Crypto exchange Kucoin

Market Uniswap (UNI) / Tether (USDT)

Identifier on Kucoin: UNI-USDT
Date Price Volume Open Low High Close
2021-04-17 36.7047 USDT 60,933.3531 UNI 36.1702 USDT 35.4223 USDT 37.5271 USDT 35.4724 USDT
2021-04-16 36.3996 USDT 178,657.5933 UNI 37.7299 USDT 34.0734 USDT 38.2064 USDT 36.6594 USDT
2021-04-15 37.9295 USDT 233,789.4282 UNI 36.0350 USDT 35.6032 USDT 39.6000 USDT 37.8733 USDT
2021-04-14 35.2523 USDT 165,747.5442 UNI 35.4429 USDT 33.1698 USDT 36.8025 USDT 36.3523 USDT
2021-04-13 35.4975 USDT 254,810.0761 UNI 36.7933 USDT 34.2191 USDT 37.1603 USDT 35.4732 USDT
2021-04-12 34.5623 USDT 366,117.7723 UNI 29.9162 USDT 29.5309 USDT 37.6094 USDT 36.8020 USDT
2021-04-11 29.9400 USDT 66,579.2894 UNI 29.7566 USDT 29.2436 USDT 30.6589 USDT 29.8050 USDT
2021-04-10 29.9579 USDT 97,351.6637 UNI 29.5641 USDT 29.1802 USDT 30.8030 USDT 29.6863 USDT
2021-04-09 30.0213 USDT 76,695.4119 UNI 30.2060 USDT 29.4209 USDT 30.5665 USDT 29.7597 USDT
2021-04-08 29.5692 USDT 105,837.7964 UNI 28.5394 USDT 28.3437 USDT 30.2870 USDT 30.1951 USDT
2021-04-07 29.0458 USDT 200,124.9912 UNI 31.2614 USDT 27.1000 USDT 31.3700 USDT 28.8041 USDT
2021-04-06 31.1300 USDT 101,167.1510 UNI 30.8473 USDT 27.8549 USDT 32.4201 USDT 30.7875 USDT
2021-04-05 30.7586 USDT 96,515.8624 UNI 30.9409 USDT 29.6843 USDT 31.2331 USDT 30.9472 USDT
2021-04-04 30.3429 USDT 95,342.5886 UNI 29.3548 USDT 28.9493 USDT 31.4908 USDT 31.0474 USDT
2021-04-03 31.2486 USDT 157,812.2967 UNI 30.2300 USDT 29.3753 USDT 32.4305 USDT 29.4695 USDT
2021-04-02 29.3076 USDT 66,592.7632 UNI 28.6852 USDT 28.6664 USDT 30.0951 USDT 29.6018 USDT
2021-04-01 29.3089 USDT 117,102.3353 UNI 28.1623 USDT 28.1515 USDT 30.2826 USDT 28.8140 USDT
2021-03-31 27.8704 USDT 134,389.9794 UNI 28.5664 USDT 26.6497 USDT 29.0000 USDT 27.6603 USDT
2021-03-30 28.7050 USDT 80,895.3705 UNI 29.0457 USDT 28.2878 USDT 29.2500 USDT 28.5584 USDT
2021-03-29 28.7381 USDT 64,463.9419 UNI 27.8793 USDT 27.5324 USDT 29.4849 USDT 28.9952 USDT
2021-03-28 28.1349 USDT 93,437.8330 UNI 28.2107 USDT 27.3566 USDT 28.8729 USDT 27.5586 USDT
2021-03-27 28.5379 USDT 112,233.4218 UNI 28.8949 USDT 27.8238 USDT 29.4522 USDT 28.2754 USDT
2021-03-26 27.6624 USDT 138,697.6935 UNI 26.4827 USDT 26.4827 USDT 28.9647 USDT 28.4376 USDT
2021-03-25 26.8784 USDT 155,965.8475 UNI 27.2404 USDT 25.5987 USDT 28.0261 USDT 27.5781 USDT
