Crypto exchange OKEx

Market Polkadot (DOT) / Bitcoin (BTC)

Identifier on OKEx: DOT-BTC
Date Price Volume Open Low High Close
2021-04-22 0.0006 BTC 1,679,323.0503 DOT 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC
2021-04-21 0.0006 BTC 1,546,598.8259 DOT 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2021-04-20 0.0006 BTC 1,792,890.1007 DOT 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2021-04-19 0.0006 BTC 2,154,296.9262 DOT 0.0007 BTC 0.0006 BTC 0.0007 BTC 0.0006 BTC
2021-04-18 0.0007 BTC 3,485,759.0934 DOT 0.0007 BTC 0.0006 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC
2021-04-17 0.0007 BTC 2,317,192.2745 DOT 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0008 BTC 0.0007 BTC
2021-04-16 0.0007 BTC 1,750,899.0561 DOT 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC
2021-04-15 0.0007 BTC 1,486,044.8683 DOT 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC
2021-04-14 0.0007 BTC 1,958,791.2458 DOT 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC
2021-04-13 0.0007 BTC 1,217,012.6833 DOT 0.0007 BTC 0.0006 BTC 0.0007 BTC 0.0006 BTC
2021-04-12 0.0007 BTC 1,047,693.2307 DOT 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC
2021-04-11 0.0007 BTC 792,308.9818 DOT 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC
2021-04-10 0.0007 BTC 804,558.0733 DOT 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC
2021-04-09 0.0007 BTC 699,045.3845 DOT 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC
2021-04-08 0.0007 BTC 1,015,724.2337 DOT 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC
2021-04-07 0.0007 BTC 1,657,627.9088 DOT 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0008 BTC 0.0007 BTC
2021-04-06 0.0007 BTC 1,261,316.6217 DOT 0.0008 BTC 0.0007 BTC 0.0008 BTC 0.0007 BTC
2021-04-05 0.0008 BTC 877,069.9582 DOT 0.0008 BTC 0.0007 BTC 0.0008 BTC 0.0008 BTC
2021-04-04 0.0007 BTC 1,466,273.5236 DOT 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0008 BTC 0.0008 BTC
2021-04-03 0.0007 BTC 2,033,203.4552 DOT 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0008 BTC 0.0007 BTC
2021-04-02 0.0007 BTC 1,066,539.4260 DOT 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC
2021-04-01 0.0006 BTC 1,406,464.6938 DOT 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0007 BTC 0.0006 BTC
2021-03-31 0.0006 BTC 1,247,998.0352 DOT 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2021-03-30 0.0006 BTC 665,722.4390 DOT 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2021-03-29 0.0006 BTC 716,276.3610 DOT 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2021-03-28 0.0006 BTC 577,171.3978 DOT 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2021-03-27 0.0006 BTC 621,885.7825 DOT 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2021-03-26 0.0006 BTC 1,020,029.4614 DOT 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2021-03-25 0.0006 BTC 2,549,735.3584 DOT 0.0006 BTC 0.0005 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2021-03-24 0.0006 BTC 649,241.6216 DOT 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2021-03-23 0.0006 BTC 1,064,038.1591 DOT 0.0007 BTC 0.0006 BTC 0.0007 BTC 0.0006 BTC
2021-03-22 0.0007 BTC 679,663.2403 DOT 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC
2021-03-21 0.0007 BTC 1,045,962.7333 DOT 0.0007 BTC 0.0006 BTC 0.0007 BTC 0.0006 BTC
2021-03-20 0.0007 BTC 1,142,800.8150 DOT 0.0007 BTC 0.0006 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC
2021-03-19 0.0006 BTC 951,711.6125 DOT 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC
2021-03-18 0.0006 BTC 795,098.9600 DOT 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2021-03-17 0.0006 BTC 1,030,334.3129 DOT 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0007 BTC 0.0006 BTC
2021-03-16 0.0006 BTC 1,157,171.2319 DOT 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2021-03-15 0.0006 BTC 1,394,301.1401 DOT 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2021-03-14 0.0006 BTC 913,653.1690 DOT 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2021-03-13 0.0006 BTC 1,035,274.5540 DOT 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2021-03-12 0.0006 BTC 1,062,920.6624 DOT 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0007 BTC 0.0006 BTC
2021-03-11 0.0007 BTC 1,120,695.3324 DOT 0.0007 BTC 0.0006 BTC 0.0007 BTC 0.0006 BTC
2021-03-10 0.0007 BTC 1,826,775.0079 DOT 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC
2021-03-09 0.0007 BTC 1,116,014.6446 DOT 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC
2021-03-08 0.0007 BTC 784,391.5790 DOT 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC
2021-03-07 0.0007 BTC 830,959.2869 DOT 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC
2021-03-06 0.0007 BTC 932,624.9653 DOT 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC
2021-03-05 0.0007 BTC 1,541,387.1026 DOT 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC
2021-03-04 0.0007 BTC 1,190,301.2538 DOT 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0008 BTC 0.0007 BTC