Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: ASTRBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2022-06-22 0.0459 BUSD 8,980,779.5000 0.0477 BUSD 0.0445 BUSD 0.0452 BUSD 0.0445 BUSD
2022-06-21 0.0489 BUSD 10,188,877.5000 0.0479 BUSD 0.0471 BUSD 0.0480 BUSD 0.0481 BUSD
2022-06-20 0.0465 BUSD 10,892,245.5000 0.0468 BUSD 0.0445 BUSD 0.0455 BUSD 0.0479 BUSD
2022-06-19 0.0450 BUSD 17,155,943.1000 0.0444 BUSD 0.0428 BUSD 0.0436 BUSD 0.0464 BUSD
2022-06-18 0.0436 BUSD 24,202,917.8000 0.0458 BUSD 0.0413 BUSD 0.0432 BUSD 0.0444 BUSD
2022-06-17 0.0473 BUSD 41,849,644.4000 0.0433 BUSD 0.0431 BUSD 0.0444 BUSD 0.0463 BUSD
2022-06-16 0.0449 BUSD 24,225,698.6000 0.0492 BUSD 0.0426 BUSD 0.0436 BUSD 0.0433 BUSD
2022-06-15 0.0449 BUSD 31,667,492.3000 0.0470 BUSD 0.0418 BUSD 0.0434 BUSD 0.0494 BUSD
2022-06-14 0.0463 BUSD 33,724,447.3000 0.0474 BUSD 0.0431 BUSD 0.0455 BUSD 0.0461 BUSD
2022-06-13 0.0460 BUSD 48,407,573.9000 0.0496 BUSD 0.0430 BUSD 0.0454 BUSD 0.0455 BUSD
2022-06-12 0.0491 BUSD 27,750,193.5000 0.0504 BUSD 0.0450 BUSD 0.0463 BUSD 0.0497 BUSD
2022-06-11 0.0513 BUSD 21,397,109.9000 0.0534 BUSD 0.0496 BUSD 0.0507 BUSD 0.0503 BUSD
2022-06-10 0.0566 BUSD 23,332,557.1000 0.0597 BUSD 0.0535 BUSD 0.0545 BUSD 0.0538 BUSD
2022-06-09 0.0608 BUSD 15,250,103.0000 0.0602 BUSD 0.0589 BUSD 0.0597 BUSD 0.0595 BUSD
2022-06-08 0.0620 BUSD 29,921,193.3000 0.0613 BUSD 0.0591 BUSD 0.0602 BUSD 0.0600 BUSD
2022-06-07 0.0608 BUSD 18,595,676.8000 0.0628 BUSD 0.0586 BUSD 0.0595 BUSD 0.0615 BUSD
2022-06-06 0.0637 BUSD 22,234,236.9000 0.0604 BUSD 0.0601 BUSD 0.0615 BUSD 0.0638 BUSD
2022-06-05 0.0604 BUSD 8,416,978.9000 0.0624 BUSD 0.0590 BUSD 0.0598 BUSD 0.0609 BUSD
2022-06-04 0.0607 BUSD 14,338,281.5000 0.0597 BUSD 0.0579 BUSD 0.0592 BUSD 0.0626 BUSD
2022-06-03 0.0594 BUSD 15,161,237.1000 0.0633 BUSD 0.0566 BUSD 0.0580 BUSD 0.0598 BUSD
2022-06-02 0.0605 BUSD 19,597,952.0000 0.0607 BUSD 0.0585 BUSD 0.0598 BUSD 0.0635 BUSD
2022-06-01 0.0653 BUSD 51,916,250.9000 0.0654 BUSD 0.0585 BUSD 0.0604 BUSD 0.0606 BUSD
2022-05-31 0.0680 BUSD 70,617,483.1000 0.0657 BUSD 0.0624 BUSD 0.0653 BUSD 0.0660 BUSD
2022-05-30 0.0641 BUSD 53,031,442.4000 0.0578 BUSD 0.0570 BUSD 0.0582 BUSD 0.0669 BUSD