2021-03-24 29.8988 USDT 257,048.5579 UNI 30.9902 USDT 25.3193 USDT 31.8780 USDT 27.1679 USDT
2021-03-23 33.5339 USDT 455,350.3588 UNI 32.8383 USDT 30.3201 USDT 37.0000 USDT 30.8547 USDT
2021-03-22 33.9993 USDT 264,311.4592 UNI 32.9326 USDT 31.7707 USDT 36.3061 USDT 33.5000 USDT
2021-03-21 32.3001 USDT 131,903.2727 UNI 32.0147 USDT 31.4988 USDT 33.3138 USDT 32.8948 USDT
2021-03-20 33.7921 USDT 132,046.4637 UNI 33.2913 USDT 32.3519 USDT 35.2736 USDT 32.7454 USDT
2021-03-19 32.4360 USDT 112,776.6551 UNI 30.0113 USDT 29.3997 USDT 34.0682 USDT 34.0574 USDT
2021-03-18 30.7199 USDT 50,107.1643 UNI 31.3704 USDT 29.8794 USDT 31.5682 USDT 29.9878 USDT
2021-03-17 30.5855 USDT 107,428.6581 UNI 30.0250 USDT 29.4520 USDT 31.6264 USDT 31.3198 USDT
2021-03-16 28.9888 USDT 84,978.2969 UNI 29.7772 USDT 28.0000 USDT 29.9862 USDT 29.3652 USDT
2021-03-15 30.2763 USDT 118,774.5776 UNI 30.6795 USDT 28.0588 USDT 31.5008 USDT 29.7889 USDT
2021-03-14 32.6195 USDT 77,822.1360 UNI 32.5333 USDT 31.0401 USDT 33.7498 USDT 31.2200 USDT
2021-03-13 32.1588 USDT 166,530.9061 UNI 30.9103 USDT 30.1802 USDT 33.3384 USDT 32.5415 USDT
2021-03-12 30.5765 USDT 108,441.8255 UNI 31.0175 USDT 29.2646 USDT 31.9410 USDT 30.7112 USDT
2021-03-11 30.7310 USDT 129,058.9308 UNI 30.9851 USDT 29.5254 USDT 31.6729 USDT 31.3773 USDT
2021-03-10 31.6967 USDT 148,517.4994 UNI 32.8744 USDT 30.3434 USDT 33.5123 USDT 31.1980 USDT
2021-03-09 33.2525 USDT 128,471.4743 UNI 33.2817 USDT 32.3763 USDT 34.7300 USDT 32.6471 USDT
2021-03-08 33.5085 USDT 117,038.0561 UNI 34.2668 USDT 32.0820 USDT 34.8812 USDT 32.7514 USDT
2021-03-07 31.2778 USDT 180,372.0727 UNI 28.5312 USDT 28.4682 USDT 32.8427 USDT 32.6658 USDT
2021-03-06 28.1257 USDT 67,689.6190 UNI 28.3116 USDT 27.1930 USDT 29.0000 USDT 28.2474 USDT
2021-03-05 27.1835 USDT 128,131.6900 UNI 28.2968 USDT 25.8435 USDT 28.4398 USDT 27.8365 USDT
2021-03-04 27.9223 USDT 192,622.5271 UNI 25.3707 USDT 24.7420 USDT 29.7594 USDT 28.8212 USDT
2021-03-03 26.3975 USDT 49,667.3776 UNI 25.5482 USDT 25.3200 USDT 27.5778 USDT 25.9059 USDT
2021-03-02 26.0528 USDT 89,002.9748 UNI 25.6948 USDT 24.5505 USDT 27.3953 USDT 24.8000 USDT
2021-03-01 23.6407 USDT 92,202.5171 UNI 22.2000 USDT 22.0629 USDT 25.3473 USDT 24.0900 USDT
2021-02-28 21.8696 USDT 125,410.9145 UNI 23.5263 USDT 20.5015 USDT 24.0975 USDT 22.6163 USDT
2021-02-27 23.8732 USDT 87,448.2641 UNI 23.1168 USDT 22.9060 USDT 24.8271 USDT 23.5153 USDT