Crypto exchange Kucoin

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Kucoin: SUSHI-USDT
12
Date Price Volume Open Low High Close
2021-04-21 12.9424 USDT 79,091.5607 SUSHI 12.6790 USDT 11.8010 USDT 14.8110 USDT 13.4520 USDT
2021-04-20 11.9631 USDT 173,353.9026 SUSHI 12.1600 USDT 11.0000 USDT 12.8020 USDT 12.6500 USDT
2021-04-19 13.0392 USDT 171,473.0222 SUSHI 14.0290 USDT 11.8500 USDT 15.0000 USDT 12.2660 USDT
2021-04-18 13.6229 USDT 218,110.1337 SUSHI 15.9090 USDT 9.0510 USDT 16.1190 USDT 14.0400 USDT
2021-04-17 16.3330 USDT 105,522.6611 SUSHI 16.3210 USDT 15.4590 USDT 16.8570 USDT 16.2930 USDT
2021-04-16 16.5705 USDT 131,923.5527 SUSHI 17.6100 USDT 15.5950 USDT 17.6110 USDT 16.2890 USDT
2021-04-15 17.8705 USDT 171,807.1434 SUSHI 17.5150 USDT 17.1670 USDT 19.5000 USDT 17.6500 USDT
2021-04-14 16.6023 USDT 163,284.1807 SUSHI 15.8710 USDT 15.6600 USDT 17.5620 USDT 17.4720 USDT
2021-04-13 15.7873 USDT 119,028.2343 SUSHI 16.0910 USDT 15.2550 USDT 16.5600 USDT 15.8020 USDT
2021-04-12 15.3553 USDT 191,220.4604 SUSHI 14.2260 USDT 13.9190 USDT 16.5680 USDT 16.0000 USDT
2021-04-11 14.2809 USDT 46,973.1252 SUSHI 14.5150 USDT 14.0100 USDT 14.5440 USDT 14.1570 USDT
2021-04-10 14.7633 USDT 70,701.0834 SUSHI 14.5350 USDT 14.0990 USDT 15.3000 USDT 14.5150 USDT
2021-04-09 14.9252 USDT 137,966.4567 SUSHI 14.3970 USDT 14.3870 USDT 15.5020 USDT 14.6810 USDT
2021-04-08 14.3610 USDT 59,115.5095 SUSHI 13.8700 USDT 13.7570 USDT 14.6630 USDT 14.4400 USDT
2021-04-07 14.3097 USDT 150,204.5625 SUSHI 15.3400 USDT 12.6000 USDT 15.8900 USDT 14.0590 USDT
2021-04-06 15.5053 USDT 66,609.4171 SUSHI 15.1120 USDT 14.8370 USDT 16.0000 USDT 15.2680 USDT
2021-04-05 15.2090 USDT 49,028.9174 SUSHI 15.2160 USDT 14.7200 USDT 15.6780 USDT 15.0500 USDT
2021-04-04 15.1147 USDT 48,198.0852 SUSHI 14.7860 USDT 14.6010 USDT 15.4880 USDT 14.9120 USDT
2021-04-03 15.6766 USDT 121,968.4546 SUSHI 16.5230 USDT 14.5390 USDT 16.9000 USDT 14.7070 USDT
2021-04-02 15.8763 USDT 108,767.2874 SUSHI 14.8670 USDT 14.7010 USDT 16.7510 USDT 16.1480 USDT
2021-04-01 14.9992 USDT 86,733.8322 SUSHI 14.7280 USDT 14.5220 USDT 15.3570 USDT 14.8090 USDT
2021-03-31 14.8649 USDT 67,568.2951 SUSHI 15.5060 USDT 14.1130 USDT 15.7730 USDT 14.6980 USDT
2021-03-30 15.6150 USDT 34,288.7739 SUSHI 15.8250 USDT 15.3610 USDT 15.9820 USDT 15.6280 USDT
2021-03-29 15.6706 USDT 44,014.4215 SUSHI 15.2510 USDT 15.0620 USDT 16.1990 USDT 15.7000 USDT