2022-05-29 0.0575 BUSD 22,277,098.5000 0.0579 BUSD 0.0553 BUSD 0.0559 BUSD 0.0577 BUSD
2022-05-28 0.0577 BUSD 34,452,307.9000 0.0543 BUSD 0.0537 BUSD 0.0549 BUSD 0.0581 BUSD
2022-05-27 0.0552 BUSD 75,891,772.4000 0.0594 BUSD 0.0516 BUSD 0.0532 BUSD 0.0536 BUSD
2022-05-26 0.0629 BUSD 81,361,072.2000 0.0659 BUSD 0.0590 BUSD 0.0610 BUSD 0.0604 BUSD
2022-05-25 0.0752 BUSD 261,374,671.9000 0.0702 BUSD 0.0648 BUSD 0.0669 BUSD 0.0660 BUSD
2022-05-24 0.0737 BUSD 288,104,078.2000 0.0557 BUSD 0.0550 BUSD 0.0560 BUSD 0.0711 BUSD
2022-05-23 0.0585 BUSD 27,131,680.1000 0.0585 BUSD 0.0545 BUSD 0.0556 BUSD 0.0554 BUSD
2022-05-22 0.0575 BUSD 24,649,191.6000 0.0570 BUSD 0.0558 BUSD 0.0567 BUSD 0.0589 BUSD
2022-05-21 0.0564 BUSD 20,112,741.6000 0.0570 BUSD 0.0544 BUSD 0.0554 BUSD 0.0572 BUSD
2022-05-20 0.0593 BUSD 37,790,564.2000 0.0610 BUSD 0.0546 BUSD 0.0559 BUSD 0.0581 BUSD
2022-05-19 0.0603 BUSD 32,896,989.0000 0.0600 BUSD 0.0575 BUSD 0.0592 BUSD 0.0602 BUSD
2022-05-18 0.0661 BUSD 27,373,215.5000 0.0712 BUSD 0.0591 BUSD 0.0608 BUSD 0.0597 BUSD
2022-05-17 0.0687 BUSD 21,439,929.1000 0.0675 BUSD 0.0653 BUSD 0.0676 BUSD 0.0709 BUSD
2022-05-16 0.0675 BUSD 18,847,637.0000 0.0748 BUSD 0.0645 BUSD 0.0662 BUSD 0.0674 BUSD
2022-05-15 0.0706 BUSD 21,884,757.5000 0.0730 BUSD 0.0656 BUSD 0.0686 BUSD 0.0746 BUSD
2022-05-14 0.0653 BUSD 31,147,787.8000 0.0705 BUSD 0.0593 BUSD 0.0635 BUSD 0.0682 BUSD
2022-05-13 0.0760 BUSD 46,709,475.1000 0.0644 BUSD 0.0608 BUSD 0.0648 BUSD 0.0707 BUSD
2022-05-12 0.0525 BUSD 42,506,585.2000 0.0579 BUSD 0.0383 BUSD 0.0491 BUSD 0.0650 BUSD
2022-05-11 0.0835 BUSD 33,036,301.5000 0.1068 BUSD 0.0589 BUSD 0.0665 BUSD 0.0636 BUSD
2022-05-10 0.1103 BUSD 17,067,083.3000 0.1002 BUSD 0.0996 BUSD 0.1064 BUSD 0.1070 BUSD
2022-05-09 0.1152 BUSD 18,525,679.9000 0.1257 BUSD 0.1037 BUSD 0.1077 BUSD 0.1038 BUSD
2022-05-08 0.1259 BUSD 17,002,557.2000 0.1332 BUSD 0.1200 BUSD 0.1235 BUSD 0.1264 BUSD
2022-05-07 0.1372 BUSD 15,405,031.4000 0.1406 BUSD 0.1292 BUSD 0.1327 BUSD 0.1328 BUSD
2022-05-06 0.1358 BUSD 18,910,492.8000 0.1415 BUSD 0.1265 BUSD 0.1317 BUSD 0.1408 BUSD
2022-05-05 0.1522 BUSD 23,648,317.8000 0.1678 BUSD 0.1369 BUSD 0.1410 BUSD 0.1416 BUSD
2022-05-04 0.1653 BUSD 72,144,667.4000 0.1501 BUSD 0.1496 BUSD 0.1584 BUSD 0.1674 BUSD