807 TRY 22,516,137.0000 TLM 2.7200 TRY 2.7030 TRY 2.7320 TRY 2.7960 TRY
2021-12-24 2.8155 TRY 37,231,599.0000 TLM 2.7930 TRY 2.6620 TRY 2.7220 TRY 2.7180 TRY
2021-12-23 2.6943 TRY 62,542,899.0000 TLM 2.7600 TRY 2.3180 TRY 2.5960 TRY 2.7700 TRY
2021-12-22 2.8541 TRY 36,526,648.0000 TLM 2.8760 TRY 2.7240 TRY 2.7780 TRY 2.7410 TRY
2021-12-21 2.8023 TRY 58,237,615.0000 TLM 2.8020 TRY 2.4000 TRY 2.7360 TRY 2.8900 TRY
2021-12-20 3.1887 TRY 83,260,401.0000 TLM 3.5230 TRY 2.4400 TRY 2.8270 TRY 2.8100 TRY
2021-12-19 3.5402 TRY 34,519,983.0000 TLM 3.5530 TRY 3.4800 TRY 3.5170 TRY 3.5360 TRY
2021-12-18 3.5361 TRY 40,449,468.0000 TLM 3.4600 TRY 3.4120 TRY 3.4640 TRY 3.5510 TRY
2021-12-17 3.4377 TRY 54,393,046.0000 TLM 3.3500 TRY 3.3270 TRY 3.4140 TRY 3.4650 TRY
2021-12-16 3.4474 TRY 59,234,760.0000 TLM 3.3250 TRY 3.2940 TRY 3.3200 TRY 3.3550 TRY
2021-12-15 3.2615 TRY 70,771,494.0000 TLM 3.1290 TRY 3.0190 TRY 3.0940 TRY 3.3000 TRY
2021-12-14 3.0840 TRY 52,631,631.0000 TLM 3.0510 TRY 2.9930 TRY 3.0610 TRY 3.1100 TRY
2021-12-13 3.2318 TRY 55,732,156.0000 TLM 3.4280 TRY 2.9830 TRY 3.0910 TRY 3.0490 TRY
2021-12-12 3.4877 TRY 49,819,486.0000 TLM 3.4830 TRY 3.4000 TRY 3.4470 TRY 3.4420 TRY
2021-12-11 3.4378 TRY 54,684,283.0000 TLM 3.3740 TRY 3.3150 TRY 3.3830 TRY 3.4860 TRY
2021-12-10 3.5454 TRY 81,433,558.0000 TLM 3.4790 TRY 3.3620 TRY 3.4450 TRY 3.3990 TRY
2021-12-09 3.6453 TRY 113,044,855.0000 TLM 3.6740 TRY 3.4490 TRY 3.5100 TRY 3.5380 TRY
2021-12-08 3.6001 TRY 71,506,709.0000 TLM 3.5450 TRY 3.3750 TRY 3.4780 TRY 3.6620 TRY
2021-12-07 3.7366 TRY 75,110,915.0000 TLM 3.7410 TRY 3.4580 TRY 3.5460 TRY 3.5370 TRY
2021-12-06 3.5440 TRY 101,262,914.0000 TLM 3.8330 TRY 3.2060 TRY 3.4130 TRY 3.7710 TRY
2021-12-05 4.0729 TRY 82,077,423.0000 TLM 4.3860 TRY 3.7530 TRY 3.8450 TRY 3.8070 TRY
2021-12-04 4.1981 TRY 129,264,038.0000 TLM 5.0900 TRY 3.0690 TRY 3.9650 TRY 4.3800 TRY
2021-12-03 5.1666 TRY 70,954,095.0000 TLM 5.3050 TRY 4.7800 TRY 5.0030 TRY 5.0780 TRY
2021-12-02 5.4614 TRY 71,003,576.0000 TLM 5.6290 TRY 5.2000 TRY 5.3160 TRY 5.3200 TRY
2021-12-01 5.8556 TRY 146,954,473.0000 TLM 5.6400 TRY 5.3510 TRY 5.4960 TRY 5.6360 TRY
2021-11-30 5.0552 TRY 127,486,079.0000 TLM 4.8120 TRY 4.6040 TRY 4.8000 TRY 5.6100 TRY
2021-11-29 5.1376 TRY 88,803,060.0000 TLM 5.2480 TRY 4.9000 TRY 4.9560 TRY 4.9270 TRY
2021-11-28 4.9336 TRY 100,267,634.0000 TLM 4.7840 TRY 4.4370 TRY 4.5670 TRY 5.1710 TRY