2021-03-28 15.6139 USDT 54,191.4638 SUSHI 16.2440 USDT 14.8620 USDT 16.5100 USDT 15.0700 USDT
2021-03-27 16.2492 USDT 35,689.0155 SUSHI 16.8100 USDT 15.8480 USDT 16.9360 USDT 16.3600 USDT
2021-03-26 15.8800 USDT 34,957.1187 SUSHI 14.8550 USDT 14.8550 USDT 16.7070 USDT 16.5670 USDT
2021-03-25 14.7662 USDT 60,353.9503 SUSHI 14.9600 USDT 14.1050 USDT 15.9040 USDT 14.8670 USDT
2021-03-24 16.0686 USDT 75,881.4138 SUSHI 16.4190 USDT 14.4100 USDT 17.4870 USDT 14.7660 USDT
2021-03-23 17.1861 USDT 38,697.6265 SUSHI 17.3920 USDT 16.5360 USDT 17.8510 USDT 16.5360 USDT
2021-03-22 18.3267 USDT 53,233.1223 SUSHI 18.9250 USDT 17.1760 USDT 19.1790 USDT 17.5230 USDT
2021-03-21 19.0420 USDT 35,259.7864 SUSHI 19.4640 USDT 18.3750 USDT 19.7120 USDT 19.1140 USDT
2021-03-20 20.5911 USDT 35,831.9495 SUSHI 20.2410 USDT 19.9720 USDT 21.0530 USDT 20.0170 USDT
2021-03-19 19.7852 USDT 34,223.1203 SUSHI 19.7000 USDT 18.8000 USDT 20.5620 USDT 20.4080 USDT
2021-03-18 19.9512 USDT 37,232.6630 SUSHI 19.9200 USDT 19.5350 USDT 20.2860 USDT 19.6880 USDT
2021-03-17 19.4485 USDT 37,740.1280 SUSHI 20.1660 USDT 17.6270 USDT 20.3310 USDT 19.8310 USDT
2021-03-16 19.6192 USDT 65,701.0533 SUSHI 19.6480 USDT 18.5200 USDT 20.5500 USDT 20.0000 USDT
2021-03-15 20.3468 USDT 61,174.1730 SUSHI 20.7850 USDT 19.4410 USDT 21.8560 USDT 19.8820 USDT
2021-03-14 21.5637 USDT 66,953.0571 SUSHI 22.8260 USDT 20.3000 USDT 22.9910 USDT 20.8710 USDT
2021-03-13 21.6110 USDT 192,321.6700 SUSHI 19.3740 USDT 18.8870 USDT 23.3950 USDT 22.8960 USDT
2021-03-12 18.8820 USDT 100,097.6502 SUSHI 18.6720 USDT 18.0210 USDT 19.6000 USDT 19.0770 USDT
2021-03-11 17.9329 USDT 79,360.6789 SUSHI 17.9900 USDT 17.0750 USDT 19.2930 USDT 18.3390 USDT
2021-03-10 18.6078 USDT 147,749.1029 SUSHI 19.8490 USDT 17.4080 USDT 20.0190 USDT 18.1660 USDT
2021-03-09 19.0137 USDT 114,954.2628 SUSHI 17.3360 USDT 17.1620 USDT 22.0000 USDT 19.2000 USDT
2021-03-08 17.2513 USDT 33,170.6751 SUSHI 17.9360 USDT 16.7050 USDT 18.1470 USDT 16.9420 USDT
2021-03-07 17.1017 USDT 37,386.7021 SUSHI 16.6440 USDT 16.2970 USDT 17.6670 USDT 17.4490 USDT
2021-03-06 16.4137 USDT 21,672.9136 SUSHI 16.6520 USDT 15.7490 USDT 16.9840 USDT 16.5890 USDT
2021-03-05 16.3401 USDT 49,621.6837 SUSHI 17.2590 USDT 15.5420 USDT 17.2590 USDT 16.8490 USDT
2021-03-04 17.7850 USDT 88,897.0428 SUSHI 17.4180 USDT 16.9490 USDT 18.8220 USDT 17.2050 USDT
2021-03-03 18.2980 USDT 62,627.1238 SUSHI 17.8660 USDT 17.5140 USDT 19.0970 USDT 17.8750 USDT
12