Crypto exchange OKEx

Market Polkadot (DOT) / Bitcoin (BTC)

Identifier on OKEx: DOT-BTC
123...1213
Date Price Volume Open Low High Close
2022-04-13 0.0004 BTC 334,202.0073 DOT 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2022-04-12 0.0004 BTC 405,408.0840 DOT 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2022-04-11 0.0004 BTC 595,952.4228 DOT 0.0005 BTC 0.0004 BTC 0.0005 BTC 0.0004 BTC
2022-04-10 0.0005 BTC 375,364.1351 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-04-09 0.0005 BTC 235,745.8256 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-04-08 0.0005 BTC 359,324.4539 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-04-07 0.0005 BTC 323,331.5566 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-04-06 0.0005 BTC 526,440.9578 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-04-05 0.0005 BTC 342,088.9831 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-04-04 0.0005 BTC 553,923.9761 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-04-03 0.0005 BTC 566,009.3325 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-04-02 0.0005 BTC 750,752.4557 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-04-01 0.0005 BTC 499,290.2038 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-03-31 0.0005 BTC 581,188.6850 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-03-30 0.0005 BTC 498,929.8340 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-03-29 0.0005 BTC 2,024,878.9453 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-03-28 0.0005 BTC 707,007.2343 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-03-27 0.0005 BTC 499,500.0703 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-03-26 0.0005 BTC 329,632.7132 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-03-25 0.0005 BTC 541,528.3535 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-03-24 0.0005 BTC 672,196.4489 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-03-23 0.0005 BTC 855,125.1225 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-03-22 0.0005 BTC 851,034.0666 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-03-21 0.0005 BTC 579,413.1759 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-03-20 0.0005 BTC 544,014.3520 DOT 0.0005 BTC 0.0004 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-03-19 0.0005 BTC 620,979.2186 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-03-18 0.0005 BTC 505,293.7207 DOT 0.0005 BTC 0.0004 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-03-17 0.0005 BTC 492,304.6693 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-03-16 0.0005 BTC 875,461.1231 DOT 0.0005 BTC 0.0004 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-03-15 0.0004 BTC 362,948.5713 DOT 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-03-14 0.0005 BTC 411,869.5160 DOT 0.0005 BTC 0.0004 BTC 0.0005 BTC 0.0004 BTC
2022-03-13 0.0005 BTC 389,518.3882 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-03-12 0.0005 BTC 628,019.6962 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-03-11 0.0005 BTC 908,087.0065 DOT 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-03-10 0.0004 BTC 434,144.4969 DOT 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2022-03-09 0.0004 BTC 518,159.1489 DOT 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2022-03-08 0.0004 BTC 419,403.5564 DOT 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2022-03-07 0.0004 BTC 557,631.3419 DOT 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2022-03-06 0.0004 BTC 478,855.1042 DOT 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2022-03-05 0.0004 BTC 497,051.5519 DOT 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2022-03-04 0.0004 BTC 557,077.4647 DOT 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2022-03-03 0.0004 BTC 439,132.7920 DOT 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2022-03-02 0.0004 BTC 558,629.5456 DOT 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2022-03-01 0.0004 BTC 843,565.1201 DOT 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2022-02-28 0.0004 BTC 1,028,125.4347 DOT 0.0005 BTC 0.0004 BTC 0.0005 BTC 0.0004 BTC
2022-02-27 0.0005 BTC 687,742.5126 DOT 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-02-26 0.0005 BTC 946,483.1379 DOT 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-02-25 0.0004 BTC 341,491.0825 DOT 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2022-02-24 0.0004 BTC 1,131,579.7122 DOT 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2022-02-23 0.0004 BTC 579,824.9135 DOT 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
123...1213